Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"To, co je na prvním místě nezbytným pro křesťana, bez čeho nikdo nemůže být nazýván opravdovým křesťanem, je víra."

sv. Tomáš Akvinský, Výklad Apoštolského vyznání víry, Úvod

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Chudý Kristus

sv. Tomáš Akvinský, 27.1. 2020
Sv. Tomáš Akvinský (+1274), velký teolog Církve, prokazuje svoji moudrost a bystrost i u tak zdánlivě nepodstatného tématu, jakým je Kristova pozemská chudoba a její důvod. Tomášův stručný výklad na toto téma tak pomáhá mnohem více zahlédnout a poznat krásu Kristovy božské osoby a její pohnutky vůči nám.

Přečteno 38xcelý článek

O nezbytnosti modlitby

sv. František Saleský, 22.1. 2020
Velký novověký světec, ženevský biskup František Saleský (+1622) se ve svých spisech vyznačuje svěží lehkostí a přístupností a zároveň obrovskou hloubkou. Obojí dosvědčuje úryvek z jeho nejznámějšího díla "Úvod do zbožného života" neboli "Filothea", tentokrát předkládající základy pravidelné osobní modlitby.

Přečteno 97xcelý článek

O trojím rození

sv. Tomáš Akvinský, 13.1. 2020
Je narození tělesné, ale je i narození duchovní. Ježíš, počat z Ducha Svatého, se narodil z těla, abychom se my, ponořeni do Ducha Svatého, mohli narodit z Ducha a vejít tak do Božího království.

Přečteno 78xcelý článek

Křesťan je zrozen z Ducha Svatého

sv. Simeon Nový Teolog, 7.1. 2020
Jeden z největších východních mystiků a teologů sv. Simeon Nový Teolog (+1022) se ve svém díle staví proti pouhému formalismu křesťanů a apeluje na jejich vědomou angažovanost a na jejich každodenní vědomé "ponoření do Ducha" a "chození v Duchu", který jim byl dán ve křtu a skrze kterého se stali syny Božími a vpravdě duchovními, což má následně dosvědčovat i ovoce jejich života a také vést k zakoušení Boha a Jeho působení.

Přečteno 101xcelý článek

Hymnus ke svaté Marii

sv. Hildegarda z Bingenu, 1.1. 2020
Mariánský hymnus "O splendidissima gemma", pocházející ze stěžejního díla německé středověké mystičky sv. Hildegardy z Bingenu (+1179) "Scivias" ("Cestyvěz"), v tomto díle označovaný jako "Symfonie o svaté Marii". V něm Hildegarda oslavuje Marii a událost vtělení Božího Syna, jíž Bůh za prostřednictví Mariina vše, co "Eva uvedla ve zmatek", napravuje a vrací zpět "na počátek". Latinsko-české znění včetně zvukové ukázky Hildegardina hudebního zpracování hymnu.

Přečteno 117xcelý článek

O vtělení Slova

sv. Atanáš Alexandrijský, 25.12. 2019
Bůh-Slovo se pro nás stalo tělem, zrozeným z Panny, obětovaným na Kříži a vzkříšeným z mtrvých, aby nám navrátilo neporušitelnost a přivedlo nás zpět ze smrti do života, který jsme ztratili vinou hříchu. Celé evangelium takto v kostce, v obraně pravého lidství a pravého Božství vtěleného Syna, shrnuje jeden z největších teologů křesťanství sv. Atanáš Alexandrijský (+373).

Přečteno 139xcelý článek

Vánoční inspirace

22.12. 2019
V následujícím přehledu nabízíme aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají vánoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vtělení a narození, jako i dalších témat, jež se objevují během vánoční doby či s ní souvisejí.

Přečteno 4099xcelý článek

Všechny články