Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Co nás vede k modlitbě? Skutečnost, že jsme rozpolceni mezi touhou po úplném naplnění, rozjímáním o věčné Vlasti, místě našeho odpočinku, a bezmocí, kterou v sobě pociťujeme. Na jedné straně je Pramen, na druhé straně bída a ubohost."

Charles Journet, Promluvy o modlitbě

Archiv zamyšlení
 

  cesky-slovnik-bohovedny-prodej-ram.jpg


Nejnovější články

Zač se modlit především?

Origenes, 20.2. 2017
Drobný úryvek z Origenova (+253) díla "Proti Kelsovi" na téma modlitby, ve kterém je však řečeno mnohé, a to ne jen o modlitbě.

Přečteno 128xcelý článek

Ty jsi posvátný tkadlec

Alžběta Drexlerová, 16.2. 2017
Utkat se s životem, aby mohl být náš život utkán v protkání se s Bohem, posvátným Tkalcem, za jeho tkalcovského vedení, až do poslední nitě. O to prosí modlitba teoložky Alžběty Drexlerové (+2014).

Přečteno 229xcelý článek

O pokoji

sv. Norbert z Xantenu, 13.2. 2017
Úryvek z traktátu sv. Norberta (+1134), zakladatele premonstrátského řádu a pozdějšího arcibiskupa magdeburgského, o ctnostech.

Přečteno 175xcelý článek

Pavel apoštol

Július Pavelčík, 10.2. 2017
KNIHA - J. Albert Harrill: Pavel apoštol. Jeho život a odkaz v kontextu Římské říše. Mladá fronta, Praha 2015, 304 s., přel. L. Heryán; ISBN 978-80-204-3244-5.

Přečteno 199xcelý článek

Koho lze nazvat křesťanem?

sv. Petr Kanisius, 7.2. 2017
Jezuita a Učitel Církve sv. Petr Kanisius (+1597) patřil k významným osobnostem reformy Církve v období Tridentského koncilu (1545-1563), o což se zasloužil zejména katolickými katechismy, které tehdy při této příležitosti sepsal. Z jednoho z nich, konkrétně z tzv. "Velkého katechismu" (lat. "Summa doctrinae christianae") nyní přinášíme drobný úryvek o tom, koho je možné považovat za křesťana a proč.

Přečteno 256xcelý článek

Pavel z Tarsu

Július Pavelčík, 4.2. 2017
KNIHA - Francesco Rossi de Gasperis: Pavel z Tarsu. Ježíšovo evangelium. Refugium Velehrad - Roma, Olomouc 2009, 156 s., ISBN 978-80-7412-030-5. 154 s.

Přečteno 263xcelý článek

Cesta široká a cesta úzká

sv. Basil Veliký, 2.2. 2017
Svatý kappadocký otec Basil, zvaný Veliký (+379), v drobných úryvcích z díla "Krátká pravidla" vysvětluje, co Pán myslel svými slovy o cestě široké a cestě úzké a co je třeba činit, aby člověk šel po té, která dle slov Pána vede do Božího království.

Přečteno 351xcelý článek

Všechny články