Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Ten, kdo se rodí z Ducha, stává se s Ním jedno. Jako tento Duch je ze své přirozeností Duchem Svatým, tak ten, kdo se narodí z Něj, stává se Duchem Svatým mocí milosti."

Jan Scotus Eriugena, Komentář k Evangeliu Janovu, III, 3

Archiv zamyšlení
 

  svatodusni-inspirace-7c.jpg .

marianske-inspirace-002-b.jpg


Nejnovější články

Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve

Henry Edward kard. Manning, 29.5. 2020
Henry Edward kard. Manning (+1892), slavný konvertita z anglikánské církve do církve katolické a následně westminsterský arcibiskup, se v úryvku ze své knihy o časném poslání Ducha Svatého v tomto světě dotýká především otázky jednoty: jednoty v Trojici samé i jednoty v Církvi jakožto dílu právě zejména Ducha Svatého coby sjednotitele a tvůrce společenství. Za oporu svých tvrzení si pak bere citace sv. Augustina (+430).

Přečteno 30xcelý článek

Duch Svatý je Bůh

sv. Tomáš Akvinský, 27.5. 2020
Kratičké, ale trefné prokázání Božství Ducha Svatého ze slov Písma, které vyvodil jeden z nejvýznamnějších křesťanských teologů sv. Tomáš Akvinský (+1274) ve svém "Komentáři k Janovu evangeliu".

Přečteno 46xcelý článek

Mateřský Duch Svatý

sv. Kateřina Sienská, 24.5. 2020
Po nanebevstoupení vzkříšeného Ježíše Krista Bůh sesílá svým věrným svého Ducha, který je zahrnuje mateřskou péčí a veškerým dobrem, jak to Bůh dosvědčuje i v promluvě k mystičce sv. Kateřině Sienské (+1380), kterou ona zaznamenala ve svém díle "Dialog s Boží prozřetelností", z něhož pochází následující pasáž.

Přečteno 59xcelý článek

Jde o všechno

Marie Dolistová, 21.5. 2020
Christologicky laděná báseň severočeské básnířky Marie Dolistové.

Přečteno 32xcelý článek

SVATODUŠNÍ INSPIRACE nejen pro Seslání Ducha Svatého

20.5. 2020
Nejen k příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají Božské osoby Ducha Svatého a jejího působení. Vždyť život křesťana by měl být permanentně "letniční". Mezi autory těchto tematických textů lze najít taková jména jako Basil Veliký, Brigita Švédská, Tomáš Akvinský, Marie Magdaléna de 'Pazzi, Jan Maria Vianney, Miriam z Abelínu, Marta Robinová a mnohá další.

Přečteno 5197xcelý článek

Nanebevstoupení

sv. Nerses Šnorhali, 17.5. 2020
Sv. Nerses Šnorhali (+1173), věhlasný arménský básník a svého času i katholikos arménské církve, je ctěn jako svatý i katolickou církví. Jeho nejznámnějším dílem je rozsáhlá báseň "Ježíš, jediný Syn Otce", popisující celé dějiny spásy a považovaná za arcidílo evropské středověké epiky. Z ní pochází následující úryvek, věnovaný události Nanebevstoupení Krista. A podobně jako např. u sv. Efréma Syrského nebo sv. Řehoře Naziánského je vlastně především teologií, vyjádřenou poetickým jazykem, neboť je teologií srdečnou.

Přečteno 96xcelý článek

Maria, Matka Nebeské Many

John Saward, 13.5. 2020
Kněžstvím Panny Marie je její mateřství, proto ji lze nazývat "Matkou Nebeské Many", neboť je Matkou Krista, jenž je "Chlebem života". A jako On nasytil několika málo chleby mnohé zástupy, podobně i ona podává ten jediný Chléb-Krista světu a skrze své mateřské kněžství Jím sytí mnohé zástupy až do skonání světa. Takto vnímali Pannu Marii již otcové, jak dokládá několika jejich svědectvími anglický teolog John Saward (*1947).

Přečteno 87xcelý článek

Všechny články