Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Moc Boží je schopna vynalézt naději tam, kde již žádná není, a objevit cestu v nemožnosti."

sv. Řehoř z Nyssy, De opificio hominis, in PG 44,128b

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Okružní list přátelům Kříže 3

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu. 27.7. 2016
"Jsou dvě strany, jež se den co den na vás obracejí: strana Ježíše Krista a strana světa," vybízí k volbě jedné z nich sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (+1716).

Přečteno 37xcelý článek

Jako přirozené světlo

Pierre Estrate, 23.7. 2016
Svědectví ze života karmelitky sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše (+1878), které zapsal její duchovní vůdce Pierre Estrate (+1910), o tom, jak jí sám Pán zodpověděl otázku, jak je možné, že On je zároveň přítomný ve všech konsekrovaných hostiích na celém světě.

Přečteno 106xcelý článek

Sociální nauka církve V. - Sociální encyklika Quadragesimo anno

Luboš Bližňák, 20.7. 2016
Pátý díl o sociální nauce katolické církve nás seznamuje s encyklikou Quadragesimo anno, kterou v roce 1931 vydal papež Pius XI. K ekonomickému vývoji například Pius XI. řekl: "Svobodná soutěž ponechává naživu pouze ty životaschopnější; jinými slovy ty nejnásilnější a ty, kdo nejméně dbají hlasu svědomí."

Přečteno 104xcelý článek

O prostotě I.

Johann Peter Silbert, 18.7. 2016
Rozjímání o prostotě, které na základě výroků, učení a příkladů katolických světců sestavil Johann Peter Silbert (1777-1844).

Přečteno 154xcelý článek

Sestrám o dokonalé lásce Boží

sv. Bonaventura, 15.7. 2016
Láska "je životem ctnosti a smrtí hříchu, a jako taje vosk před tváří ohně, tak mizí hřích před tváří lásky," povzbuzuje řeholní sestry i nás velký Učitel Církve sv. Bonaventura (+1274).

Přečteno 175xcelý článek

Sociální nauka církve IV. - Sociální encyklika Rerum novarum

Luboš Bližňák, 12.7. 2016
Ve čtvrtém dílu o sociální nauce katolické církve si představíme přelomovou encykliku Rerum novarum papeže Lva XIII. z roku 1891. "V encyklice Rerum novarum katolická církev poprvé v dějinách oficiálně mluví o nedůstojném a ponižujícím postavení dělníků a poprvé pronáší kritiku kapitalistického systému, a to kritiku velmi tvrdou." Kritizuje také socialistická hnutí jako nesprávné řešení dělnické otázky.

Přečteno 195xcelý článek

Požár za požár

sv. Řehoř Veliký, 11.7. 2016
Úryvek z "Dialogů" svatého papeže Řehoře Velikého (+604), v němž pojednává, jakým způsobem se podařilo zakladateli západního mnišství sv. Benediktu z Nursie (6. stol.) přemoci tělesné pokušení.

Přečteno 218xcelý článek

Všechny články