Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Hledej jen Boha. Nezastavuj se u ničeho stvořeného. Když mluvíš, chovej se tak, jako bys mlčela. Když na něco hledíš, chovej se tak, jako bys byla slepá. Když něco slyšíš, přijímej to tak, jako bys byla hluchá. Jen Bůh je všechno. Ostatní věci na zemi jsou marnost, neboť pomíjivé neznamená nic. Až se přiblíží smrt, bude nám líto, že jsme čas nevyužili lépe."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Sociální nauka církve VIII. - Sociální encykliky Pavla VI.

Luboš Bližňák, 30.8. 2016
Sociální encykliky Populorum progressio (1967) a Octogesima adveniens (1971) papeže Pavla VI. přinášíme v osmém dílu o sociální nauce církve.

Přečteno 60xcelý článek

První pastýřský list českobudějovického biskupa J. V. Jirsíka z roku 1851 (3/3)

Jan Valerián Jirsík, 29.8. 2016
Závěr pastýřského listu J. V. Jirsíka. Biskup píše o výchově dětí, o svěcení svátečního dne a vyzývá k modlitbám za druhé. "Milované, drahé ovečky, tlučme tedy, prosme, modleme se!"

Přečteno 36xcelý článek

O prostotě II.

Johann Peter Silbert, 22.8. 2016
Rozjímání o prostotě, které na základě výroků, učení a příkladů katolických světců sestavil Johann Peter Silbert (1777-1844).

Přečteno 165xcelý článek

Sociální nauka církve VII. - Dokumenty II. vatikánského koncilu

Luboš Bližňák, 19.8. 2016
V sedmém dílu o sociální nauce katolické církve se krátce zastavíme u dvou dúležitých dokumentů II. vatikánského koncilu: Gaudium et spes a Dignitatis humanae.

Přečteno 168xcelý článek

První pastýřský list českobudějovického biskupa J. V. Jirsíka z roku 1851 (2/3)

Jan Valerián Jirsík, 15.8. 2016
Druhá část pastýřského listu J. V. Jirsíka. Biskup promlouvá o lásce a lásce k bližnímu, o chudých a bohatých, o soužití Čechů a Němců, o nadřízených a podřízených a o právu na soukromý majetek. "I pravím vám ve jménu Páně, nebude lépe, pokud mezi námi neobživne láska, ta láska, která se rodí z pravé Kristovy víry a která vládla mezi prvními křesťany. Ó, kéž by vás všechny zachytil svatý oheň této lásky, milované ovečky moje!"

Přečteno 194xcelý článek

Jonášův žalm

Luboš Bližňák, 9.8. 2016
Malá pozvánka k rozjímání nad verši Písma svatého. Druhá kapitola knihy Jonáš. U Hospodina je spása.

Přečteno 293xcelý článek

První pastýřský list českobudějovického biskupa J. V. Jirsíka z roku 1851 (1/3)

Jan Valerián Jirsík, 3.8. 2016
Přinášíme vám první pastýřský list českobudějovického biskupa Jirsíka. V úvodní části hájí pravou víru a katolickou církev. "Víra též otevírá v srdci bohatý pramen nejsladší útěchy. Není žádný článek víry, pokud mu člověk náležitě rozumí, který by jeho srdci neposkytoval podnět k potěšení a radosti. Víra podává proti všem protivenstvím života hned pomoc, hned lék, hned nejlepší radu a zajisté není strasti, v které by víra člověku k pomoci nepřispěla."

Přečteno 330xcelý článek

Všechny články