Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Za nic na světě se nedopouštět hříchu, ani se vědomě nedopouštět žádného hříchu lehkého, ani žádné poznané nedokonalosti."

sv. Jan od Kříže, Stupně dokonalosti, 1

Archiv zamyšlení
 

adventni-inspirace-3.jpg

 


Nejnovější články

Se Synem v náruč Otcovu

bl. Jan Ruysbroeck, 3.12. 2017
Blahoslavený vlámský mystik Jan Ruysbroeck (+1381) v kostce, avšak kompaktně načrtává v úvodu adresátce svého díla "Zrcadlo věčné blaženosti" plán duchovního výstupu skrze Syna a spolu s Ním k Otci a ke sjednocení se s Trojicí, jakýsi duchovní program, který se však netýká jen oné konkrétní zasvěcené osoby, nýbrž každého věřícího, učedníka Kristova.

Přečteno 185xcelý článek

Inspirace pro Advent

2.12. 2017
V následujícím přehledu nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají tématu adventní doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání o Kristově příchodu.

Přečteno 2202xcelý článek

Ty jsi Král!

sv. Terezie od Ježíše, 23.11. 2017
Kristus je Král ne díky vnějším, pomíjejícím insigniím jako pozemští králové, ale díky Božské Velebnosti své Osoby, jak jej oslavuje karmelitánská mystička a Učitelka Církve sv. Terezie od Ježíše (+1582).

Přečteno 334xcelý článek

Ladislav Tichý: List Galatským

Július Pavelčík, 15.11. 2017
KNIHA - Ladislav Tichý: List Galatským, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 9, Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2016, 130 s.

Přečteno 431xcelý článek

Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval

sv. Bernard z Clairvaux, 12.11. 2017
Šťavnatý úryvek z jednoho kázání sv. Bernarda z Clairvaux (+1153) na biblickou "Píseň písní" o lásce jako takové a o lásce nesouměrné, avšak dostatečné mezi duší a Kristem.

Přečteno 514xcelý článek

Věnec ctností

bl. Jan Ruysbroeck, 8.11. 2017
Výtečný vlámský mystik bl. Jan Ruysbroeck (+1381) nás v odstavcích ze svého díla "Ozdoba k duchovní svatbě" poučuje, jakými ctnostmi je zušlechtěn a zkrášlen skutečně duchovní člověk.

Přečteno 547xcelý článek

Jediný poklad jediné Církve

bl. Pavel VI., 31.10. 2017
Zejména k příležitosti Slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na všechny věrné zemřelé je vhodné zamyslet se nad skutečností jediné Církve, sestávající jak z nás, věřících putujících dosud v tomto světě, tak z těch, kteří nás předešli k Pánu a buď podstupujících očistcová muka, nebo se již těšících blaženému patření na Boží tvář, a nad vzájemnou výměnou duchovních dober v tomto jediném Těle Kristově. K tomu nám může posloužit úryvek z apoštolské konstituce papeže Pavla VI. "Indulgentiarum doctrina" ("Nauka o odpustcích"), která není suchopárným úředním dokumentem, ale naopak sdílením moudrosti Církve, kterou má Církev od Ducha, jehož Církvi udělila Vtělená Boží Moudrost - Syn.

Přečteno 659xcelý článek

Všechny články