Nacházíte se na: Theofil > Různé > Křesťanské rozcestí: Jak mluvit se svědky Jehovovými o Kristu - Rozcesti.org

Křesťanské rozcestí: Jak mluvit se svědky Jehovovými o Kristu - Rozcesti.org

Lukáš Drexler, 16.7. 2009

Svědkové Jehovovi - potkáváme je často, na různých místech, v různých situacích. Nabízejí nám rozhovor a své materiály. Chtějí nás získat pro svou věc. Nikdo z nich však nepřijal Pána Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele. Proto vám zde chceme představit nový evangelizační web - www.rozcesti.org, který se zaměřuje na to, jak svědky Jehovovy a další vést ke Kristu. Na otázky odpovídá Jan Janča, jeden z tvůrců webu.

Jak a kdy web Křesťanské rozcestí vznikl?

Web Křesťanské rozcestí byl ve stávající podobě spuštěn v polovině dubna 2009. Používáme redakční systém Drupal.
Impulsem k založení tohoto webu byla touha pomáhat svědkům Jehovovým ke Kristu. Měl by zároveň sloužit křesťanům jako ochrana před nebiblickým učením. Uvědomovali jsme si, že například v angličtině je řada takových webů, ale v češtině ani ve slovenštině nic takového dosud nebylo.

Jaký je cíl tohoto webu?

rozcesti-logo01.jpgMise webu je uvedena hned v jeho záhlaví: "Křesťanské rozcestí: Pro svědky Jehovovy a další na cestě ke Kristu a pro ty, kdo jim chtějí pomáhat."
Jednoduše řečeno: Misí webu "Křesťanské rozcestí" je pomáhat svědkům Jehovovým k osobnímu vztahu k Pánu Ježíši Kristu.
V České republice je totiž cca 16 000 svědků Jehovových a dalších cca 16 000 "zájemců", tedy osob, které vážně uvažují o vstupu do této organizace (která jim pak, žel, brání ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu). Na Slovensku je cca 11 000 SJ a cca 10 000 "zájemců". Mnozí z těchto lidí by mohli poznat a přijmout Ježíše Krista - pokud s nimi někdo bude o Kristu mluvit. Anebo ještě lépe, pokud s nimi bude o Kristu opakovaně mluvit celá řada křesťanů.

Kolik lidí se na chodu portálu podílí a z jakých jsou denominací? Je web dílem nadšenců a dobrovolníků nebo nějaké organizace, resp. církve?

Web má zatím čtyři redaktory a řadu přispěvatelů. Všichni jsou dobrovolníci a chod webu je hrazen z osobních prostředků. Naprostá většina redaktorů a přispěvatelů má důkladnou osobní zkušenost se svědky Jehovovými: buď SJ dosud jsou nebo SJ kdysi byli (často řadu let) nebo mají mezi SJ své příbuzné či známé. Redaktoři a přispěvatelé, kteří odešli od SJ, jsou nyní v různých církvích, od katolické (např. správce webu Luboš Kolafa), po různé protestantské skupiny. Web ale není zaštítěn žádnou organizací, ani církví.

Proč jste se zaměřili právě na Svědky Jehovovy?

Jakmile člověk díky Boží milosti získá osobní vztah s Kristem, uvědomí si, o co ho organizace svědků Jehovových připravovala. Tento pocit mají v podstatě všichni, kdo na Křesťanské rozcestí nějak přispívají. Od svědků Jehovových jenom v České republice odchází ročně kolem 1000 osob; mnozí proto, že vidí řadu nesprávných věcí uvnitř organizace SJ. Zdaleka ne všichni z nich ale získají osobní vztah k Pánu Ježíši. Mnozí zatrpknou, stáhnou se do sebe, nebo usilují o nějakou formu životního uspokojení bez Boha. Jsme naprosto přesvědčeni, že řadě stávajících svědků Jehovových lze přinést pravého Krista. Jaký způsob zvolit? Mnohem lepší, nežli poukazovat na chyby jejich organizace, je zvěstovat jim Krista. Nechceme jim něco brát, ale chceme jim mnoho dát.

Název "Křesťanské rozcestí" mi ale připadá trochu matoucí.

Ten název je hodně sdělný právě pro svědky Jehovovy. Dokud je někdo skalním přívržencem organizace svědků Jehovových, je mu neustále vštěpována myšlenka, že spolu s organizací je na té pravé "úzké cestě", která jediná vede k životu. Jakmile se do myšlení začnou vkrádat pochybnosti, člověk si najednou bolestně uvědomí, že není na té jediné pravé cestě, ale že je vlastně na jakémsi "rozcestí". Začíná si klást mnoho otázek: "Mám přeci jen setrvat na této 'úzké' cestě? Kudy se mám teď vydat? Pokud odejdu z organizace SJ, nezůstanu nakonec úplně sám? A co moje rodina, naše děti, moji příbuzní?" Řada těch, kdo opouštějí organizaci SJ, prožívá obrovský nepokoj, neklid, zmatek. Pro mnohé je pokořující skutečností přiznat si, že se naprosto mýlili, že "investovali" třeba i dvacet svých nejlepších let do organizace, která je nakonec zklamala.
Web Křesťanské rozcestí chce těmto lidem podat pomocnou ruku. Máme zde speciální službu průvodců, kteří jednotlivým svědkům Jehovovým nabízejí pomoc při hledání církve, přátel v církvi i křesťanského společenství v místě bydliště. Člověk, který odešel od SJ tedy rozhodně nemusí zůstat sám a ani by sám zůstat neměl.

 

rozcesti-nahled-men.jpg 

 

Vnímáte, že sekta Svědků Jehovových může být v něčem hrozbou či nebezpečím?

To je otázka na několik hodin. Pokusím se odpovědět stručně. Je evidentní, že řadě lidí členství v této organizaci pomáhá. Mnozí právě díky svědkům Jehovovým uvěří ve Stvořitele. Existují rodiny s několika generacemi svědků Jehovových. Mnozí jsou jsou coby svědkové Jehovovi spokojeni, nic nehledají a nic ani nebudou měnit.
Na druhé straně je mezi svědky Jehovovými řada lidí, kteří chtějí jít ve svém vztahu k Bohu dál. Problém je v tom, že po vstupu ke SJ už žádný člen nemá možnost dál se za sebe osobně rozhodovat, pokud jde o vztah k Bohu či záležitosti svědomí. Veškerá taková rozhodnutí dělá organizace. Organizace kdysi rozhodla, že Ježíš je archanděl Michael a že ho SJ nemají uctívat, proto žádný SJ nebude Pána Ježíše uctívat, i když to může uvnitř cítit jinak. Bojí se totiž postihu od organizace, bojí se vyloučení, a tedy ztráty přátel a všeho, co s tím souvisí.
Další problém je spojen s otázkou krve a krevních transfuzí, což je výborně rozebíráno na našem spřáteleném webu http://www.krev.info/.
V nejnáročnější situaci jsou patrně děti stávajících svědků Jehovových. Lidé často poukazují na to, že děti jsou připravovány o slavení narozenin, vánoc a dalších svátků. Osobně tuto problematiku nevnímám jako to skutečně zásadní. Hlavní problém je v tom, že dětem je od malička až do dospělosti ukazováno pouze učení SJ, všemi možnými způsoby je jim bráněno, aby se nedostaly k jiným informacím a aby především nezískaly osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu. Řada takových jedinců se nemůže dočkat, až jim bude osmnáct a pak opouštějí nejen organizaci SJ, ale také Boha.

Jak hodláte oslovit Svědky Jehovovy?

Svědkové Jehovovi se mezi sebou velmi dobře znají a velice dobře vědí, kdo byl vyloučen - třeba proto, že se začal obracet ke Kristu. Svědkové Jehovovi s takovými osobami nesmí mluvit, a to opět pod hrozbou vyloučení z organizace. Bývalí SJ tedy stávajícím SJ mohou pomáhat jen velmi, velmi obtížně. Publikační média a především internet jsou ovšem velmi silnou pomocí.
Rádi bychom oslovili křesťany ze všech možných církví a denominací a požádali je, aby zkusili se svědky Jehovovými mluvit. Ne však o čemkoli a rozhodně ne kriticky o jejich organizaci. Apoštol Pavel říká: "Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista." (1Kor 2,2 ) Se stejným postojem by měli křesťané mluvit se SJ především o Pánu Ježíši Kristu. Jak?

 • V části "Jak mluvit se SJ" je připravena řada materiálů, které si mohou křesťané stáhnout a používat je při svých rozhovorech se SJ o Pánu Ježíši Kristu.
 • Křesťané si mohou stáhnout a vytisknout stručnou evangelizační příručku "Když vás osloví svědkové Jehovovi, pomůžete jim poznat Ježíše Krista?". Příručku redigoval PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. ze Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a vyšla v dubnu jako příloha časopisu Zápas o duši č. 100, a to v nákladu cca 5500 výtisků.
 • Mnozí se obávají výmluvnosti SJ. Pro takové křesťany jsou k dispozici "Minutovky se svědky Jehovovými". Cílem je vyhradit si pouhou asi jednu minutu týdně a pokusit se položit někomu ze svědků Jehovových velice jednoduchou otázku ohledně Pána Ježíše Krista. Na odpovědi přitom nemusíme trvat. Zaseli jsme semínko. Duch Svatý mu může dát vzrůst. (Otázku přece neklademe kvůli sobě, ale chceme s její pomocí laskavě vést daného SJ, aby přemýšlel o Pánu Ježíši Kristu.)
 • Chtěli bychom oslovit další křesťanské weby, aby umístili ikonku webu Křesťanské rozcestí na svůj web. Budeme velice rádi, pokud to udělají třeba i na základě tohoto článku na vašem webu.
 • Chtěli bychom také požádat různá křesťanská nakladatelství a vydavatele křesťanských periodik a časopisů, aby (nejlépe opakovaně) otiskli malou upoutávku na evangelizační web Křesťanské rozcestí. Text může znít například takto: Jak vést svědky Jehovovy ke Kristu - www.rozcesti.org. Opět budeme velice rádi, pokud to udělají třeba i na základě tohoto článku na vašem webu. Jak už jsem uváděl, web provozujeme z vlastních prostředků, přičemž veškerou práci vykonávají dobrovolníci, včetně programování, skenování, grafiky, psaní, překládání i korektur. Na reklamu tedy žel finanční prostředky nemáme.
 • Budeme velmi rádi za článek či rozhovor v takových periodikách či časopisech. Před cca dvěma týdny mě například oslovila redaktorka Katolického týdeníku Míša Straková a po našem rozhovoru připravila krátký článek, který by měl v dohledné době vyjít. Takovou vstřícnost a pomoc velice vítáme.
 • Rádi bychom také oslovili čtenáře vašeho webu, aby šířili povědomí o webu Křesťanské rozcestí.
 • Dále aby třeba pro svou církev, sbor či křesťanské společenství občas vytiskli několik evangelizačních příruček "Když vás osloví svědkové Jehovovi, pomůže jim poznat Ježíše Krista?" nebo dalších materiálů z našeho webu a vyvěsili je ve svém křesťanském sboru na nástěnku nebo je dali přímo těm, kdo jsou misijně zaměřeni.

Máte na Vaši práci nějakou odezvu od Vašich návštěvníků?

Těší nás, že na náš web přichází denně 150-180 čtenářů, od poloviny dubna do začátku července 2009, tedy za nějakých 75 dní, byla evangelizační příručka "Když vás osloví svědkové Jehovovi, pomůže jim poznat Ježíše Krista?" stažena z našeho webu a z webu http://www.reformace.cz/ už 1400x.
Nejdůležitější ale je, že nás začínají oslovovat někteří stávající svědkové Jehovovi. Nejdříve prostřednictvím diskuzního fóra, někteří prostřednictvím emailu, někteří žádají o osobní setkání s někým z redaktorů či průvodců.

V čem by Vám mohli pomoci případní zájemci o spolupráci?

Oblastí je opravdu celá řada, některé už byly naznačeny výše. Pokusím se je zde shrnout:

 • Předně bychom byli šťastní, pokud by co nejvíce křesťanů mluvilo se svědky Jehovovými o Pánu Ježíši Kristu, a to nejlépe opakovaně, byť by to byly třeba jen "minutovky".
 • Budeme rádi za nové články pro náš web. Nemusí to být pouze teologické rozbory. Čtenáře hodně oslovují osobní příběhy. SJ se totiž hrozí toho, že mimo jejich organizaci člověk vlastně ani nemůže žít. Čtenáře proto velice osloví osobní výpověď někoho z bývalých SJ, kdo přijal Pána Ježíše Krista a žije teď ve společenství s dalšími křesťany. Možná někoho takového znáte. Požádejte ho laskavě, ať nám svůj příběh napíše.
 • Budem rádi, když se informace o webu Křesťanské rozcestí budou šířit, a to všemi možnými způsoby (ikonka, křesťanská periodika, informace předávané osobně).
 • Pochopitelně se nebráníme finančním příspěvkům.
 • V různých městech a městečkách uvítáme další průvodce, kteří zde stávajícím SJ ukáží nové přátele ve své vlastní církvi či křesťanském společenství.

Co byste si v budoucnu ohledně vašeho webu přáli, čeho byste rádi dosáhli?

Považovali bychom za velké požehnání, pokud by veškeré toto snažení pomohlo mnoha dalším lidem poznat a přijmout našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Zároveň víme, že my sami vlastně nemůžeme dosáhnout naprosto ničeho. Kázání evangelia o Kristu prostě není dílo lidské. Na druhé straně si osobně často připomínám slova svatého Ignáce z Loyoly: Přičiňuj se tak, jako by vše záleželo na tobě a nic na Bohu - a doufej tak, jako by vše záleželo na Bohu a nic na tobě. Od poloviny dubna je na webu Křesťanské rozcestí řada praktických článků, přičinlivost nám snad tedy nechybí. Doufáme tedy, že Bůh bude tomuto úsilí žehnat.

Děkuji Vám za Vaše odpovědi.

Odpovídal Jan Janča, redaktor webu Křesťanské rozcestí. Ptal se Lukáš Drexler.

 

rozcesti-uvod-men.jpg

 

[RSS]

Přečteno 2387x

další články