Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 59 - O mnišce, která padla a obrátila se

Historia Lausiaca 59 - O mnišce, která padla a obrátila se

Palladios, 16.1. 2010

Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" zaznamenal mj. také velmi kontroverzní příběh o padlé mnišce, v němž jistě není následováníhodné modlit se za smrt dítěte počatého v hříchu (vždyť každé dítě je Božím darem a Bůh nepochybně nevyslýchá modlitbu za něčí smrt!), ale jistě dobrým příkladem je síla pokání a rozhodnost již více nehřešit.

LXIX, 1. Jistá asketická panna, asketka, která žila s dalšími dvěma, uskutečňovala askezi po devět či deset let. Byla svedena jedním harfeníkem a padla. Otěhotněla a porodila dítě. Začala svého svůdce tak hluboce nenávidět, že se zarmoutila do hloubky své duše a činila takové pokání, že hladověla téměř až k smrti.

2. Tu v modlitbě prosila Boha: „Velký Bože, který neseš a snášíš každého tvora a nepřeješ si smrt nebo záhubu těch, kdo klopýtají,[1] jestliže si přeješ, abych byla zachráněna, ukaž mi nyní své divy a odejmi plod mého hříchu, který jsem porodila, abych se nemusela pověsit nebo se vrhnou do hlubin." Byla ve svých prosbách vyslyšena, neboť dítě nedlouho poté zemřelo.

3. Od té chvíle se již nikdy nesetkala s mužem, který ji přivedl do otroctví hříchu. Dala se na nejpřísnější posty, po třicet let obstarávala nemocné a zmrzačené. Její život tak pohnul Bohem, že zjevil jednomu ze svatých presbyterů: „Tato žena mě potěšila více ve svém obrácení než ve svém panenství." Toto píšu, abychom nepohrdali těmi, kdo činí pravé pokání.

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Martin Jániš.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi
Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi 
Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším
Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi
Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Historia Lausiaca 20 - O Makariovi Alexandrijském
Historia Lausiaca 21 - O Mojžíši Etiopském 
Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi 
Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi
Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi 
Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye 
Historia Lausiaca 27 - O Valentovi
Historia Lausiaca 28 - O Heronovi 
Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi, O padlé panně 
Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi, O Dorotheovi
Historia Lausiaca 31 - O Piamun
Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis
Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter 
Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství
Historia Lausiaca 35 - O Janovi z Lykopole
Historia Lausiaca 36 - O Poseidóniovi 
Historia Lausiaca 37 - O Sarapiónovi
Historia Lausiaca 38 - O Euagriovi 
Historia Lausiaca 39 - O Piórovi
Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi
Historia Lausiaca 41 - O svatých ženách 
Historia Lausiaca 42 - O Julianovi, O Adoliovi 
Historia Lausiaca 43 - O Innocentovi 
Historia Lausiaca 44 - O Filorómovi 
Historia Lausiaca 45 - O Melanii starší
Historia Lausiaca 46 - O Chroniovi a Pafnútiovi 
Historia Lausiaca 47 - O Elpidiovi, O Sisinniovi 
Historia Lausiaca 48 - O Gaddanovi, O Eliášovi, O Sabovi, O Abramiovi
Historia Lausiaca 49 - O Melanii Starší 
Historia Lausiaca 50 - O Silbanii 
Historia Lausiaca 51 - O Olympiadě, O Kandidě a Gelasii 
Historia Lausiaca 52 - Mnichové z Antinoe 
Historia Lausiaca 53 - O amma Talis a Taór; O panně a mučedníku Kollúthovi 
Historia Lausiaca 54 - O Melanii Mladší
Historia Lausiaca 55 - O Pammachiovi; O Athanasiovi a mladé panně 
Historia Lausiaca 56 - O Julianě; O Hippolytovi

Historia Lausiaca 57 - O Verovi - bývalém aristokratovi; O Magně 
Historia Lausiaca 58 - O milosrdném mnichovi 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

Poznámky:


[1] Srov. Ez 33,11.

 

[RSS]

Přečteno 1204x

další články