Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky

Recenze, novinky

Apoštol národů svatý Pavel

Július Pavelčík, 23.9. 2016

KNIHA - Tomáš Špidlík: Apoštol národů svatý Pavel. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2008, 92 s., ISBN 978-80-7412-005-3.

Přečteno 3119xcelý článek

List Židům

Július Pavelčík, 19.9. 2016

KNIHA - Jaroslav Brož: List Židům. Český ekumenický komentář k Novému zákonu 16. Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2015, 260 s., ISBN 978-80-87287-73-6.

Přečteno 3424xcelý článek

Hebrejská bible a dějiny

Július Pavelčík, 10.7. 2016

KNIHA - Rolf Rendtorff: Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury. Vyšehrad, Praha 2015, 376 s., ISBN 978-80-7429-541-6.

Přečteno 3708xcelý článek

Pavel z Tarsu a jeho svět

Július Pavelčík, 4.7. 2016

KNIHA - Mireia Ryšková (s exkursy Sylvy Seifertové): Pavel z Tarsu a jeho svět. Karolinum, Praha 2014, 502 s., ISBN 978-80-246-2333-7.

Přečteno 1892xcelý článek

D. Marguerat: Úvod do Nového zákona

Július Pavelčík, 24.2. 2016

KNHA - Daniel Marguerat (ed.): Úvod do Nového zákona. Historie, písmo, teologie. Mlýn, Jihlava 2014, 575 s., ISBN: 978-80-86498-55-3.

Přečteno 2289xcelý článek

Teologie opomíjených

Július Pavelčík, 6.10. 2015

KNIHA - Jiří Mrázek: Teologie opomíjených. Přehlížené hlasy v Novém zákoně. Mlýn, Jihlava 2013, 183 s., ISBN: 978-80-86498-52-2.

Přečteno 2346xcelý článek

Kořeny spirituality Dona Boska

Pavel Vrtal, 20.8. 2015

KNIHA - Giuseppe Buccellato: Kořeny spirituality Dona Boska. Portál, Praha 2015, 70 s., ISBN: 978-80-262-0904-1; přel. H. Křenková.

Přečteno 1519xcelý článek

Eberhard Schockenhoff: Vykoupená svoboda

Luboš Bližňák, 16.7. 2015

KNIHA - Eberhard Schockenhoff: Vykoupená svoboda. O co v křesťanství jde. Paulínky, Praha 2015, 191 s., ISBN 978-80-7450-157-9.

Přečteno 1515xcelý článek

Slovník křesťanských mystiků

Lukáš Drexler, 26.5. 2015

KNIHA - Borriello, L. - Caruana, E. - Del Genio, M. R. - Suffi, N. (eds.): Slovník křesťanských mystiků. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2012, 768 s., ISBN: 978-80-7195-198-8; přel. C. V. Pospíšil.

Přečteno 2290xcelý článek

Henri de Lubac: Meditace o církvi

Lukáš Drexler, 20.5. 2015

KNIHA - Henri de Lubac: Meditace o církvi. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, 339 s., ISBN: 978-80-7195-120-9; přel. T. Parma.

Přečteno 2119xcelý článek

Izajáš. Svědectví o vítězící důvěře

Július Pavelčík, 10.2. 2015

KNIHA - Gabriela Ivana Vlková: Izajáš. Svědectví o vítězící důvěře. Edice Rozhovory nad Biblí. Vyšehrad/Kalich, Praha 2014, 296 s., ISBN: 978-80-7429-334-4 (Vyšehrad), 978-80-7017-201-8 (Kalich).

Přečteno 2035xcelý článek

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Jitka Jonová, 8.1. 2015

KNIHA - |Jiří Mikulec: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Grada, Praha 2013, 394 s. + xx s. obr. přílohy, ISBN 978-80-247-3698-3.

Přečteno 2787xcelý článek

Obtížné oddíly Předních proroků

Július Pavelčík, 14.12. 2014

KNIHA - Prudký, M. - Heller, J. a kol., Obtížné oddíly Předních proroků, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 463 s. ISBN 978-80-7195-724-9.

Přečteno 1856xcelý článek

Globální sexuální revoluce

Petra Otýpková, 8.11. 2014

KNIHA - Gabriele Kuby: Globální sexuální revoluce. Ztráta svobody ve jménu svobody. Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství, Brno 2014, 416 s., ISBN: 978-80-87864-13-5; přel. A. Povolná, K. Švecová a I. Kultová.

Přečteno 2342xcelý článek

Bioetika, biotechnologie a biomedicína

Luboš Bližňák, 15.10. 2014

KNIHA - Josef Petr Ondok: Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Triton, Praha 2005, 214 s., ISBN: 80-7254-486-1.

Přečteno 2023xcelý článek

Nové teologie Starého zákona a dějiny

Július Pavelčík, 9.10. 2014

KNIHA - Petr Sláma: Nové teologie Starého zákona a dějiny. Vyšehrad, Praha 2013, 391 s., ISBN: 978-80-7429-353-5.

Přečteno 2029xcelý článek

H. R. Drobner: Patrologie

Lukáš Drexler, 11.8. 2014

KNIHA - Hubertus R. Drobner: Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury. Oikoymenh, Praha 2011, 808 s., ISBN: 978-80-7298-441-1. Přel. M. Recinová.

Přečteno 2299xcelý článek

Úvod do Nového zákona

Július Pavelčík, 3.5. 2014

KNIHA - Petr Pokorný - Ulrich Heckel: Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Vyšehrad, Praha 2013, 840 s., ISBN 978-80-7429-186-9.

Přečteno 3015xcelý článek

Poslední mnich z Tibhirine

Lukáš Drexler, 15.4. 2014

KNIHA - Freddy Derwahl: Poslední mnich z Tibhirine. Svědectví trapisty, který přežil. Portál, Praha 2013, 184 s. + fotopříloha, ISBN 978-80-262-0357-5. Přel. P. Babka.

Přečteno 1838xcelý článek

Vnitřní konflikt člověka z pohledu apoštola Pavla

Július Pavelčík, 9.3. 2014

KNIHA - Marek Kozák: Vnitřní konflikt člověka z pohledu apoštola Pavla. Ř 7,14-25. Česká biblická společnost, Praha 2013, 101 s., ISBN 978-80-87287-63-7.

Přečteno 1848xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |