Nacházíte se na: Theofil > Patristika

Patristika

Historia Lausiaca 19 - O Makariovi Egyptském

Palladios, 29.1. 2009

V poušti žili dva významní poustevníci, kteří nesli jméno Makarios - jeden s přívlastek Egyptský, druhý Alexandrijský. O prvním z nich píše Palladios (cca 363-430?) v dalším dílu svého spisu "Historia Lausiaca".

Přečteno 1163xcelý článek

Historia Lausiaca 18 - O Natanaelovi

Palladios, 27.1. 2009

Neuhnout démonovi ani o píď - to bylo rozhodnutí poustevníka Natanaela, jemuž zůstal věrný mnoho let svého života, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 902xcelý článek

Historia Lausiaca 17 - O Makariovi mladším

Palladios, 24.1. 2009

O tom, kdy je možné děkovat za zabití svého přítele, píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" na podkladě příběhu poustevníka Makaria mladšího.

Přečteno 806xcelý článek

List Diognetovi

23.1. 2009

Český překlad nádherného apologetického starokřesťanského dopisu anonymního autora, jenž byl napsán pravděpodobně mezi 2.-3. stoletím. Jedná se o nejstarší dochované křesťanské apologetické dílo, jež místy až poetickým jazykem vyjadřuje, kdo jsou křesťané oproti nevěřícím a jaký je jejich Bůh oproti ostatním, tehdy uctívaným bohům.

Přečteno 4688xcelý článek

Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi

Palladios, 19.1. 2009

Dva bratři - Paisios a Izaiáš - po smrti svého otce zdědili nemalý majetek a každý ho použil jinak. Který z nich zvolil Bohu milejší cestu? To sděluje spisovatel Palladios (cca 363-430?) v dalším dílu svého spisu "Historia Lausiaca".

Přečteno 910xcelý článek

Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi

Palladios, 16.1. 2009

Apollonios - další z řady poustevníků v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 877xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 6 - Svatostánek prvních křesťanů

Emilián Soukup, 15.1. 2009

Je nad každou pochybnost jisté, že křesťané od prvních počátků věřili, že Tělo Páně je v Eucharistii skutečně přítomné nejen ve chvíli proměňování nebo přijímání, nýbrž i nadále, dokud jsou způsoby chleba neporušené. Hned z prvních staletí jsou psaná svědectví, že po eucharistické oběti roznášeli Eucharistii nemocným, že si ji brali do příbytků a přijímali v těch dnech, v nichž nebyla mše svatá. Nastává tedy otázka, jak křesťané od počátku uchovávali Eucharistii. Řekneme svatostánek prvních křesťanů, avšak budeme mluvit obecně o způsobu, jakým se první křesťané chovali k Eucharistii mimo oběť mše svaté a jak povstal náš svatostánek.

Přečteno 1454xcelý článek

Umučení svatých ze Scilli (Passio Sanctorum Scillitanorum)

12.1. 2009

Za prokonzula Saturnina vypuklo první pronásledování křesťanů v severní Africe, jak dosvědčuje Tertulián. V českém překladu přinášíme líčení procesu s křesťany z roku 180 v severoafrickém městě Scilli (bývalá římská část Numidie), jak je zapsalo úřední pero křesťanské obce. Tento zápis procesu je považován za nejstarší křesťanský spis v latinském jazyce.

Přečteno 839xcelý článek

Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi

Palladios, 9.1. 2009

Ačkoliv byl poustevník Benjamín obdarován darem uzdravování, přesto sám trpěl vážnou nemocí, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 883xcelý článek

Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi

Palladios, 6.1. 2009

Poustevník Ammonios, Pambův učedník, si vysloužil tato Evagriova slova: "Nikdy jsem neviděl více umrtveného člověka", jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 818xcelý článek

Historia Lausiaca 12 - O Orovi; O Pambovi

Palladios, 31.12. 2008

Další dva z řady svatých mužů starkřesťanského mnišství, které ve svém díle "Historia Lausiaca" popisuje Palladios (cca 363-430?). Tentokrát Or - asketa a zakladatel mnoha kláštěrů, a Pambo, mj. učitel Melánie Starší.

Přečteno 1073xcelý článek

Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie

Palladios, 26.12. 2008

Ani sňatek, který se uskutečnil proti vůli ženicha, nemusí být překážkou k panenskému způsobu života naplněného modlitbou a službou Bohu, jak svědčí příběh Amúna a jeho ženy v díle "Historia Lausiaca" spisovatele Palladia (cca 363-430?).

Přečteno 821xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 5 - Duchovní přijímání Eucharistie

Emilián Soukup, 15.12. 2008

V pátém století svatý Augustin vyslovil myšlenku, ze které se v dalších pěti staletích vyvinul úkon horlivých duší, nazývaný "duchovní přijímání Eucharistie".

Přečteno 3029xcelý článek

Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria

Palladios, 3.12. 2008

Úryvek z Palladiova (cca 363-430?) "Historia Lausiaca" popisující něco z chodu klášterů a podoby života mnichů v pohoří Nitria i návštevníků těchto společenství.

Přečteno 1112xcelý článek

Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně

Palladios, 28.11. 2008

Rozhodování mezi následováním Krista a pokušením majetku a bohatství může skončit ve "prospěch" majetku a službě jemu, jak dokazuje následující vyprávění Palladia (cca 363-430?) v jeho díle "Historia Lausiaca". I v takovém případě je však možnost pokání a odvrácení se od prázdného způsobu života i smýšlení.

Přečteno 777xcelý článek

Historia Lausiaca 8 - O Alexandře

Palladios, 26.11. 2008

Poněkud netradiční, avšak radikální způsob askeze představuje v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca" dívka Alexandra.

Přečteno 799xcelý článek

Historia Lausiaca 7 - O Didymovi

Palladios, 20.11. 2008

Didymos byl slepý poustevník, který se osobně znal se sv. Antonínem Poustevníkem. Neviděl tělesně, ale Bůh mu otevřel jiný zrak pro světlo Božího poznání, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 875xcelý článek

Historia Lausiaca 6 - O Potamiene

Palladios, 11.11. 2008

Vyprávění poustevníka Isidora, zaznamenané v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca", o mučednici pro Krista Potamiene.

Přečteno 867xcelý článek

Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi

Palladios, 20.10. 2008

Asketa Dorotheos - k němu byl Palladios (cca 363-430?) poslán Isidorem, aby u něj po tři léta krotil své vášně, než bude připraven k přijetí duchovní nauky od Isidora.

Přečteno 958xcelý článek

Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi

Palladios, 6.10. 2008

Palladios (cca 363-430?) v portrétu mnicha Isidora popisuje "podivuhodného muže, kultivovaného v každém ohledu, v mravech i v poznání", pro jehož "dobromyslnost ctili jeho stín dokonce jeho nevěřící nepřátelé".

Přečteno 1163xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |