Nacházíte se na: Theofil > Religionistika

Religionistika

Karaitský judaizmus

Jana Feketeová, 20.8. 2012

Jedním z méně známých židovských náboženských proudů jsou tzv. karaité, kteří pro své důrazy i vztah vůči hlavnímu proudu judaismu v mnohém připomínají protestantismus v jeho vztahu ke katolické Církvi a její Tradici.

Přečteno 2573xcelý článek

Zlí duchové, reiki, exorcismus

4.1. 2012

"Sám satan se převléká za anděla světla", píše apoštol Pavel v listě Korintským. A tak není divu, že i své působení často zahaluje zdáním dobrého, jako např. v případě reiki a dalších esoterických a okultních metod, což dosvěduje následující slovenský filmový dokument.

Přečteno 2195xcelý článek

Léčitel Bruno Gröning, ale jakou mocí?

redakce, 20.6. 2011

Ne vše, co je duchovní, je nutně Boží. Je třeba pronikavě rozlišovat každou duchovní nabídku a lákadlo, podobně jako v případě německého léčitele Bruna Gröninga (1906-1959), jenž má své stoupence i v České republice. S jedním z nich, jenž však po vlastních zkušenostech s učením tohoto léčitele z kruhu jeho následovníků vystoupil, přinášíme dlouho připravovaný rozhovor, který nám může pomoci v orientaci, "odkud 'vítr' vane".

Přečteno 25644xcelý článek

Panna Maria v Koránu

Ignác Veselý, 23.5. 2011

Mezi biblickými osobami, které vystupují v Koránu, zaujímá čestné místo Panna Maria, arabsky zvaná Mariamu, jejímž jménem je nadepsána celá jedna súra a kromě toho je zmínka o ní ještě v dalších súrách. Korán mluví o Marii s úctou a mimo jiné ji dává za vzor věřícím.

Přečteno 2134xcelý článek

Význam mystiky pro třetí tisíciletí

Josef Blaha, 9.5. 2011

Několik pohledů na mystiku od českého jezuity a znalce hebrejského myšlení Josefa Blahy, kdy zdůrazňuje zejména možný přínos mystiky pro mezináboženský dialog.

Přečteno 3690xcelý článek

Šechina v židovské literatuře; Kristus a Šechina

Norbert Mendecki, 6.12. 2010

Hebrejský pojem "Šechina" v židovství vyjadřuje Boží přítomnost či Boží "přebývání" ve světě, mezi lidmi. Tento koncept však není cizí ani křesťanství.

Přečteno 3241xcelý článek

Má křesťansko-islámský dialog smysl?

Tomáš Tatranský, 23.2. 2009

Zamysleme se nad velmi aktuální otázkou, jak se máme dnes my křesťané stavět k islámu a k muslimům.

Přečteno 1350xcelý článek

Malý slovník New Age

Papežská rada pro mezináboženský dialog, 2.9. 2008

Vybraná popisná hesla vysvětlující některé pojmy související s hnutím New Age, pocházející z dokumentu Papežské rady pro mezináboženský dialog "Ježíš Kristus, nositel živé vody" (2003), která nám mohou pomoci se orientovat v některých bodech nauky tohoto různorodého hnutí a pochopit jeho východiska.

Přečteno 2862xcelý článek

Kabala

Lukáš Drexler, 7.8. 2008

Kabala - někteří ji chápou jako druh židovské mystiky, jiní zase jako tajné židovské učení v rámci esoterního judaismu či jako židovský proud plně akceptovatelný ve skupinách zabývajících se okultismem a magií.

Přečteno 6422xcelý článek

Křesťanství a okultismus

Jacques Verlinde, Lukáš Drexler, 18.6. 2008

Kněz Jacques Verlinde (nar. 1947), zakladatel společenství "Rodina sv. Josefa", prožil hlubokou zkušenost se světem okultismu a jeho praktikami. Zažil však také ještě mnohem hlubší uzdravující a osvobozující zkušenost s Ježíšem Kristem, o čemž vydává svědectví v následujícím textu, který jsme doplnili o malý slovník pojmů a krátký dodatek.

Přečteno 4297xcelý článek

New Age a křesťanství, část 2/2

Peter J. Ashton, 23.9. 2007

Druhá, závěrečná část přednášky anglického františkánského kněze o problematice New Age, v níž probírá hlavní rysy tohoto hnutí a některé z konkrétních proudů uvnitř něho, např. čarodějnictví a alternativní medicínu. Upozorňuje také na vztah známých osobností k myšlenkám a aktivitám New Age a v závěru se dotýká katolické odpovědi na fenomén tohoto hnutí.

Přečteno 2607xcelý článek

Magen David - Davidova hvězda

Marc-Alain Ouaknin, 23.8. 2007

Magen David neboli hvězda Davidova je nejznámějším symbolem židovství, který se až teprve ve velmi nedávné době stal symbolem Židovského národa. V současnosti se objevuje na všech typech kultovních předmětů od Evropy až po nejvzdálenější hranice Ruska.

Přečteno 3509xcelý článek

New Age a křesťanství, část 1/2

Peter J. Ashton, 22.7. 2007

První část přednášky anglického františkánského kněze o problematice New Age, v níž kromě základních aspektů tohoto hnutí popisuje i vzájemný vztah křesťanství a New Age. Vyzdvihuje ne vždy známá fakta, na jejichž základě vychází najevo původ a podstata tohoto celosvětově rozšířeného hnutí.

Přečteno 2953xcelý článek

New Age stručně

Papežská rada pro mezináboženský dialog, 22.7. 2007

V návaznosti na zveřejnění dokumentu "Ježíš Kristus, nositel živé vody" (2003) na stránkách Revue Theofil (v sekci Církevní dokumenty) vám předkládáme úryvek z tohoto dokumentu, kterým je shrnutí hlavních myšlenek New Age několika krátkými formulacemi a pojmy v Dodatcích tohoto dokumentu.

Přečteno 1586xcelý článek

Na počátku bylo světlo

Josef Blaha, 10.6. 2007

O významu světla pro pochopení tóry v židovském náboženském myšlení. První kapitola z knihy "Malá zamyšlení - Několik pohledů židovské filosofie a poesie".

Přečteno 2830xcelý článek

Martin Buber: Život chasidů

Lukáš Drexler,7.4. 2007

Záměrem tohoto pojednání je podat stručné seznámení s osobou Martina Bubera, s hnutím chasidismu, se vztahem M. Bubera k chasidismu a s Buberovou prezentací chasidismu v knize "Život chasidů".

Přečteno 2521xcelý článek