Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky

Recenze, novinky

Vyznání sv. Augustina v novém

Lukáš Drexler, 15.3. 2017

KNIHA - Augustin: Vyznání, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2015, 444 s., přel. M. Kyralová, P. Mareš a O. Koupil.

Přečteno 200xcelý článek

Pravoslávna ikona - kánon a štýl II.

Lukáš Drexler, 10.3. 2017

KNIHA - Alexander Strižev: Pravoslávna ikona - kánon a štýl II. K teologickej analýze obrazu, Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2015, 304 s., přel. M. Gajdoš.

Přečteno 235xcelý článek

Gabriela Bossisová: On a já

Lukáš Drexler, 2.3. 2017

KNIHA - Gabriela Bossisová: On a já. Duchovní deník. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2015, 256 s., přel. Z. Křehlíková.

Přečteno 324xcelý článek

Pavel apoštol

Július Pavelčík, 10.2. 2017

KNIHA - J. Albert Harrill: Pavel apoštol. Jeho život a odkaz v kontextu Římské říše. Mladá fronta, Praha 2015, 304 s., přel. L. Heryán; ISBN 978-80-204-3244-5.

Přečteno 510xcelý článek

Pavel z Tarsu

Július Pavelčík, 4.2. 2017

KNIHA - Francesco Rossi de Gasperis: Pavel z Tarsu. Ježíšovo evangelium. Refugium Velehrad - Roma, Olomouc 2009, 156 s., ISBN 978-80-7412-030-5.

Přečteno 578xcelý článek

Církevní dějiny - Antika a středověk

Jitka Jonová, 25.10. 2016

KNIHA - Drahomír Suchánek - Václav Drška: Církevní dějiny. Antika a středověk. Grada, Praha 2013, 432 s., ISBN 978-80-247-3719-5.

Přečteno 1600xcelý článek

Druhý list Tesalonickým

Július Pavelčík, 5.10. 2016

KNIHA - Mireia Ryšková: Druhý list Tesalonickým. Český ekumenický komentář k Novému zákonu 14. Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2015, 152 s., ISBN 978-80-87287-74-3.

Přečteno 1401xcelý článek

Apoštol národů svatý Pavel

Július Pavelčík, 23.9. 2016

KNIHA - Tomáš Špidlík: Apoštol národů svatý Pavel. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2008, 92 s., ISBN 978-80-7412-005-3.

Přečteno 1254xcelý článek

List Židům

Július Pavelčík, 19.9. 2016

KNIHA - Jaroslav Brož: List Židům. Český ekumenický komentář k Novému zákonu 16. Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2015, 260 s., ISBN 978-80-87287-73-6.

Přečteno 1303xcelý článek

Hebrejská bible a dějiny

Július Pavelčík, 10.7. 2016

KNIHA - Rolf Rendtorff: Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury. Vyšehrad, Praha 2015, 376 s., ISBN 978-80-7429-541-6.

Přečteno 425xcelý článek

Pavel z Tarsu a jeho svět

Július Pavelčík, 4.7. 2016

KNIHA - Mireia Ryšková (s exkursy Sylvy Seifertové): Pavel z Tarsu a jeho svět. Karolinum, Praha 2014, 502 s., ISBN 978-80-246-2333-7.

Přečteno 286xcelý článek

D. Marguerat: Úvod do Nového zákona

Július Pavelčík, 24.2. 2016

KNHA - Daniel Marguerat (ed.): Úvod do Nového zákona. Historie, písmo, teologie. Mlýn, Jihlava 2014, 575 s., ISBN: 978-80-86498-55-3.

Přečteno 138xcelý článek

Teologie opomíjených

Július Pavelčík, 6.10. 2015

KNIHA - Jiří Mrázek: Teologie opomíjených. Přehlížené hlasy v Novém zákoně. Mlýn, Jihlava 2013, 183 s., ISBN: 978-80-86498-52-2.

Přečteno 131xcelý článek

Kořeny spirituality Dona Boska

Pavel Vrtal, 20.8. 2015

KNIHA - Giuseppe Buccellato: Kořeny spirituality Dona Boska. Portál, Praha 2015, 70 s., ISBN: 978-80-262-0904-1; přel. H. Křenková.

Přečteno 150xcelý článek

Eberhard Schockenhoff: Vykoupená svoboda

Luboš Bližňák, 16.7. 2015

KNIHA - Eberhard Schockenhoff: Vykoupená svoboda. O co v křesťanství jde. Paulínky, Praha 2015, 191 s., ISBN 978-80-7450-157-9.

Přečteno 125xcelý článek

Slovník křesťanských mystiků

Lukáš Drexler, 26.5. 2015

KNIHA - Borriello, L. - Caruana, E. - Del Genio, M. R. - Suffi, N. (eds.): Slovník křesťanských mystiků. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2012, 768 s., ISBN: 978-80-7195-198-8; přel. C. V. Pospíšil.

Přečteno 152xcelý článek

Henri de Lubac: Meditace o církvi

Lukáš Drexler, 20.5. 2015

KNIHA - Henri de Lubac: Meditace o církvi. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, 339 s., ISBN: 978-80-7195-120-9; přel. T. Parma.

Přečteno 171xcelý článek

Izajáš. Svědectví o vítězící důvěře

Július Pavelčík, 10.2. 2015

KNIHA - Gabriela Ivana Vlková: Izajáš. Svědectví o vítězící důvěře. Edice Rozhovory nad Biblí. Vyšehrad/Kalich, Praha 2014, 296 s., ISBN: 978-80-7429-334-4 (Vyšehrad), 978-80-7017-201-8 (Kalich).

Přečteno 172xcelý článek

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Jitka Jonová, 8.1. 2015

KNIHA - |Jiří Mikulec: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Grada, Praha 2013, 394 s. + xx s. obr. přílohy, ISBN 978-80-247-3698-3.

Přečteno 191xcelý článek

Obtížné oddíly Předních proroků

Július Pavelčík, 14.12. 2014

KNIHA - Prudký, M. - Heller, J. a kol., Obtížné oddíly Předních proroků, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 463 s. ISBN 978-80-7195-724-9.

Přečteno 163xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |