Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Miluji tolik svoji něžnou a dobrou Matku, je mojí hvězdou a mým příbytkem. Žiji v jejím světle a skrytá v nedobytném útočišti jejího Neposkvrněného Srdce."

Marta Robinová

"Ačkoliv je příčinou naší lásky k Bohu prostřednictvím udílené milosti Bůh sám, přece jen milujeme Boha svou vlastní vůlí."

o. Jeroným, Dopisy bratru Patrikovi

"Kdo tě stvořil bez tebe, nespasí tě bez tvého úsilí. Stvořil tě tedy a ty jsi o tom nevěděl, ale spasí tě, pouze když to chceš."

sv. Augustin, Sermones 169,11,13

"Když se hovoří o pozemských věcech, o politice..., unavuje to. Ale když se hovoří o Panně Marii, je to stále cosi nového."

sv. Jan Maria Vianney

"Svět byl stvořen proto, aby vše v něm bylo zbožštěno, a tento obecný Boží úmysl se v Panně Marii stal již skutečností."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Tři věci jsou absolutně nevyhnutelné proti pokušení: modlitba, aby nás osvítila, svátosti, aby nás posilnily, a bdělost, aby nás chránila."

sv. Jan Maria Vianney

"Životní rozhodnutí mnicha není založeno na odmítnutí nebo na tom, co se mu nelíbí (svět, manželství), ale na lásce, která je silnější."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"My sami jsme ubozí, ale Pán nám pomáhá, neboť nás velice miluje."

sv. Silván z Athosu

"Miluji tolik svoji něžnou a dobrou Matku, je mojí hvězdou a mým příbytkem. Žiji v jejím světle a skrytá v nedobytném útočišti jejího Neposkvrněného Srdce."

ct. Marta Robinová

"V lásce k bližnímu je obsažena naše veliká láska ke Kristu."

ctih. Paisij Svatohorec:

"Vskutku moudrý je ne ten, kdo učí slovem, nýbrž kdo poučuje skutkem."

abba Hyperechia, Apofthegmata

"Nejnebezpečnější zbraní v ďáblových rukou není posedlost v jejích různých stupních, ale pokušení k hříchu. Hříchem nás ďábel skutečně ovládá, vstupujeme do jeho moci."

exorcista Benigno Palilla

"Nikdo nemůže mít plně ve svém srdci Království Boží, nezřekl-li se vší útěchy a vší rozkoše tohoto světa."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, VI,20

"Tvé Srdce, dobrý Ježíši, je vzácný poklad a drahá perla, jež nalezneme, budeme-li kopat na poli tvého těla. Kdo by tuto perlu zahazoval? Vše dám raději, za všechny myšlenky a city své duše si ji koupím, vložím své myšlení v Srdci Pána Ježíše a ono mě jistě bude sílit."

sv. Bernard z Clairvaux

"Eucharistie nám otevírá cestu, abychom přijali Boží lásku za svou. Kdykoli přijmeš tělo a krev Ježíše v eucharistii, dává se ti jeho láska; tatáž láska, kterou projevil na kříži."

Henri J. M. Nouwen, Dopisy Markovi

"Trojice, to je naše 'doma', rodný dům, z něhož nikdy nemáme odejít."

bl. Alžběta od Trojice

"Kdo tedy chce být veden Duchem svatým, nechť se modlí, neboť Duch svatý sice sestoupil na apoštoly v padesátý den, ale byli to i apoštolové, kteří se modlili."

sv. Anděla z Foligna, Napomenutí o modlitbě

"Kříž, vzkříšení a nanebevstoupení přivádějí všechny druhy života a smrti do středu Trojice. Věčnost tak může prýštit i z těch nejtragičtějších ran jako z těch nejpříhodnějších pramenů naší existence ve světě."

Olivier Clément

"Uctívejme tedy Marii z hloubi své duše, neboť taková je vůle Boží. Bůh chtěl, abychom měli všechno prostřednictvím Mariiným."

sv. Bernard z Clairvaux, Kázání o narození Panny Marie, 7

"Jestliže pro Boha nic neriskujeme, nikdy pro Něho neuděláme nic velkého."

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

"Není možné poznat Boha bez Boha."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie

"Nevíme, čím je člověk, pokud nevíme, čím se může stát."

Tomáš Špidlík, Integrální poznání

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 25 |