Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

Hymnus sv. Patrika

sv. Patrik, 8.6. 2009

Hymnus sv. Patrika zvaný "Křik vysoké zvěře" či též "Lorica" (latinsky "brnění"). Název "Křik vysoké zvěře" pro hymnus svatého Patrika (5. stol.), patrona Irska, vzešel z události, kdy mu král Laoghaire nastrojil úklady, aby Patrik nemohl donést radostnou zvěst do Tary. Ti, kteří na něj a jeho druhy číhali, pak měli dojem, že Patrik, jenž údajně v takovéto situaci přednesl tento svůj hymnus, a jeho doprovod byli jako lovená vysoká zvěř.

Přečteno 3658xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 14

Štefan Senčík, 30.5. 2009

Spolu se sv. Terezií projdeme postupně všemi sedmi komnatami, máme možnost přehledně nahlédnout do jejího výkladu duchovní cesty člověka. Skončíme ve čtvrté komnatě a v následujícím pokračování "exkurzi" komnatami uzavřeme, stejně jako celé pojednání o této velké světici.

Přečteno 1363xcelý článek

Touha a slast

Richard Rolle, 6.5. 2009

Další úryvek z díla poustevníka Richarda Rolle de Hampole (1290-1349), jednoho z nejstarších anglických křesťanských mystiků a duchovních spisovatelů. Ve svém díle, z něhož je pravděpodobně nejznámější spis "Oheň lásky" (Incendium amoris), se zabývá především kontemplací a moudrostí vlitou shůry.

Přečteno 1250xcelý článek

Ve škole Panny Marie

Reginald Garrigou-Lagrange, 4.5. 2009

Jsou tři stupně lásky a daru Moudrosti, podle nichž je křesťan buď začátečníkem, pokročilým nebo do­konalým. Podobně jsou též tři stupně v úctě k Panně Marii.

Přečteno 1563xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 13

Štefan Senčík, 28.4. 2009

Pokračování pojednání o modlitbě podle sv. Terezie se dále zaměřuje na stručný popis dvou fází v modlitebním životě, které se skládají z jednotlivých komnat. Podrobnější pohled na vrcholné dílo sv. Terezie "Hrad v nitru".

Přečteno 1414xcelý článek

Extáze

Jacopone da Todi, 23.4. 2009

Jacopone da Todi (1236-1306) byl františkánský básník a mystik, jemuž se připisuje známý hymnus "Stabat Mater dolorosa". Z jeho pera pochází i následující báseň.

Přečteno 1125xcelý článek

Osmé zjevení Boží lásky

Juliana z Norwiche, 7.4. 2009

Anglická poustevnice a mystička Juliana z Norwiche (cca 1342-1416) popsala svá vidění v knize "Zjevení božské Lásky" (The Revelations of Divine Love). Následující úryvek z této knihy se koncentruje především kolem Kristova utrpení na kříži, zejména souvisejícího s jeho "žízní".

Přečteno 2303xcelý článek

Před ukřižováním

bl. Jindřich Suso, 6.4. 2009

Nejznámnějším dílem bl. Jindřicha Suso (cca 1300-1365), německého dominikánského mystika a žáka Mistra Eckharta, je "Kniha o věčné Moudrosti", psaná na způsob rozhovoru Věčné Moudrosti se služebníkem. V následující úryvku se tento rozhovor dotýká především cesty k povýšení skrze ponížení: "Nikdo nemůže do­sáhnout božských výšin ani oné nevýslovné sladkosti, neprojde-li nejdříve mou hořkostí a lidským ponížením," říká Věčná Moudrost.

Přečteno 1259xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 12

Štefan Senčík, 6.4. 2009

Dále pokračuje výklad života s Ježíšem jako s nejlepším Přítelem a v trvalém vědomí jeho přítomnosti v nás: "Blažená duše, která ho miluje a má ho stále sebou!"

Přečteno 1136xcelý článek

Cesta kříže

Silvestr Maria Braito, 30.3. 2009

Křížem Spasitel vykoupil svět a nikdo se nedostane k Bohu a k dokonalosti duchovního života, jenž je v této blízkosti s Bohem, kdo není zároveň učedníkem a následovníkem Krista trpícího.

Přečteno 1095xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 11

Štefan Senčík, 17.3. 2009

V pojednání o modlitbě se sv. Terezií se neobejdeme bez skutečnosti přátelství: A věřte mi, všemožně se usilujte být stále s tímto dobrým Přítelem... bude vám pomáhat ve všech vašich trápeních a všude bude s vámi. Myslíte si, že je to maličkost mít vždy pohotově takového dobrého Přítele?

Přečteno 1459xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 10

Štefan Senčík, 8.3. 2009

V tomto dílu vidíme sv. Terezii, jak prožívá před sochou "Ecce homo" své "druhé obrácení", které je stěžejní událostí jejího života. Dále navazuje podrobnější pojednání o modlitbě jako setkání s Láskou a Tím, který nás sám modlitbě učí.

Přečteno 1613xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 9

Štefan Senčík, 2.3. 2009

Můžu říci, že můj život byl nejtrapnější, jaký si jen lze představit, protože jsem neměla potěšení z Boha a ani svět mě neuspokojoval. Když jsem se věnovala světským zábavám, tak mě po celý čas trápila myšlenka na to, co dlužím Bohu, když jsem však byla s Bohem, tak mě vytrhovaly světské náklonnosti. Byl to tak trýznivý boj, že nevím, jak jsem to dokázala snést jediný měsíc, natož tolik let.

Přečteno 1305xcelý článek

Půst

ctih. Ludvík Granadský, 25.2. 2009

Tato ctnost a jí příbuzné a blízké, totiž všechna tělesná sužování a útrapy, nás činí nejpodobnějšími Kristu, jedinému vzoru a zrcadlu vší dokona­losti. Neboť Kristův život, jak je všem známo, byl od jesliček až ke kříži jedním ustavičným křížem.

Přečteno 1294xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 8

Štefan Senčík, 21.2. 2009

Terezie byla z vlastní zkušenosti přesvědčena, že modlitba je lékem na každé zlo a radila všem, kteří ji již začali pěstovat, aby si ani nepomysleli zanechat jí, i kdyby třeba upadli do hříchu. Pomocí modlitby budou moci dříve povstat, ale bez ní to bude velmi těžké.

Přečteno 1068xcelý článek

Boží přítomnost v člověku

Mistr Eckhart, 16.2. 2009

"Člověk má najít Boha ve všem a jeho touha si má vždy uvědomit, že má Boha vždycky přítomné­ho v touze, v mysli a v lásce." Krátký úryvek z díla rýnského mystika Mistra Eckharta (1260-1327).

Přečteno 3070xcelý článek

O spočinutí duše

Johann von Sterngasse, 3.2. 2009

Výňatek ze středověkého německého dominikánského mystika, zvaného Johann von Sterngasse, jenž patřil k Eckhartovu okruhu. Jmenoval se Korning a byl r. 1316 převorem a lektorem teologie ve Štrasburku.

Přečteno 1246xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 7

Štefan Senčík, 2.2. 2009

Inkviziční proces proti Terezii. Tereziin spis na Indexu. Jak vše prožívá sv. Terezie, která "byla cele ochotná raději podstoupit tisíckrát smrt, než porušit nejmenší církevní předpis..."? Vznik slavného spisu "Cesta k dokonalosti".

Přečteno 1520xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 6

Štefan Senčík, 22.1. 2009

Pro snadnější pochopení života, díla i učení o modlitbě sv. Terezie, si v tomto díle přiblížíme situaci církve a duchovní proudy tehdejší doby, prostředí a osobnosti, které ji ovlivnili.

Přečteno 1231xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 5

Štefan Senčík, 13.1. 2009

Sv. Terezie je nám představena jako spisovatelka a krátkým popisem se seznámíme s jejími díly.

Přečteno 1981xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |