Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Cesta kříže

Cesta kříže

Silvestr Maria Braito, 30.3. 2009

Křížem Spasitel vykoupil svět a nikdo se nedostane k Bohu a k dokonalosti duchovního života, jenž je v této blízkosti s Bohem, kdo není zároveň učedníkem a následovníkem Krista trpícího.

  

Ježíš neustává volat k tomu, abychom na sebe brali jeho kříž, abychom zapřeli sebe, že nemůže být učedník nad mistra, že odkazuje své utrpení nejmilejším učedníkům.

Máme obléci Krista. To je naše dokonalost. Ale Pavel se chlubí tím, že nezná nic jiného, než Krista ukřižovaného, 008-jpg.jpgže jeho kříž a utrpení je jeho chloubou. Kdo neotevře celý svůj život Božím navštívením, svému životnímu kříži, nemůže být Kristovým učedníkem.

Všechno porušené a jenom přirozené v nás musí být odstraněno. Bouří se. Musí být odstraněno ve světě i v nás. Proto se bouří i svět i naše porušená lidská přirozenost. Svět se bouří a připravuje kříž těm, kteří vyznávají Krista a nový svět, objevený křížem Páně. Přirozenost se bouří a považuje za kříž všechno, co jí odporuje.

Spasitel si poznamenává všechny své vyvolené křížem a utrpením. Obávej se své duchovní cesty, jestliže nemáš křížů. Jako anděl Hospodinův poznal příbytek vyvolených Páně, Izraelitů, po znamení krve velikonočního beránka, tak také ti, kteří jsou vyvolení Páně, kteří jsou Boží, musejí být pozna­menáni jeho znamením, znamením krve Beránkovy.

Tak si nestýskej. Boží milost a láska je něco tak nesmír-ného, že se ti za to musí mstít ten, který o to všechno přišel, a že se prohýbá jako pod břemenem a pod křížem ubohá oslabená, porušená lidská přirozenost, že to považuje za kříž, když si Pán člověka očišťuje a osvobozuje, aby byl dokonale připraven, očištěn a osvobozen pro ještě větší tíhu darů Boží milosti a lásky.

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 2, 1944-45. Mírně jazykově upraveno redakcí RTh.)

 

Od téhož autora:

Kříž nad vodou
Brána nebeská
Legenda o sv. Kevinovi  
Kristus Král  

 

Související články:

Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
  Bernard z Clairvaux: Pod křížem  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž  
Terezie od Ježíše: Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe
Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením  
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte

 

[RSS]

Přečteno 1565x

další články