Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Modlete se vytrvale, a tak zvítězíte nad svými nepřáteli. Pokořte se pod mocnou ruku nebeského lékaře, a tak dospějete k tomu, že na svatební hostině, která se bude slavit v nebi, vás Ježíš posadí na první místo. Bůh totiž jasně přislíbil, že ten, kdo se ponižuje, bude povýšen. Stále ze srdce děkujte Bohu skrze Ježíše Krista, a tak se velmi dobře připravíte na to, abyste mohla přijímat další obdarování od Boha."

sv. Pio z Pietrelciny

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Sociální nauka církve IX. - Sociální encykliky Jana Pavla II.

Luboš Bližňák, 26.9. 2016
Papež Jan Pavel II. vydal tři sociální encykliky: Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) a Centesimus annus (1991).

Přečteno 50xcelý článek

Apoštol národů svatý Pavel

Július Pavelčík, 23.9. 2016
KNIHA - Tomáš Špidlík: Apoštol národů svatý Pavel. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2008, 92 s., ISBN 978-80-7412-005-3.

Přečteno 47xcelý článek

Otec Pio a věčnost

Karl Wagner, 21.9. 2016
Osobní svědectví o svatém kapucínovi otci Piovi (+1968) z pera Karla Wagnera na téma věčného údělu některých duší.

Přečteno 85xcelý článek

List Židům

Július Pavelčík, 19.9. 2016
KNIHA - Jaroslav Brož: List Židům. Český ekumenický komentář k Novému zákonu 16. Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2015, 260 s., ISBN 978-80-87287-73-6.

Přečteno 102xcelý článek

Církev

Frederick William Faber, 17.9. 2016
"Láska člověka k církvi je nejbezpečnějším průkazem jeho lásky k Bohu," neboť "Církev je dílem Božím, stvořeným ... s prolitím lidské Krve Všemohoucího," zasvěcuje nás vroucím způsobem do tajemství Církve význačný konvertita a kněz Frederick William Faber (+1863) ve svém díle "Drahocenná Krev". Není totiž Krista bez Církve stejně jako ani Církve bez Krista.

Přečteno 118xcelý článek

Okružní list přátelům Kříže 4

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, 13.9. 2016
"Hle, jak téměř celý svět mě opouští na královské cestě kříže...", předkládá Ježíšův povzdech sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (+1716) ve svém "Okružním listu přátelům Kříže", v němž nabádá své čtenáře k následování Krista právě po jeho cestě Kříže.

Přečteno 155xcelý článek

O Panně Marii

ctih. Arnošt z Pardubic, 8.9. 2016
Drobné ochutnávky z knihy "Liber Marialis" prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic (+1364).

Přečteno 217xcelý článek

Všechny články