Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3)

Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3)

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 14.12. 2009

Druhý ze tří hymnů karmelitánské mystičky, zakladatelky klášterů ve Svaté zemi, blahoslavené Marie od Ukřižovaného Ježíše (vl. jménem Mariam Baouardy; 1846-1878), pocházejících z let 1873-75.

 

more-007-c-men.jpg
 

 

K lásce, k mé Lásce pojďte, ó králové země! Pojďte, klanějme se jí!

Zpívám o vznešenosti, o moci svého Stvořitele, neboť jsme dílem jeho rukou, cenou jeho krve. Pojďte, klanějme se jemu!

Není Boha podobného jemu! Pojďte, klanějme se jemu! Pojďte, vy všichni, kteří jste na zemi, nezastavujte se u toho, co je ze země, neboť vše je jen marnost a v okamžiku pomine! Pojďte, klanějme se jemu!

Jsme jenom pocestní a vyhnanci na této zemi. Pojďte, klanějme se jemu!

To je náš Král, to je náš Otec. Pojďte, klanějme se jemu!

On stvořil vše na zemi. Pojďte, klanějme se jemu! Vrhněme se na tváře u jeho nohou, dejme mu svoje srdce. Pojďte, pojďte ho chválit, dobrořečit jemu! Řekněme ústy, srdcem: Není Boha podobného tobě. Pojďte, klanějme se jemu!

Klanějme se Trojici, která je pouze jeden Bůh. Ó nepochopitelné tajemství! Pojďte, klanějte se jemu.

Ó tří nesmírní, kteří jste pouze jeden! Ó Moci! Pojďte, klanějme se jemu! Neboť jeho hněv je strašný ke zlým. Pojďte, klanějme se jemu!

Zvíře, divoká šelma se před ním třese; před jeho hněvem se třese země; zlí, pojďte, klanějme se jemu!

Jeho dobrota je otcovská k těm, kteří ho hledají. Pojďte, klanějme se jemu!

Jeho dobrota a jeho milosrdenství spravedlivému. Pojďte, klanějme se jemu!

Všechna země, šelmy se radují v hluboké úctě. Pojďte, klanějme se jemu!

Nejmilejší kráčí napřed!... Mé srdce je probuzeno, moje duše se raduje!... Tvůj pohled, ó Zdroji, mne pokořuje v prach! Země, rozevři se a pohřbi mne, mé srdce touží opustit tento svět, aby tě chválilo, svrchovaná Dobroto. Vytrhni mne ze žaláře, který mě vězní!...

 

(Přeložil Otto Albert Tichý. Převzato z knihy Život sestry Marie z Ježíše Ukřižovaného, Stará Říše na Moravě 1916. Mírně upraveno redakcí RTh.)

 

Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3)
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3)
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3)


Od téže autorky:

Moc Panny Marie 
Jako v matčině lůně
Matkou Boží pro svoji pokoru
Pravá zbožnost k Duchu svatému
U nohou Mariiných jsem nalezla život!
Žádného nebe pro vás, neobrátíte-li se
Jako přirozené světlo

 

Související články:

Marie Magdaléna de'Pazzi 
Jan od Kříže: Duchovní píseň
Terezie z Avily - učitelka modlitby 1

Marie Magdaléna de'Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 2 
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 2
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3

 

[RSS]

Přečteno 1420x

další články