Nacházíte se na: Theofil > Revue

Revue

Historia Lausiaca 7 - O Didymovi

Palladios, 20.11. 2008

Didymos byl slepý poustevník, který se osobně znal se sv. Antonínem Poustevníkem. Neviděl tělesně, ale Bůh mu otevřel jiný zrak pro světlo Božího poznání, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 1179xcelý článek

Modlitba Páně

Archimandrita Georgios (Kapsanis), 18.11. 2008

Úryvek z další knihy představeného monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos, archimandrity Georgia (Kapsanise), jež pojednává o modlitbě, kterou nám daroval Ježíš Kristus. Hloubka myšlenek arch. Georgia je v textu umocňována mnoha citacemi církevních otců a svatých o Modlitbě Páně.

Přečteno 1854xcelý článek

O zlém bámovi

Jana Ungerová, 13.11. 2008

"Je to skutečně krásná žena," řekl polohlasem starý rybář. "Ale když...," ozval se ten mladší. Větu nedokončil, protože se za bílou skálou objevil králův průvod...

Přečteno 1142xcelý článek

Historia Lausiaca 6 - O Potamiene

Palladios, 11.11. 2008

Vyprávění poustevníka Isidora, zaznamenané v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca", o mučednici pro Krista Potamiene.

Přečteno 1180xcelý článek

Liturgický rok

Ladislav Pokorný, 7.11. 2008

Lidský život je členěn různými časovými rytmy, dnem, týdnem, rokem. Liturgie, protože posvěcuje člověka, posvěcuje i jeho čas: denní a noční hodiny bohoslužbou hodin, týden nedělním eucharistickým shromážděním, rok liturgickými dobami a památkami svatých. Tyto časové úseky se v životě člověka pravidelně opakují, proto má liturgie možnost pravidelně mu nabízet užitky z Kristova vykupitelského díla.

Přečteno 4208xcelý článek

Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi

Palladios, 20.10. 2008

Asketa Dorotheos - k němu byl Palladios (cca 363-430?) poslán Isidorem, aby u něj po tři léta krotil své vášně, než bude připraven k přijetí duchovní nauky od Isidora.

Přečteno 1277xcelý článek

Kontemplace a meditace

sv. František Saleský, 13.10. 2008

Další úryvek z díla "Pojednání o lásce k Bohu" ("Traité de l'Amour de Dieu") učitele církve a svatého ženevského biskupa Františka Saleského (1567-1622), v němž velice prostým, neboť hlubokým způsobem uvádí do hlubin "jednoduchého pohledu" na Dárce života. Jeho slova jsou pozváním ke spočívání před Boží tváří.

Přečteno 3899xcelý článek

Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi

Palladios, 6.10. 2008

Palladios (cca 363-430?) v portrétu mnicha Isidora popisuje "podivuhodného muže, kultivovaného v každém ohledu, v mravech i v poznání", pro jehož "dobromyslnost ctili jeho stín dokonce jeho nevěřící nepřátelé".

Přečteno 1477xcelý článek

Strongova čísla aneb biblické jazyky pro každého

Dominik Opatrný, 30.9. 2008

Strongova čísla se používají ve speciálních vydáních bible se slovníkem a konkordancí nebo v programech pro práci s biblí (Theophilos, BibleTime atd). Umožňují čtenáři bible dělat řadu věcí, ke kterým by jinak potřeboval znalost originálních jazyků: hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny.

Přečteno 3678xcelý článek

Bůh - Stvořitel

bl. John Henry Newman, 28.9. 2008

Rozjímání anglického blahoslaveného kardinála Johna Henry Newmana (1801-1890) z jeho díla "Rozjímání a pobožnosti" ("Meditations and Devotions" /1848/) o jedinečnosti povolání pro Boží úradky i cestě k jejich naplnění.

Přečteno 1852xcelý článek

Moje setkání s Kristem

Marie Jančevová, 25.9. 2008

Svědectví paní Marie Jančevové (1922-2004), členky karmelitánského třetího řádu ve společenství v Olomouci - Hejčíně, o její službě dlouhodobě nemocným a o zakoušení Kristovy blízkosti.

Přečteno 1400xcelý článek

Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi

Palladios, 22.9. 2008

Bezprostřední úvod Palladia k jednotlivým příběhům jeho vyprávění Lausovi, v němž mu Palladios mimo jiné uděluje mnohé rady pro duchovní život a varuje ho před různými nebezpečími.

Přečteno 1896xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 4 - Přijímání Těla Páně

Emilián Soukup, 17.9. 2008

Křesťané měli od začátku z Písma svatého zcela jasně dvě věci: 1. Eucharistie je pro duchovní život tím, čím je pro tělesný život chléb. 2. Je zapotřebí nejuctivější opatrnosti, aby si člověk místo nasycení duše nezpůsobil odsouzení. První křesťané o své víře přemýšleli, proto jim neušla myšlenka, že Pán Ježíš při poslední večeři řekl: Kdykoli to budete konat, konejte to na mou památku. Je tedy třeba Tělo Páně přijímat často a vždycky, když se koná eucharistická oběť? To byl první eucharistický problém. Nás vede k otázce přijímání Těla Páně.

Přečteno 1857xcelý článek

Andělé 1 - Existence andělů

Josef Pospíšil, 15.9. 2008

Kromě viditelného světa Bůh stvořil také anděly čili bytosti zcela duchové, které jsou jako tvorové sice nižší než Bůh, avšak dokonalejší než člověk, nad něhož vynikají jak jasnějším rozumem, tak i mocnější vůlí.

Přečteno 4251xcelý článek

Historia Lausiaca 2 - Předmluva; Opis dopisu Palladia Lausovi

Palladios, 11.9. 2008

Předmluva k významnému spisu ranného mnišství, sepsaného mnichem Palladiem (cca 363-430?), spolu s dopisem napsaným adresátovi celého spisu, Lausovi.

Přečteno 1225xcelý článek

Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy

Petr Fiala, 8.9. 2008

Krátký úvod k původnímu českému překladu významného díla ranného mnišství, které bude následně na pokračování zveřejňováno na stránkách Revue Theofil.

Přečteno 2766xcelý článek

Malý slovník New Age

Papežská rada pro mezináboženský dialog, 2.9. 2008

Vybraná popisná hesla vysvětlující některé pojmy související s hnutím New Age, pocházející z dokumentu Papežské rady pro mezináboženský dialog "Ježíš Kristus, nositel živé vody" (2003), která nám mohou pomoci se orientovat v některých bodech nauky tohoto různorodého hnutí a pochopit jeho východiska.

Přečteno 3602xcelý článek

Kněz obětník

bl. Antoine-Marie Chévrier, 29.8. 2008

Kněz stojí na místě Krista a jako se On láme jako chléb života pro druhé, tak má činit i Kristův služebník. Jak říká v následujícím textu bl. Antoine Chévrier (1826-1879), přítel svatého arského faráře Jana Marie Viannye: "Kněz má být člověkem požívaným..."

Přečteno 1112xcelý článek

Milost

sv. Jan Zlatoústý, 24.8. 2008

Ukázka z kázání nad biblickou epištolou apoštola Pavla Efezským od výřečného kazatele sv. Jana Zlatoústého (Chrysostoma) o kráse omilostněného křesťana.

Přečteno 1369xcelý článek

Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3

Jaroslav Ovečka, 18.8. 2008

Začátek systematického shrnujícího výkladu mystické básně "Duchovní píseň" sv. Jana od Kříže (1542-1591) od českého překladatele jeho děl Jaroslava Ovečky (1882-1953), sloky 1-5.

Přečteno 1754xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ... 59 |