Nacházíte se na: Theofil > Různé > Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" - na internetu

Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" - na internetu

Lukáš Drexler, 7.12. 2009

"Wiesbaden Codex", známý též mj. jako "Riesencodex", je obrovským knižním svazkem, jenž obsahuje sebrané spisy středověké mystičky Hildegardy z Bingenu (1098-1179). V nedávné době se jej podařilo kompletně digitálně zarchivovat a je volně přístupný on-line na internetových stránkách Wiesbadenské státní knihovny.

   
wiesbaden-codex-1-men-2.jpg
 

 

Wiesbaden Codex, známý též jako Riesencodex či Giant Codex (obojí znamená „obrovský") nebo též jako Chain Codex, je kodex obsahující sebrané spisy německé mystičky a řeholnice Hildegardy z Bingenu (1098-1179), který je uložen v Hessische Landesbibliothek v německém Wiesbadenu. Kodex o rozměrech 30x45 cm, váze 15 kg a obsahu 481 listů pochází přibližně z roku 1200 a započal se vytvářet buď na sklonku Hildegardina života nebo krátce po její smrti z podnětu Guiberta z Gembloux, jejího posledního sekretáře.

Kodex obsahuje:

  • vizionářskou trilogii: Scivias, Liber vitae meritorum, Liber divinorum operum
  • kompletní hudební díla: Symphonia, Ordo virtutum
  • soubor Hildegardiných dopisů: Epistolarium
  • jazykovědná díla: Lingua ignota, Litterae ignotae
  • dílčí soubor jejích homilií: Expositiones evangeliorum
  • její životopis od mnichů Gottfrieda a Theodericha: Vita Hildegardis
  • dopis prelátům z Mohuče: Ad praelatos Moguntinenses

Jediná část Hildegardina díla, která v kodexu chybí, jsou její lékařské spisy, jež možná neexistovaly v dokončené podobě. Jako dodatek je v kodexu i krátký dopis mnichů z Villarense z doby po Hildegardině smrti.

Kodex se dlouhá léta nalézal na místě jeho vzniku v Rupertsbergském klášteře nedaleko Bingen. Během třicetileté války byl přenesen na druhou stranu Rýna do kláštera v Eibingen. R. 1814 byl svěřen do péče čerstvě založené státní knihovny ve Wiesbaden, hlavním městě mladého vévodství Nassau. Během druhé světové války byl spolu s dalšími památkami knihovny převezen na místo, o němž panovalo přesvědčení, že bude bezpečné - do Drážďan. Válku i mohutné bombardování Drážďan přestál naštěstí bez úhony a r. 1948 byl ze sovětské okupační zóny v Drážďanech opět převezen do Wiesbadenské státní knihovny, kde je doposud a díky které si lze celý kodex pohodlně prohlédnout stránku po stránce na internetu:

 

Riesencodex on-line

Ukázky kodexu v Galerii Theofil

 

Použité informační zdroje:

 

Více o sv. Hildegardě z Bingenu

 

Texty sv. Hildegardy z Bingenu:

Hymnus ke svaté Marii 
Církev Kristova - panenská Matka křesťanů 
Dopis Hildegardy z Bingenu Bernardovi z Clairvaux 
Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Předmluva Hildegardy z Bingenu ke knize Scivias  
Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky  
Chor panen (Symphonia virginum)  
Touha po zjevení Božím 
Liturgické hymny

 

Související články:

 Obrazy z rukopisů Hildegardy z Bingenu 
 Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu"
Nancy Fierro: Hildegarda z Bingenu - Soulad nebeské harmonie
Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu" - na internetu

   

hildegarda-z-bingen-c.jpg
 

 

 

[RSS]

Přečteno 2176x

další články