Nacházíte se na: Theofil > Religionistika

Religionistika

Karaitský judaizmus

Jana Feketeová, 20.8. 2012

Jedním z méně známých židovských náboženských proudů jsou tzv. karaité, kteří pro své důrazy i vztah vůči hlavnímu proudu judaismu v mnohém připomínají protestantismus v jeho vztahu ke katolické Církvi a její Tradici.

Přečteno 2943xcelý článek

Panna Maria v Koránu

Ignác Veselý, 23.5. 2011

Mezi biblickými osobami, které vystupují v Koránu, zaujímá čestné místo Panna Maria, arabsky zvaná Mariamu, jejímž jménem je nadepsána celá jedna súra a kromě toho je zmínka o ní ještě v dalších súrách. Korán mluví o Marii s úctou a mimo jiné ji dává za vzor věřícím.

Přečteno 2576xcelý článek

Význam mystiky pro třetí tisíciletí

Josef Blaha, 9.5. 2011

Několik pohledů na mystiku od českého jezuity a znalce hebrejského myšlení Josefa Blahy, kdy zdůrazňuje zejména možný přínos mystiky pro mezináboženský dialog.

Přečteno 4148xcelý článek

Šechina v židovské literatuře; Kristus a Šechina

Norbert Mendecki, 6.12. 2010

Hebrejský pojem "Šechina" v židovství vyjadřuje Boží přítomnost či Boží "přebývání" ve světě, mezi lidmi. Tento koncept však není cizí ani křesťanství.

Přečteno 4108xcelý článek

Má křesťansko-islámský dialog smysl?

Tomáš Tatranský, 23.2. 2009

Zamysleme se nad velmi aktuální otázkou, jak se máme dnes my křesťané stavět k islámu a k muslimům.

Přečteno 1582xcelý článek

Malý slovník New Age

Papežská rada pro mezináboženský dialog, 2.9. 2008

Vybraná popisná hesla vysvětlující některé pojmy související s hnutím New Age, pocházející z dokumentu Papežské rady pro mezináboženský dialog "Ježíš Kristus, nositel živé vody" (2003), která nám mohou pomoci se orientovat v některých bodech nauky tohoto různorodého hnutí a pochopit jeho východiska.

Přečteno 3619xcelý článek

Kabala

Lukáš Drexler, 7.8. 2008

Kabala - někteří ji chápou jako druh židovské mystiky, jiní zase jako tajné židovské učení v rámci esoterního judaismu či jako židovský proud plně akceptovatelný ve skupinách zabývajících se okultismem a magií.

Přečteno 7411xcelý článek

Magen David - Davidova hvězda

Marc-Alain Ouaknin, 23.8. 2007

Magen David neboli hvězda Davidova je nejznámějším symbolem židovství, který se až teprve ve velmi nedávné době stal symbolem Židovského národa. V současnosti se objevuje na všech typech kultovních předmětů od Evropy až po nejvzdálenější hranice Ruska.

Přečteno 4136xcelý článek

New Age stručně

Papežská rada pro mezináboženský dialog, 22.7. 2007

V návaznosti na zveřejnění dokumentu "Ježíš Kristus, nositel živé vody" (2003) na stránkách Revue Theofil (v sekci Církevní dokumenty) vám předkládáme úryvek z tohoto dokumentu, kterým je shrnutí hlavních myšlenek New Age několika krátkými formulacemi a pojmy v Dodatcích tohoto dokumentu.

Přečteno 2052xcelý článek

Na počátku bylo světlo

Josef Blaha, 10.6. 2007

O významu světla pro pochopení tóry v židovském náboženském myšlení. První kapitola z knihy "Malá zamyšlení - Několik pohledů židovské filosofie a poesie".

Přečteno 3414xcelý článek

Martin Buber: Život chasidů

Lukáš Drexler,7.4. 2007

Záměrem tohoto pojednání je podat stručné seznámení s osobou Martina Bubera, s hnutím chasidismu, se vztahem M. Bubera k chasidismu a s Buberovou prezentací chasidismu v knize "Život chasidů".

Přečteno 2941xcelý článek