Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Miluji tolik svoji něžnou a dobrou Matku, je mojí hvězdou a mým příbytkem. Žiji v jejím světle a skrytá v nedobytném útočišti jejího Neposkvrněného Srdce."

ct. Marta Robinová

"V lásce k bližnímu je obsažena naše veliká láska ke Kristu."

ctih. Paisij Svatohorec:

"Vskutku moudrý je ne ten, kdo učí slovem, nýbrž kdo poučuje skutkem."

abba Hyperechia, Apofthegmata

"Nejnebezpečnější zbraní v ďáblových rukou není posedlost v jejích různých stupních, ale pokušení k hříchu. Hříchem nás ďábel skutečně ovládá, vstupujeme do jeho moci."

exorcista Benigno Palilla

"Nikdo nemůže mít plně ve svém srdci Království Boží, nezřekl-li se vší útěchy a vší rozkoše tohoto světa."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, VI,20

"Tvé Srdce, dobrý Ježíši, je vzácný poklad a drahá perla, jež nalezneme, budeme-li kopat na poli tvého těla. Kdo by tuto perlu zahazoval? Vše dám raději, za všechny myšlenky a city své duše si ji koupím, vložím své myšlení v Srdci Pána Ježíše a ono mě jistě bude sílit."

sv. Bernard z Clairvaux

"Eucharistie nám otevírá cestu, abychom přijali Boží lásku za svou. Kdykoli přijmeš tělo a krev Ježíše v eucharistii, dává se ti jeho láska; tatáž láska, kterou projevil na kříži."

Henri J. M. Nouwen, Dopisy Markovi

"Trojice, to je naše 'doma', rodný dům, z něhož nikdy nemáme odejít."

bl. Alžběta od Trojice

"Kdo tedy chce být veden Duchem svatým, nechť se modlí, neboť Duch svatý sice sestoupil na apoštoly v padesátý den, ale byli to i apoštolové, kteří se modlili."

sv. Anděla z Foligna, Napomenutí o modlitbě

"Kříž, vzkříšení a nanebevstoupení přivádějí všechny druhy života a smrti do středu Trojice. Věčnost tak může prýštit i z těch nejtragičtějších ran jako z těch nejpříhodnějších pramenů naší existence ve světě."

Olivier Clément

"Uctívejme tedy Marii z hloubi své duše, neboť taková je vůle Boží. Bůh chtěl, abychom měli všechno prostřednictvím Mariiným."

sv. Bernard z Clairvaux, Kázání o narození Panny Marie, 7

"Jestliže pro Boha nic neriskujeme, nikdy pro Něho neuděláme nic velkého."

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

"Není možné poznat Boha bez Boha."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie

"Nevíme, čím je člověk, pokud nevíme, čím se může stát."

Tomáš Špidlík, Integrální poznání

"Kristovým vzkříšením se otvírá podsvětí, těmi, kteří byli v církvi nově pokřtěni, se obnovuje země, skrze Ducha svatého je otevřeno nebe. Otevřené podsvětí vrací mrtvé, obnovená země vydává vzkříšené, otevřené nebe přijímá ty, kteří tam vystupují."

sv. Maxim Turínský

"Bůh se nespojil s člověkem jiným způsobem než svazkem lásky, a láska jej držela přibitého na kříži, protože člověk, jenž byl učiněn z lásky, nemohl být přitažen žádným způsobem tak dobře jako láskou."

sv. Kateřina Sienská, List Řehoři XI.

"Ve zvěstování Maria nabízí Bohu sebe samu jako 'tělo', jako 'zemi', ze které se tvoří Nový Adam."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Jestliže vidíš svého bratra hřešit, vlož na jeho ramena plášť své lásky."

sv. Izák Syrský

"Pokání je jedinou mocí schopnou rozbít každého ducha ukřivděnosti, vyžadovačnosti a egoismu."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Kdyby byla jen jedna možnost: buď dělat dobré, nebo potírat zlo, pak by se člověk musel rozhodnout pro to první."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Když David bojoval se lvem, chytil ho za hrdlo. I my, když budeme žít střídmě, přemůžeme s Bohem neviditelného lva."

Poimen Veliký, Apofthegmata

"Nebudeme souzeni za to, že jsme nekonali zázraky, ale budeme jistě muset Bohu vydat počet z toho, zda jsme nepřestali v nitru plakat nad svými hříchy."

sv. Jan Klimak, Scala Paradisi, Gradus 7

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 25 |