Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"'Když Bůh jedná,' říká svatý Jan od Kříže, 'jeho dílo je Bůh.' Vtiskuje svou podobnost všemu, čeho se dotkne. Razí podle své podoby duše, které zbožšťuje, aby je udělal dokonalými, jako je dokonalý sám. Je schopen dát svým tvorům, aby rozkvetli na slunci jeho lásky, aniž jim přitom dělá násilí. Dělá to jakýmsi zcela vnitřním puzením."

P. František od Panny Marie OCD, Tvář svaté Panny

Archiv zamyšlení
 
adventni-inspirace-3.jpg
.

Nejnovější články

Maria a ďábel

sv. Petr Kanisius, 7.12. 2018
Maria zvítězila a i nadále vítězí nad satanem. Jak? Mocí Krista, Syna Božího i jejího. Podnětem k rozjímání této skutečnosti budiž teologický text velkého obránce katolické víry sv. Petra Kanisia (+1597) zejména o významném verši z Písma: "Ona ti rozdrtí hlavu" (Gn 3,15).

Přečteno 49xcelý článek

Inspirace pro Advent

29.11. 2018
V následujícím přehledu nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají tématu adventní doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání o Kristově příchodu.

Přečteno 4089xcelý článek

O královském úřadě Kristově

Richard Špaček, 24.11. 2018
"Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce," zvěstoval o Kristu Panně Marii archanděl Gabriel. Teologické základy této pravdy o vtěleném Božím Synu nám předkládá český dogmatik a bývalý děkan olomoucké teologické fakulty Richard Špaček (+1925).

Přečteno 73xcelý článek

Duchovní zrcadlo

sv. Tomáš More, 14.11. 2018
Několik fundamentálních duchovních rad anglického mučedníka sv. Tomáše Mora (+1535).

Přečteno 106xcelý článek

Bůh převyšuje vše

sv. Kateřina Janovská, 1.11. 2018
Italská mystička sv. Kateřina Janovská, vl. jménem Kateřina Fieschi (+1510), je proslulá zejména svým "Traktátem o očistci", který je záznamem jejích mystických vhledů do skutečnosti očistce. V něm popisuje očistec nejen jako určité "mezidobí bolesti" kvůli nedokonalosti člověka před jeho příchodem před Boží Majestát, ale zejména jako obrovské těšení se na Boha a na plné přebývání v Jeho nebeské blaženosti, které se čím dál více pro takovou duši blíží a které je zdrojem radosti navzdory očistným mukám.

Přečteno 136xcelý článek

Eucharistický chléb

Marie Dolistová, 26.10. 2018
Někdy čím méně slov, tím více Slova, které se stalo tělem i chlebem. Tak jako v následující básni Marie Dolistové z její nové básnické sbírky "V síti rybáře".

Přečteno 108xcelý článek

Mučednictví

sv. Hippolyt Římský, 20.10. 2018
Nemůže být věrohodnější výzvy k mučednictví než od toho, který sám zemřel mučednickou smrtí, což se týká právě Hippolyta Římského (+235), jenž navzdory své vzdoropapežské epizodě dosáhl nakonec svatosti a úcty v Církvi z toho vyplývající.

Přečteno 132xcelý článek

Všechny články