Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život

Duchovní život

Legenda o sv. Kevinovi

Silvestr Braito, 8.1. 2009

Krátký příběh ze života irského světce Kevina (498-618), patrona Dublinu, kterak důvěrný vztah člověka s Bohem způsobuje důvěrný vztah člověka s ostatními tvory.

Přečteno 1122xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 4

Štefan Senčík, 3.1. 2009

Terezie objevila živý pramen duchovního života. Byla to modlitba, které se věnovala celou duší a celým srdcem. V modlitbě pociťuje velkou sladkost, která se nedá popsat, ale současně i cosi tvrdého jakoby mučednictví, které ji nabádá k ochotě zemřít všem světským radovánkám a nacházet radost jedině v Bohu.

Přečteno 1335xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 3

Štefan Senčík, 20.12. 2008

Terezie v době nemoci objevuje rozjímavou modlitbu, po náhlém uzdravení jí však zanechá a prožívá dlouhé období bojů a duchovní průměrnosti, které vrcholí v události jejího "druhého obrácení". Stane se tak před sochou "Ecce", kdy se radikálně mění její život - Terezie se s důvěrou a naplno odevzdá Pánu, a tak začníná žít novým životem...

Přečteno 1550xcelý článek

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 4

Jaroslav Ovečka, 19.12. 2008

Výklad jezuity Jaroslava Ovečky (1882-1953), překladatele nejen karmelitánských mystiků, 6.-9. sloky "Duchovní písně" sv. Jana od Kříže (1542-1591).

Přečteno 906xcelý článek

Přijde k nám Boží slovo

sv. Bernard z Clairvaux, 18.12. 2008

Úryvek z adventního kázání sv. Bernarda z Clairvaux (1090-1152) o trojím příchodu Pána.

Přečteno 1644xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 2

Štefan Senčík, 12.12. 2008

Druhý díl pojednání o sv. Terezii z Avily, kde ji poznáváme v době dospívání a mládí, její těžkosti v duchovním životě před vstupem do kláštera až po záhadnou nemoc, kterou trpěla v noviciátu.

Přečteno 1435xcelý článek

Překážky Duchu svatému v nás

sv. Marie Magdaléna de´Pazzi, 10.12. 2008

Sv. Marie Magdalena de´Pazzi (1566-1607) byla italská světice a mystička z karmelitánského řádu, jež je známá svými mimořádnými vytrženími, která jsou projevem úžasu nad krásou Milovaného. Co takovému úžasu může bránit, nám světice předává v následujícím textu.

Přečteno 1781xcelý článek

Terezie z Avily - učitelka modlitby 1

Štefan Senčík, 5.12. 2008

První díl z obsáhlejšího pojednání o jedné z největších světic katolické církve, Terezii od Ježíše (či též z Avily; 1515-1582), učitelky Církve, v němž se po představení jejího života zaměříme na její nauku o modlitbě, která je spolehlivou vůdkyní k nejužšímu vztahu s Bohem.

Přečteno 3081xcelý článek

Kontemplace a meditace

sv. František Saleský, 13.10. 2008

Další úryvek z díla "Pojednání o lásce k Bohu" ("Traité de l'Amour de Dieu") učitele církve a svatého ženevského biskupa Františka Saleského (1567-1622), v němž velice prostým, neboť hlubokým způsobem uvádí do hlubin "jednoduchého pohledu" na Dárce života. Jeho slova jsou pozváním ke spočívání před Boží tváří.

Přečteno 3316xcelý článek

Moje setkání s Kristem

Marie Jančevová, 25.9. 2008

Svědectví paní Marie Jančevové (1922-2004), členky karmelitánského třetího řádu ve společenství v Olomouci - Hejčíně, o její službě dlouhodobě nemocným a o zakoušení Kristovy blízkosti.

Přečteno 1119xcelý článek

Kněz obětník

bl. Antoine-Marie Chévrier, 29.8. 2008

Kněz stojí na místě Krista a jako se On láme jako chléb života pro druhé, tak má činit i Kristův služebník. Jak říká v následujícím textu bl. Antoine Chévrier (1826-1879), přítel svatého arského faráře Jana Marie Viannye: "Kněz má být člověkem požívaným..."

Přečteno 890xcelý článek

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3

Jaroslav Ovečka, 18.8. 2008

Začátek systematického shrnujícího výkladu mystické básně "Duchovní píseň" sv. Jana od Kříže (1542-1591) od českého překladatele jeho děl Jaroslava Ovečky (1882-1953), sloky 1-5.

Přečteno 1396xcelý článek

Smysl života

ctih. Ludvík Blosius, 5.8. 2008

Ctihodný benediktinský opat Ludvík Blosius (1506-1566) napsal mnoho významných spisů o duchovním životě. Nejznámnějším z nich jsou "Základy duchovního života", z něhož pochází následující úryvek.

Přečteno 904xcelý článek

Pokoj zklidněné duše v Bohu

sv. František Saleský, 28.7. 2008

Velký duchovní vůdce a učitel církve, svatý biskup František Saleský (1567-1622), napsal mj. dvě obecně známá díla: "Uvedení do zbožného života" a na ně navazující "Pojednání o lásce k Bohu", které je určeno již pokročilým na duchovní cestě. Právě z něho pochází následující úryvek.

Přečteno 1845xcelý článek

Výklad Otčenáše

sv. František z Assisi, 3.7. 2008

Inspirativní rozšíření modlitby Otče náš od jednoho z největších katolických světců, sv. Františka z Assisi (+1226).

Přečteno 2851xcelý článek

Slovo Boží

ctih. Ludvík Granadský, 1.7. 2008

Úryvek z kázání španělského dominikánského teologa, spisovatele a kazatele, ctih. Ludvíka Granadského (1505-1588), o nutnosti přípravy vlastního nitra pro přijetí a následné působení Božího slova.

Přečteno 1258xcelý článek

Před rozjímáním

bl. John Henry Newman, 10.6. 2008

Krátké návštěvy nejsvětější Svátosti oltářní pro každý den od blahoslaveného kardinála Johna Henry Newmana (1801-1890).

Přečteno 1390xcelý článek

List bratru Tomášovi della Fonte

sv. Kateřina Sienská, 4.6. 2008

List sv. Kateřiny Sienské (+1380) dominikánskému knězi z italského San Quirico o mocné Kristově Krvi.

Přečteno 1614xcelý článek

O Božském Srdci Páně

sv. Bonaventura, 27.5. 2008

Krátký úryvek z třetí promluvy díla "Vitis mystica" ("O mystické révě"), které bylo dříve vydáno spolu s díly sv. Bernarda z Clairvaux (+1152), jehož autorství je však nyní připisováno sv. Bonaventurovi (+1274). V tomto úryvku k nám jeho autor promlouvá o darovaném "intimissimu" Boha - o Nejsvětějším Srdci Páně, jež nám Kristus dobrovolně a zcela otevírá: bez podmínek, bez mezí, navzdory kopí našeho hříchu. Dává nám vše, co má: Sebe.

Přečteno 2004xcelý článek

Dopisy duchovnímu bratru-misionáři 3

sv. Terezie z Lisieux, 22.5. 2008

Třetí dopis francouzské světice a učitelky církve Terezie z Lisieux (1873-1897) je napsán přibližně dva a půl měsíce před její smrtí (30. září 1897), ke které se vlivem vážné nemoci postupně schylovalo, což se odráží i v samotném textu.

Přečteno 1532xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |