Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Nejvyšším cílem církevní jednoty, k níž nyní vzhlížejí masy vzdělaných lidí, je klid a jednomyslnost. Pomíjí se však to, že církev je postavená na víře a že skutečně prvním cílem křesťanského usilování je pravda. Klid a mír jsou až na druhém místě."

bl. John Henry Newman, Historical Sketches, 1,IV,2

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Církev je dílo Nejsvětější Krve

Frederick William Faber, 14.1. 2018
Církev není výmyslem a dílem člověka, ale Boha, který se stal člověkem, a tak coby Jeho dílo nese Církev Jeho rysy, zprostředkuje Jeho moc a vykoupení a přivádí celý svět k jednotě, čehož nelze nijak dosáhnout mimo Církev, jak dosvědčuje i známý anglický konvertita Frederick William Faber (+1863).

Přečteno 75xcelý článek

Vánoční inspirace

24.12. 2017
V následujícím přehledu nabízíme aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají vánoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vtělení a narození, jako i dalších témat, jež se objevují během vánoční doby či s ní souvisejí.

Přečteno 2339xcelý článek

Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti

sv. Hilarius z Poitiers, 18.12. 2017
Sv. Hilarius z Poitiers (+367) coby významný odpůrce ariánské hereze a zastánce pravověrného trojičního učení proslul zejména jako autor díla "O Trojici", ze kterého přinášíme drobný úryvek, v němž jeho pisatel v návaznosti na další církevní otce zdůrazňuje tu skutečnost, že Bůh Syn se stal člověkem, tělem, aby člověk mohl mít i se svým tělem účast na věčném životě Trojjediného Boha.

Přečteno 512xcelý článek

Se Synem v náruč Otcovu

bl. Jan Ruysbroeck, 3.12. 2017
Blahoslavený vlámský mystik Jan Ruysbroeck (+1381) v kostce, avšak kompaktně načrtává v úvodu adresátce svého díla "Zrcadlo věčné blaženosti" plán duchovního výstupu skrze Syna a spolu s Ním k Otci a ke sjednocení se s Trojicí, jakýsi duchovní program, který se však netýká jen oné konkrétní zasvěcené osoby, nýbrž každého věřícího, učedníka Kristova.

Přečteno 711xcelý článek

Inspirace pro Advent

2.12. 2017
V následujícím přehledu nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají tématu adventní doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání o Kristově příchodu.

Přečteno 2753xcelý článek

Ty jsi Král!

sv. Terezie od Ježíše, 23.11. 2017
Kristus je Král ne díky vnějším, pomíjejícím insigniím jako pozemští králové, ale díky Božské Velebnosti své Osoby, jak jej oslavuje karmelitánská mystička a Učitelka Církve sv. Terezie od Ježíše (+1582).

Přečteno 881xcelý článek

Ladislav Tichý: List Galatským

Július Pavelčík, 15.11. 2017
KNIHA - Ladislav Tichý: List Galatským, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 9, Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2016, 130 s.

Přečteno 929xcelý článek

Všechny články