Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi

Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi

Palladios, 17.9. 2009

Pokračování Palladiova (cca 363-430?) vyprávění o svatých mužích pouště v jeho díle "Historia Lausiaca", tentokrát o Innocentovi, u něhož není vyloučeno, že se jedná o pozdějšího papeže Innocenta I.

XLIV, 1. Slyšel jsi jistě od mnohých o blaženém Innocentovi[1], presbyterovi z hory Olivové. Nicméně uslyšíš to také od nás, kteří jsme s ním žili po tři roky.

On byl člověkem nezvyklé prostoty. Býval jedním z hodnostářů v počátcích vlády císaře Kónstantia[2]. Opustil svět, zanechav sňatek, z něhož měl jednoho syna - Pavla, pozdějšího královského osobního strážce.

2. Když jeho syn zhřešil s dcerou presbytera, Innocentus ho proklel a zvolal k Bohu řka: „Ó Pane, dej, ať je posedlý takovým duchem, aby už nikdy nenalezl příležitost k hříchu proti tělu." Myslel si, že je lepší, aby jeho syn bojoval proti démonům než proti nečistotě. To se vskutku stalo - syn je stále v železech na hoře Olivové a je trestán oním duchem.

3. Tento Innocentus byl tak dobrosrdečný, že budu vypadat hloupě, když budu mluvit pravdu. Často sám kradl bratrům a dával potřebným. Byl nesmírně bezelstný a prostý. Byl uznán za hodného daru vyhánění démonů. Jednou - jak jsme sami viděli - k němu přivedli mladíka, který byl ochrnutý a posedlý. Vytkl jsem mladíkově matce, že ho přivedla, protože jsem pochyboval, že by mohl být uzdraven. 4. Mezitím stařec vyšel a viděl ji stát, plakat a naříkat nad nevyslovitelným neštěstím svého syna. Tu ctihodný muž hluboce pohnut zaplakal. Vzal mladíka do svatyně, kterou sám postavil a ve které jsme uchovávali ostatky svatého Jana Křtitele. A modlil se nad ním od třetí do deváté hodiny. Pak ho, ještě téhož dne, vrátil matce zdravého, protože vyhnal ochrnutí i démona. To ochrnutí bylo takového druhu, že když mladík plival, plival na svá záda - tak byl zkroucený.

5. Jistá stará žena ztratila svou ovci, přišla k němu a plakala. Následoval ji a řekl: „Ukaž mi, kde jsi ztratila svou ovci." Dovedla ho do blízkosti Lazarova hrobu[3]. On tam stál a modlil se. Byli tam i mladíci, kteří byli vinni tím, že ovci zabili, když si hráli na lov. On tam stál, ale nikdo se nepřiznal. Maso bylo ukryto ve vinici. Tu se snesla vrána, vzala kousek a zase uletěla. Blažený to zpozoroval a našel zabitou oběť. Ti mladíci padli k zemi a přiznali, že ji zabili, a zaplatili ženě spravedlivou náhradu.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Martin Jániš.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 
Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství
Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole
Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi 
Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi
Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi 
Historia Lausiaca 39 - O Piórovi
Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách 
Historia Lausiaca 42 - O Julianovi, O Adoliovi 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 
Efrém Syrský: Řeč o Svatém týdnu

 

Poznámky:


[1] Innocentus může být budoucím papežem Innocentem I. Srov. MEYER, R. T., Ancient Christian Writers 34, New York 1964, s. 204, pozn. 392.

[2] Míní se Kónstantios II, syn Kónstantina Velikého. Panoval v letech 337-361. KALINKOWSKI, S., STAROWIESKI, M., Palladiosz - Opowiadania dla Lausosa, Kraków 1996, s. 190, pozn. 333.

[3] Srov. J 11,1-44. V těchto místech byl v polovině 4. století vybudován kostel. Srov. KALINKOWSKI, S., STAROWIESKI, M., Palladiosz - Opowiadania dla Lausosa, Kraków 1996, s. 191, pozn. 334.

 

[RSS]

Přečteno 1216x

další články