Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

O cestách smíření

bl. Anděla z Foligna, 24.2. 2010

Blahoslavená italská mystička Anděla z Foligna (cca 1248-1309) v modlitbě prožila a pochopila to, co vyjadřují slova Písma o Ježíši Kristu: "Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal..., byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni..." (Izajáš 53,4-5).

Přečteno 1475xcelý článek

Bože, pro tvou dobrotu tě zapřísahám, abys mi dal sebe: jen v tobě se mi dostává všeho

Juliana z Norwiche, 4.2. 2010

Další z úryvků anglické mystičky a poustevnice Juliany z Norwiche (1342-1416), učitelky Boží dobroty, známé svým neustále opakovaným výrokem "Všechno skončí dobře, všechno skončí dobře," který koresponduje s podobným výrokem z následujícího textu: "Jeho dobrota objímá všechna stvoření a všechna Jeho požehnaná díla a přesahuje je bez konce."

Přečteno 1246xcelý článek

Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3)

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 11.1. 2010

Třetí hymnus karmelitánské mystičky, zakladatelky klášterů ve Svaté zemi, blahoslavené Marie od Ukřižovaného Ježíše (vl. jménem Mariam Baouardy; 1846-1878).

Přečteno 1011xcelý článek

Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3)

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 14.12. 2009

Druhý ze tří hymnů karmelitánské mystičky, zakladatelky klášterů ve Svaté zemi, blahoslavené Marie od Ukřižovaného Ježíše (vl. jménem Mariam Baouardy; 1846-1878), pocházejících z let 1873-75.

Přečteno 1034xcelý článek

Tři údobí duchovního života

Lukáš Drexler, 23.11. 2009

Spirituální teologie klasicky rozlišuje tři údobí či tři "cesty" duchovního života - "cestu očistnou", "cestu osvětnou" a "cestu sjednocující", jak o tom hovoří mnozí autoři již od dob Dionysia Areopagity (5.-6. stol.).

Přečteno 1795xcelý článek

Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3)

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 16.11. 2009

První ze tří hymnů karmelitánské mystičky, zakladatelky klášterů ve Svaté zemi, blahoslavené Marie od Ukřižovaného Ježíše (vl. jménem Mariam Baouardy; 1846-1878), pocházejících z let 1873-75.

Přečteno 1083xcelý článek

Dopis k obláčce jedné řeholnice

bl. Jindřich Suso, 9.11. 2009

Dopis o svobodném odvrácení se počínajícího člověka od světa k Bohu od středověkého dominikánského mystika Jindřich Suso (cca 1300-1365), žáka Mistra Eckharta.

Přečteno 1053xcelý článek

Bytí a způsob přátel Božích

Jan Tauler, 19.10. 2009

O tom, kterak Boží přátelé jsou zcela Boží a o síle jejich modliteb ze soucitné lásky v úryvku z kázání německého mystika, dominikána Jana Taulera (1300-1361).

Přečteno 1085xcelý článek

Chtěla jsem jen a jen kříž

sv. Markéta Marie Alacoque, 5.10. 2009

"Bez bolesti nelze žít v lásce." Tuto pravdu, vyjádřenou Tomášem Kempenským v jeho knize "Následování Krista", rozvádí svým způsobem francouzská mystička a propagátorka úcty k Božskému Srdci, sv. Markéta Marie Alacoque (1647-1690).

Přečteno 1468xcelý článek

Neúprosnost Boží lásky

sv. Kateřina Janovská, 28.9. 2009

O žárlivé lásce Boha, jež spaluje vše, co brání v dosažení jejího cíle - milování člověka a dosažení jeho blaženosti -, z pera italské mystičky a světice Kateřiny z Janova (1447-1510).

Přečteno 1168xcelý článek

Nadpřirozená vyrovnanost

bl. Jan van Ruysbroeck, 7.9. 2009

"Nejužitečnější povzbuzení, které člověk může zaku­sit a pro něž je vnímavý, je nebeská slast a pekelná strast," píše v následujícím úryvku bl. Jan van Ruysbroeck (1293/94-1381), holandský mystik, který v mnohém navazuje na rýnské mystiky a je považován za zakladatele duchovního hnutí "devotio moderna".

Přečteno 1189xcelý článek

Marie a Marta

Mistr Eckhart, 31.8. 2009

Krátké pojednání význačného německého mystika Mistra Eckharta (1260-1327) o vztahu činnosti a kontemplace na podkladě biblického příběhu o Marii a Martě.

Přečteno 1408xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 16

Štefan Senčík, 22.8. 2009

Shrnutím ve stručný přehled učení zakončíme naše putování se sv.Terezií z Avily coby učitelkou modlitby. Inspirací k sepsání této jistě krátké a nevyhnutelně neúplné studie byla slova svatého otce Pavla VI., který řekl: "Trvalým a současným poselstvím sv.Terezie je poselství modlitby." Doufáme, že toto dílo alespoň trošku pomůže čtenářům na cestě modlitby. Kéž máme stále na paměti Tereziin odkaz, že náš život se naplní ne tím, že mnoho víme, ale že mnoho milujeme.

Přečteno 2368xcelý článek

Výkřiky za bloudící

sv. Terezie od Ježíše, 17.8. 2009

Modlitba světice a Učitelky Církve Terezie od Ježíše (či též z Avily; 1515-1582) plná starostlivosti o spásu těch, kteří Boha nehledají, protože "se ženou za pozemským blahem" a namísto žárem touhy po Bohu jsou spalování "žárem touhy po těchto nicotných pozemských věcech".

Přečteno 1582xcelý článek

Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie

sv. Brigita Švédská, 10.8. 2009

Úryvek z jednoho z děl sv. Brigity Švédské (+1373), mystičky a zakladatelky řádu, v němž sv. Brigita nádherným způsobem opěvuje a vyvyšuje skvělost Matky Boží, Panny Marie, a které jí údajně na Kristův popud sdělil slovo od slova Kristem poslaný anděl, aby bylo čteno v jitřní hodince řeholnicím Brigitina řádu. Panna Maria je v tomto úryvku neomylně představena jako plod a dílo Nejsvětější Trojice.

Přečteno 1754xcelý článek

O lásce

Giselher ze Slatheimu, 29.7. 2009

Německý středověký mystik Giselher ze Slatheimu (před 1300 - po 1337), pocházející z okruhu Mistra Eckharta, pojednává v následujícím úryvku o tom, "v čem záleží velikost lásky".

Přečteno 1251xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 15

Štefan Senčík, 24.7. 2009

V tomto pokračování projdeme se sv. Terezií pátou, šestou a sedmou komnatou na cestě duše k plnému sjednocení s Bohem - k tzv. "duchovnímu sňatku". Duše prožívá v jednotlivých komnatách charakteristické proměny. Zakouší Boha stále blíže, a to je spojeno také s mnoha úskalími, na které Terezie upozorňuje.

Přečteno 1179xcelý článek

Láska Kristova

Juliana z Norwiche, 13.7. 2009

Anglická poustevnice a mystička Juliana z Norwiche (cca 1342-1416) jako jedna z mála psala o Božím mateřství. I v následujícím úryvku nazývá Ježíše Krista "naší pravou matkou".

Přečteno 1492xcelý článek

Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské

Caterinato, 24.6. 2009

Nejen intenzivní vztah k Ježíši Kristu a jeho vzácné Krvi, ale také k Panně Marii, Ježíšově Matce, jsou výraznými znaky duchovnosti italské světice Kateřiny Sienské (1347-1380), učitelky Církve, což v následujícím článku dosvědčují i hojné citace z jejího díla.

Přečteno 1805xcelý článek

Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce

Hilda C. Graef, 17.6. 2009

Moderní úcta k Božskému Srdci nevznikla až v 17. století ve francouzském Paray-le-Monial zásluhou světice Markéty Marie Alacoque (1647-1690), nýbrž mnohem dříve v centrech středověkého kontemplativního života. Mezi její nejvýraznější představitele pak náleží svatá Gertruda Veliká (cca 1256-1302), proslulá mystička z Helfty.

Přečteno 2263xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ... 20 |