Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Ve svobodném 'Ano' Panny Marie je už jako v prameni zahrnuto vše, co se mělo vylít během dějiny spásy v podobě milosti a Boží lásky na Adamovo pokolení. Souhlas Panny je v pravém smyslu počátkem církve."

Hugo Rahner, Maria & Církev

Archiv zamyšlení
 

postni-inspirace-13.jpg


Nejnovější články

Od evangelia k evangeliím

Július Pavelčík, 28.3. 2020
KNIHA - Petr Pokorný: Od evangelia k evangeliím. Dějiny, teologie a působení biblického výrazu "evangelium", Academia, Praha 2016.

Přečteno 8xcelý článek

Zdrávas, Nejčistší!

sv. Germán I. Konstantinopolský, 24.3. 2020
Úryvek z homilie patriarchy sv. Germána I. Konstantinopolského (+733) je silným svědectvím o hluboké mariánské zkušenosti Církve, tzn. výrazem poznání Panny Marie v Duchu Svatém, ze kterého ona počala v den Zvěstování a ve kterém a ze kterého spolu s Marií žije i Boží Církev a počíná Jeho mocí další syny Boží, bratry Ježíšovy, tj. křesťany skrze "zrození z vody a z Ducha".

Přečteno 42xcelý článek

O modlitbě a četbě

Tomáš Kempenský, 21.3. 2020
Holandský duchovní autor Tomáš Kempenský (+1471) proslul zejména jako pisatel "Následování Krista". Mimo toto dílo však je tvůrcem i mnoha dalších spisů. Jedním z těch menších je i "Krátké napomenutí k duchovním cvičením", z něhož přinášíme drobnou ukázku.

Přečteno 42xcelý článek

Svatopostní inspirace

22.2. 2020
Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 4170xcelý článek

Bůh Otec - Zdroj všeho

sv. Hilarius z Poitiers, 17.2. 2020
Když otcové vykládají Prolog Janova evangelia: "Na počátku bylo Slovo", mají nezřídka za to, že oním Počátkem je Bůh Otec, který je Počátkem bez počátku a ze kterého vše pramení, dokonce i nestvořené Slovo a Jeho Duch, kteří jsou ovšem s Otcem soupodstatní a souvěční.

Přečteno 97xcelý článek

Manželství a Církev

Jarosław Szymon Szymczak, 10.2. 2020
"Je to velké tajemství," píše apoštol Pavel o manželství, které vztahuje ale zároveň i na Krista a Církev. Svátostné manželství totiž zjevuje a uskutečňuje nejen lásku mezi mužem a ženou - mezi oddanými manžely, ale i mezi Kristem a Jeho Snoubenkou-Církví, stejně jako mezi Stvořitelem a jeho stvořením. Je to totiž "velká svátost", jak lze také přeložit ono Pavlovo řecké "mystérion".

Přečteno 165xcelý článek

O trojím mateřství Boha

bl. Marie Celesta Crostarosa, 3.2. 2020
Italská mystička, spolupracovnice sv. Alfonse Marii z Liguori a zakladatelka kontemplativních redemptoristek bl. Marie Celesta Crostarosa (+1755) po sobě zanechala několik děl, z nichž pravděpodobně nejznámnější je vedle její "Autobiografie" písemný záznam mystických sdělení "Rozhovory duše se svým Ženichem Ježíšem", ze kterého přinášíme krátký, ale hutný úryvek o mateřském konání Boha.

Přečteno 154xcelý článek

Všechny články