Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Bůh hodně pomáhá duším, které se rozhodnou namáhat se pro Něho, a kdo Mu důvěřuje, toho nikdy nenechá na holičkách."

sv. Terezie od Ježíše, Duchovní relace, I,8

"Urážky nebudou připočteny těm, kteří je snesou, ale těm, kdo se jich dopustí."

sv. František z Assisi, První řehole, 9

"Jméno 'andělé' je označení funkce, kterou plní, nikoli jejich přirozenosti: jsou to totiž vždycky duchové, ale když jsou posíláni, nazývají se andělé."

sv. Isidor ze Sevilly, Etymologie VII,5

"Bůh dovoluje, aby ti, kteří ho milují, měli chyby. Oni z nich totiž čerpají veliký užitek - stejně jako když někdo jde a zakopne, poskočí tím dopředu o dva kroky."

sv. Josef Kopertinský

"Jako se kříž stal mírou lásky Ježíšovy k nám, tak je také mírou naší lásky k němu."

bl. Helena Aiello

"Vášeň lásky nemůže být krásná, jestliže nepřekračuje meze. Pokud se nemiluje nadmíru, nemiluje se dost."

Blaise Pascal

"Láska je krásné slovo, ale krásnější je skutek."

sv. Augustin, Výklad k 1. listu sv. Jana, 8. traktát

"Musíme se znovu učit vidět Marii v církvi a církev v Marii. Obě tajemství naší víry spolu totiž velmi úzce souvisí. A teprve až sestoupíme znovu do hlubin těchto křesťanských mysterií, budeme si moci s větší radosti uvědomit, co znamená naše vlastní omilostnění, náš duchovní život."

Hugo Rahner, Maria a Církev

"Panna je živým dogmatem, pravdou o uskutečněném stvoření. Nanebevzetí zamyká brány smrti, na nicotu je položena pečeť Theotokos, z výsosti otisknutá Bohem-Člověkem a zdola prvním vzkříšeným stvořením."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Krása a církev se nakonec vždycky sejdou, dokonce i v dobách, kdy mnozí lidé ztrácejí smysl pro vnitřní modlitbu a prvenství kontemplace. Církev má pro sebe celé věky, vždyť ona je nositelkou naděje světa."

kard. Charles Journet

"Když začínám modlitbu, nevidím Ježíše zraky svého těla, ale poznávám Jej jasně v úplném vzdání se Jemu. Slyším Jeho hlas tak silně, že jak jsem již častokrát řekla, proniká mou duši hlouběji, než by dovedl meč na obě strany ostrý. Jeho slova jsou slova věčného života. Když takto vidím Ježíše a slyším Jej, nepostřehuji ani krásy těla, ani podoby, ani sladkého hlasu, ani čarovného zpěvu, nýbrž když Jej vidím a slyším, vidím nekonečné Světlo, nekonečné Dobro. Jeho hlas není lidským hlasem, nýbrž je silnější a proniká do duše více, než kdybych slyšela určitá slova."

sv. Gemma Galgani

"Víra dala modlitbě křídla, bez nichž se nedokáže vznést k nebesům."

sv. Jan Klimak, Nebeský žebřík, 28

"Odkřesťanštění Evropy vede také k jejímu odlidštění, neboť Kristus je nejprve druhá božská osoba, ale také skutečný bohočlověk..."

Theodor Haecker, Der Geist des Menschen

"Čeho se dosáhne mnoha dlouhými modlitbami, to přetrvá."

sv. Jan Klimak, Nebeský žebřík, 28

"Poznání Boha je vždy církevní a liturgické, dosahuje až k té liturgii, ke které křesťan míří a která objímá celý jeho život."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Nevíme, čím je člověk, pokud nevíme, čím se může stát."

kard. Tomáš Špidlík, Integrální poznání

"Nejsem orel, mám jen oči a srdce orla, protože navzdory své nepatrnosti mám odvahu zahledět se do Božího Srdce, do Slunce lásky, a moje srdce v sobě pociťuje všechny tužby orla."

sv. Terezie z Lisieux

"V eucharistii přebývá Ježíš mezi námi. Účastníme-li se eucharistie, přijímáme-li Kristovo tělo a krev, sjednocujeme se s Kristem a zůstáváme v něm."

Ciril Sorč

"Otec miluje jako Otec, Syn jako Syn a Duch svatý jako láska sama. Proto Duch může být označen za lásku Otce k Synovi a Syna k Otci. Duch svatý má uvnitř Trojice postavení jako láska lásky. ... Člověk je stvořen k obrazu této skutečnosti. Protože byl utvořen z lásky, v lásce a skrze lásku, má člověk na této přirozenosti účast. To vše je možné díky boholidství Krista, druhé božské Osoby, v níž byl člověk stvořen."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Když si Duch Svatý vytvoří v člověku svůj domov, člověk se už nemůže přestat modlit, protože ani Duch se v něm nikdy nepřestává modlit. Ať spí nebo bdí, modlitba nikdy neopouští jeho duši. Když jí nebo pije, když leží ponořen do snu, nebo když naopak pracuje, vůně modlitby se samovolně vine z jeho duše. Odteď se už nemodlí jen v určeném čase, ale ustavičně."

sv. Izák Syrský, Traktáty, XXXV

"Jen jednou vystoupil Kristus ve svém těle nad nebesa, ale nyní dále vystupuje každý den duchovně v srdci vyvolených. Chceme-li tedy i my vystoupit spolu s ním, musíme se dostat z údolí neřestí k horám ctností."

sv. Bernard z Clairvaux, Sermones varii, 61,1

"Když nám Ježíš Kristus dal všechno, co nám mohl dát, rozhodl se učinit nás ještě dědici toho nejvzácnějšího - své svaté Matky."

sv. Jan Maria Vianney

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 30 |