Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Oběť je veledílo Boží a počátek nového stvoření."

Karel Říha, Uvěřili jsme v jeho lásku

Archiv zamyšlení
 
svatopostni-inspirace-3.jpg
.

Nejnovější články

Poprava egyptských křesťanů

Marie Dolistová, 15.2. 2018
Báseň Marie Dolistové k připomínce mučednické smrti koptských křesťanů rukou příslušníků tzv. Islámského státu, k níž došlo 15. 2. 2015 na březích Libye.

Přečteno 585xcelý článek

Svatopostní inspirace

13.2. 2018
Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 2842xcelý článek

Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti

sv. Petr Chrysolog, 12.2. 2018
Modlitba, půst a milosrdenství jsou od sebe neoddělitelné podobně jako víra, naděje a láska. K jejich praktikování nás povzbuzuje svatý italský arcibiskup ravennský a Učitel Církve Petr Chrysolog (+451).

Přečteno 693xcelý článek

Nekonečnost v konečném

Adrienne von Speyr, 3.2. 2018
Slovo Ježíšovo je jako eucharistie, protože jak slovo, tak eucharistie je vždy sám Pán. To je jedno z mnoha sdělení v hutném úryvku z díla švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (+1967).

Přečteno 764xcelý článek

A učil je v podobenstvích

Július Pavelčík, 31.1. 2018
KNIHA - Josef Imbach: A učil je v podobenstvích. Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry, Vyšehrad, Praha 2016, 208 s., přel. K. Korteová.

Přečteno 817xcelý článek

Církev je dílo Nejsvětější Krve

Frederick William Faber, 14.1. 2018
Církev není výmyslem a dílem člověka, ale Boha, který se stal člověkem, a tak coby Jeho dílo nese Církev Jeho rysy, zprostředkuje Jeho moc a vykoupení a přivádí celý svět k jednotě, čehož nelze nijak dosáhnout mimo Církev, jak dosvědčuje i známý anglický konvertita Frederick William Faber (+1863).

Přečteno 1091xcelý článek

Vánoční inspirace

24.12. 2017
V následujícím přehledu nabízíme aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají vánoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vtělení a narození, jako i dalších témat, jež se objevují během vánoční doby či s ní souvisejí.

Přečteno 3355xcelý článek

Všechny články