Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Panna je živým dogmatem, pravdou o uskutečněném stvoření. Nanebevzetí zamyká brány smrti, na nicotu je položena pečeť Theotokos, z výsosti otisknutá Bohem-Člověkem a zdola prvním vzkříšeným stvořením."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Ježiš Kristus Starý dňami

Mnich Gregor (Krug), 14.8. 2017
Východní křesťanství se ve svém ikonopisectví brání znázorňování Boha Otce nebo některých nesprávných vyjádření Trojice. Proto se snaží některé výpovědi Božího Zjevení o Bohu Otci vyjadřovat christologicky, což se týká i např. Danielova vidění "Starého dnů" (či "Věkovitého") ze 7. kap. Danielovy knihy. Jaké k tomu má v tomto případě důvody, to ve stručnosti vysvětluje orthodoxní ikonopisec a ikonolog mnich Gregor Krug (+1969). Slovenské znění.

Přečteno 93xcelý článek

P. Pokorný: Evangelium podle Marka

Július Pavelčík, 9.8. 2017
KNIHA - Petr Pokorný: Evangelium podle Marka, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 2, Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2016, 348 s.

Přečteno 146xcelý článek

S pohledem upřeným na Ježíše

6.8. 2017
"Kdo na něho budou hledět, rozzáří se" (Ž 34,6), neboť On je Pohled, který proměňuje v podobu, jakou odhalil na Hoře Proměnění.

Přečteno 206xcelý článek

Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)

Július Pavelčík, 1.8. 2017
Představení dokumentu Papežské biblické komise "Inspirace a pravda Písma svatého: Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa".

Přečteno 232xcelý článek

Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš

sv. Ambrož Milánský, 30.7. 2017
Nebylo v moci žádného člověka vykoupit lidstvo z hříchu než toho, který je zároveň Bohem, tj. nadmíru milujícím a neposkvrněným hříchem Adamovým, jak nás o tom zpravuje sv. Ambrož Milánský (+397) v úryvku z "Výkladu Žalmů".

Přečteno 260xcelý článek

Inspirace a pravda Písma svatého

Július Pavelčík, 20.7. 2017
KNIHA - Papežská biblická komise: Inspirace a pravda Písma svatého. Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2015, 194 s., přel. J. Brož a J. Hřebík.

Přečteno 374xcelý článek

A odpočinul si Boh na siedmy deň

Mnich Gregor (Krug), 18.7. 2017
Ruský pravoslavný ikonopisec a mnich Gregor Krug (+1969) stručně představuje hlubokou symboliku jedinečné ikony o Božím odpočinku sedmého dne po stvoření světa, jak nás o tom zpravuje Písmo. Slovenské znění.

Přečteno 386xcelý článek

Všechny články