Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Eucharistie je pokaždé cosi jako objetí, v němž si nás Ježíš tiskne ke svému ukřižovanému a současně oslavenému srdci."

kard. Charles Journet, Ohnivý šíp

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh

sv. Augustin, 17.5. 2016
V úryvku z jednoho ze svých dopisů nám sv. Augustin (+430) dává nahlédnout do své trojiční teologie, kdy tajemství Tří Osob jediného Boha vysvětluje za pomoci tří mohutností lidské duše: paměti, rozumu a vůle.

Přečteno 146xcelý článek

Vidění 5/5 - Seslání Ducha Svatého

Alžběta ze Schönau, 12.5. 2016
V závěru série svých vidění Alžběta ze Schönau (+ 1165) popisuje moc Ducha Svatého ve zmocnění apoštolů v den Letnic, jak tuto událost nazřela ve vytržení, a při slavení mše svaté skrze svátost eucharistie.

Přečteno 210xcelý článek

Svatodušní inspirace nejen pro Seslání Ducha svatého

9.5. 2016
Nejen k příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají Božské osoby Ducha svatého a jejího působení. Vždyť život křesťana by měl být permanentně "letniční".

Přečteno 3083xcelý článek

Manifest kněží z roku 1945

7.5. 2016
Text prohlášení duchovních, kteří se vrátili po skončení druhé světové války z vězení a koncentračních táborů. Manifest z roku 1945 je určen celému národu.

Přečteno 301xcelý článek

Vidění 4/5 - Nanebevstoupení

Alžběta ze Schönau, 4.5. 2016
V další sekvenci z jejích vidění nám Alžběta ze Schönau (+ 1165) sděluje, co vše jí bylo dáno nazírat z události Nanebevstoupení Krista.

Přečteno 348xcelý článek

Obnov naše dny jako na počátku

sv. Atanáš Alexandrijský, 2.5. 2016
Co bylo člověkem ztraceno, to Bůh opět získal, co bylo člověkem narušeno, to Bůh opět obnovil: stal se jedním z nás, abychom vzali účast na jeho neporušenosti a věčném životě, jak nás zpravuje alexandrijský svatý biskup Atanáš (+373).

Přečteno 380xcelý článek

Velikonoční inspirace

27.3. 2016
V následujícím výběru nabízíme aktualizovanou nabídku textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají témat velikonoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vzkříšení a spřízněných témat.

Přečteno 2650xcelý článek

Všechny články