Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Láska Kristova

Láska Kristova

Juliana z Norwiche, 13.7. 2009

Anglická poustevnice a mystička Juliana z Norwiche (cca 1342-1416) jako jedna z mála psala o Božím mateřství. I v následujícím úryvku nazývá Ježíše Krista "naší pravou matkou".

  

ukrizovani-9-b-men.jpgÚkol matky je dítěti nejbližší, nejochotnější a nejjistější. Nejbližší proto, že se nejvíce přibližuje přírodě, nejochotnější proto, že je nejvíce naplněn láskou, a nejjistější proto, že je nejpravdivější.

Nikdo nemohl naplnit tuto úlohu, ani nebude mo­ci kdy naplnit ji dokonaleji, než Ježíš. Naše matky nás vydávají do života, abychom v něm trpěli a umřeli. Naše pravá matka, Ježíš, jenž je láska sa­ma, nás plodí k radosti a věčné blaženosti. Budiž požehnán. Nesl nás všechny v sobě v lásce, pracuje a strádaje pro nás až do doby určené k tomu, aby vy­trpěl nejstrašnější úzkosti a nejkrutější bolest, jež kdo kdy vytrpěl.

Když nás zrodil k věčnému štěstí, jeho podivuhod­ná láska nebyla ještě uspokojena tak, jak mi to zje­vil těmito slovy neskonalé něhy: „Kdybych mohl trpět ještě víc, ještě více bych trpěl."

 

[Juliana z Norwiche: Zjevení Boží lásky, 60. kap. Český překlad převzat s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 9, 1936. Pro lepší srozumitelnost mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Více o Julianě z Norwiche 

 

Od téže autorky:

Bože, pro tvou dobrotu tě zapřísahám, abys mi dal sebe: jen v tobě se mi dostává všeho 
Kostel a cela Juliany z Norwiche (fotogalerie)
Osmé zjevení Boží lásky 
Ježíš, naše pravá Matka 

 

Související články:

Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Hugo ze Sv. Viktora: Životem srdce je láska  
Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako v matčině lůně  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Ambrož: Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži? 
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce  
Bernard z Clairvaux: Pod křížem
Jindřich Suso: Před ukřižováním
Silvestr Braito: Kříž nad vodou
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Silvestr Braito: Cesta kříže 
Kdo jsi, Bože? 

 

[RSS]

Přečteno 2093x

další články