Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Kristus Pán ukázal svou lásku k neposkvrněné Nevěstě nejenom usilovnou prací a neustávající modlitbou, nýbrž také tím, že rád a s láskou za ni snášel své bolesti a úzkosti. 'Když miloval své, miloval je až do konce' a jenom svou krví si vydobyl svou Církev. Vstupme tedy ochotně do těchto krvavých šlépějí našeho Krále, jak to vyžaduje zabezpečení naší spásy."

Pius XII., Mystici Corporis Christi, III,B,4,d

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Duchovní zrcadlo

sv. Tomáš More, 14.11. 2018
Několik fundamentálních duchovních rad anglického mučedníka sv. Tomáše Mora (+1535).

Přečteno 57xcelý článek

Bůh převyšuje vše

sv. Kateřina Janovská, 1.11. 2018
Italská mystička sv. Kateřina Janovská, vl. jménem Kateřina Fieschi (+1510), je proslulá zejména svým "Traktátem o očistci", který je záznamem jejích mystických vhledů do skutečnosti očistce. V něm popisuje očistec nejen jako určité "mezidobí bolesti" kvůli nedokonalosti člověka před jeho příchodem před Boží Majestát, ale zejména jako obrovské těšení se na Boha a na plné přebývání v Jeho nebeské blaženosti, které se čím dál více pro takovou duši blíží a které je zdrojem radosti navzdory očistným mukám.

Přečteno 88xcelý článek

Eucharistický chléb

Marie Dolistová, 26.10. 2018
Někdy čím méně slov, tím více Slova, které se stalo tělem i chlebem. Tak jako v následující básni Marie Dolistové z její nové básnické sbírky "V síti rybáře".

Přečteno 76xcelý článek

Mučednictví

sv. Hippolyt Římský, 20.10. 2018
Nemůže být věrohodnější výzvy k mučednictví než od toho, který sám zemřel mučednickou smrtí, což se týká právě Hippolyta Římského (+235), jenž navzdory své vzdoropapežské epizodě dosáhl nakonec svatosti a úcty v Církvi z toho vyplývající.

Přečteno 106xcelý článek

Apoštolát modlitby nad apoštolát slova

sv. Terezie z Lisieux, 28.9. 2018
Sv. Terezie z Lisieux (+1897) ve svém dopise rodné sestře Celině stručně vystihuje povolání karmelitek, jak ho sama před Pánem objevila a které může být inspirací ne jen zasvěceným osobám v kontemplativním řádu, ale všem křesťanům bez ohledu na jejich životní stav.

Přečteno 143xcelý článek

Slova a zkušenost

sv. Izák Syrský, 8.9. 2018
Izák Syrský (7. stol.) náleží k nejvýznamnějším a nejautoritativnějším osobnostem syrského křesťanství. Ve svých dílech klade důraz jak na duchovní, tj. kontemplativní poznání, tak na Boží milosrdenství a lásku, která je pro něj důvodem veškerého Božího jednání.

Přečteno 151xcelý článek

Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (1/4) - Pravé poznání je duchovní

Michal Špaček, 7.8. 2018
Rozsáhlý úryvek z doktorské práce českého katolického kněze Michaela Špačka "Poznání Boha a veškeré skutečnosti podle Tomáše Špidlíka", v níž souhrnně pojednává o integrální gnoseologii kardinála Špidlíka (+2010), který se inspiroval zejména východním patristickým a ruským myšlením.

Přečteno 258xcelý článek

Všechny články