Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Radujme se při pomyšlení, že máme tak velikého Boha a Pána, že jediné Jeho slovo má v sobě tisíce tajemství."

sv. Terezie od Ježíše, Myšlenky o lásce k Bohu, I,2

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana

sv. Augustin, 16.4. 2018
Abychom nakonec Kristu "byli podobni", jak píše apoštol Jan (srov. 1J 3,2), musíme si coby křesťané projít tím, čím si prošel sám náš Pán a Bůh Ježíš Kristus coby Hlava svého Těla - Církve, jak stručně a výstižně zvýrazňuje sv. Augustin (+430).

Přečteno 39xcelý článek

Velikonoční inspirace

31.3. 2018
V následujícím výběru nabízíme aktualizovanou nabídku textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají témat celé velikonoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vzkříšení, nanebevstoupení a s tím spojených témat.

Přečteno 3385xcelý článek

Poprava egyptských křesťanů

Marie Dolistová, 15.2. 2018
Báseň Marie Dolistové k připomínce mučednické smrti koptských křesťanů rukou příslušníků tzv. Islámského státu, k níž došlo 15. 2. 2015 na březích Libye.

Přečteno 687xcelý článek

Svatopostní inspirace

13.2. 2018
Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 2954xcelý článek

Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti

sv. Petr Chrysolog, 12.2. 2018
Modlitba, půst a milosrdenství jsou od sebe neoddělitelné podobně jako víra, naděje a láska. K jejich praktikování nás povzbuzuje svatý italský arcibiskup ravennský a Učitel Církve Petr Chrysolog (+451).

Přečteno 791xcelý článek

Nekonečnost v konečném

Adrienne von Speyr, 3.2. 2018
Slovo Ježíšovo je jako eucharistie, protože jak slovo, tak eucharistie je vždy sám Pán. To je jedno z mnoha sdělení v hutném úryvku z díla švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (+1967).

Přečteno 862xcelý článek

A učil je v podobenstvích

Július Pavelčík, 31.1. 2018
KNIHA - Josef Imbach: A učil je v podobenstvích. Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry, Vyšehrad, Praha 2016, 208 s., přel. K. Korteová.

Přečteno 907xcelý článek

Všechny články