Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3)

Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3)

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 11.1. 2010

Třetí hymnus karmelitánské mystičky, zakladatelky klášterů ve Svaté zemi, blahoslavené Marie od Ukřižovaného Ježíše (vl. jménem Mariam Baouardy; 1846-1878).

 

031-upr.jpg 

 

 

Po celý život budu chválit Pána! Má duše vychází z propasti, z přehluboké jámy...

Beru si křídla svého Spasitele... Oh, jak sladké je být u tebe!

Ó můj Spasiteli, tvoje jméno je veliké. Naplňuje nebe! Vše ho chválí a je naplněno radostí v jeho přítomnosti!... Dal mi křídla, s nimiž jsem létala; propast, v níž jsem byla, byla hluboká, Pán mne z ní vytrhl. Od toho dne jsem navždy v jeho lůně. Šťastný ten den, nikdy není konce!... Pán mne vzal do své domoviny.

Co pravíte, obyvatelé země? Pán mne vzal do propasti a vytrhl mne z ní!

Pokušitel po mně na cestě šlapal, bránil mi, abych neviděla, kudy se ubírat k Pánu. Pokušitel mi zatarasil cestu, a trhám příkrov země jako ptáci, kteří létají.

Ó pokušiteli, Pán mne vzal do své domoviny!

Oh, jaký zmatek v propasti, do níž sestupuješ! Ó nešťastníku!...

Pán mne vytrhl z propasti a vynesl tak vysoko, mne, dítko Adamovo!

Dává mi křídla, abych létala; dává mi tisíc květů, abych je sypala po cestě, již vidím; dal mi do rukou košík kvítí, všichni přátelé si mohou sbírat!

Celou cestu jsem sypala. Přátelé i nepřátelé spěchali si brát.

Dal mi křídla, abych létala, a košík květin na kolena... Nebe i země, vše se usmívalo svým neposkvrněným úsměvem.

Láska je veliká!... Vše na světě není nic!

 

(Přeložil Otto Albert Tichý. Převzato z knihy Život sestry Marie z Ježíše Ukřižovaného, Stará Říše na Moravě 1916. Mírně upraveno redakcí RTh.)

 

Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3) 
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3) 
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3) 

 

Od téže autorky:

Moc Panny Marie 
Jako v matčině lůně
Matkou Boží pro svoji pokoru
Pravá zbožnost k Duchu svatému
U nohou Mariiných jsem nalezla život!
Žádného nebe pro vás, neobrátíte-li se
Jako přirozené světlo

 

Související články:

Marie Magdaléna de'Pazzi 
Jan od Kříže: Duchovní píseň
Terezie z Avily - učitelka modlitby 1

Marie Magdaléna de'Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 1
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 2 
Terezie z Lisieux: Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 2
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3

 

[RSS]

Přečteno 1391x

další články