Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Člověk je bytost tak křehká a slabá, že bez Boží pomoci a bez častého zpytování svědomí bídně hyne."

sv. Rafael od sv. Josefa

Archiv zamyšlení
 

  svatopostni-inspirace-3-men.jpg


Nejnovější články

Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"

Lukáš Drexler, 24.3. 2017
Když se stvoření odvrátilo od Stvořitele, oněmělo. Avšak dostačovalo vyslovit ve skrytosti jedno drobné "ano" pokornou pannou, aby se začaly dít "velké věci" (Lk 1,49) a aby do temnoty hříchu padlé stvoření opět začalo znít Slovem, jímž bylo "na počátku" stvořeno.

Přečteno 59xcelý článek

Jarní práce na vnitřním člověku

Jan Tauler, 18.3. 2017
S blížícím se vzestupem Slunce spravedlnosti je potřeba připravit na jeho životadárný a oblažující svit zahrádku svojí duše, jak nás navádí německý středověký mystik Jan Tauler (+1361), žák Mistra Eckharta.

Přečteno 166xcelý článek

Vyznání sv. Augustina v novém

Lukáš Drexler, 15.3. 2017
KNIHA - Augustin: Vyznání, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2015, 444 s., přel. M. Kyralová, P. Mareš a O. Koupil.

Přečteno 179xcelý článek

Je ďábel příčinou našeho hříchu?

sv. Basil Veliký, 13.3. 2017
Ďábla nelze podceňovat, jako by snad ani neexistoval, ale ani přeceňovat, jako by on byl odpovědný za naše hříchy. Ďábel nás pokouší k hříchu, ale jeho pachateli jsme my sami, jak odpovídá i sv. Basil Veliký (+379).

Přečteno 253xcelý článek

Pravoslávna ikona - kánon a štýl II.

Lukáš Drexler, 10.3. 2017
KNIHA - Alexander Strižev: Pravoslávna ikona - kánon a štýl II. K teologickej analýze obrazu, Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2015, 304 s., přel. M. Gajdoš.

Přečteno 214xcelý článek

O lásce

sv. Maxim Vyznavač, 6.3. 2017
Hrst rozličných sentencí o lásce z pera sv. Maxima Vyznavače (+662), který nás vede k nahlížení lásky z různých úhlů, jejichž svorníkem je však ta pravda, že láska k Bohu a láska k bližním je od sebe neoddělitelná.

Přečteno 384xcelý článek

Gabriela Bossisová: On a já

Lukáš Drexler, 2.3. 2017
KNIHA - Gabriela Bossisová: On a já. Duchovní deník. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2015, 256 s., přel. Z. Křehlíková.

Přečteno 307xcelý článek

Všechny články