Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Pohleď na hlavu Kristovu nakloněnou k polibkům, na paže rozepjaté k objímání, na ruce proražené k rozdávání, na bok otevřený k milování, na rozepjetí celého těla, aby se celý mohl vydat."

sv. Bernard z Clairvaux, citovaný in sv. Bonaventura: Sestrám o dokonalosti života, VI, 10

Archiv zamyšlení
 

postni-inspirace-13.jpg


Nejnovější články

O rozjímání nad Kristovým utrpením

Tomáš Kempenský, 4.4. 2020
Další malý úryvek z drobného díla Tomáše Kempenského (+1471) "Krátké napomenutí k duchovním cvičením", povzbuzující čtenáře k rozjímaní Kristových muk, která jsou ustavičným pramenem naší útěchy a posily, protože On "trestání snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni" (Iz 53,5).

Přečteno 42xcelý článek

Nemoc těla je nástrojem k uzdravení duše z hříchu

Klement Alexandrijský, 31.3. 2020
Nemoc je důsledkem Adamova pádu, avšak i každou nemoc Bůh dokáže využít k tomu, aby nás uzdravil pro celou věčnost, tzn. pro naše věčné dobro, jak potvrzuje starověký teolog Klement Alexandrijský (+215).

Přečteno 86xcelý článek

Od evangelia k evangeliím

Július Pavelčík, 28.3. 2020
KNIHA - Petr Pokorný: Od evangelia k evangeliím. Dějiny, teologie a působení biblického výrazu "evangelium", Academia, Praha 2016.

Přečteno 65xcelý článek

Zdrávas, Nejčistší!

sv. Germán I. Konstantinopolský, 24.3. 2020
Úryvek z homilie patriarchy sv. Germána I. Konstantinopolského (+733) je silným svědectvím o hluboké mariánské zkušenosti Církve, tzn. výrazem poznání Panny Marie v Duchu Svatém, ze kterého ona počala v den Zvěstování a ve kterém a ze kterého spolu s Marií žije i Boží Církev a počíná Jeho mocí další syny Boží, bratry Ježíšovy, tj. křesťany skrze "zrození z vody a z Ducha".

Přečteno 65xcelý článek

O modlitbě a četbě

Tomáš Kempenský, 21.3. 2020
Holandský duchovní autor Tomáš Kempenský (+1471) proslul zejména jako pisatel "Následování Krista". Mimo toto dílo však je tvůrcem i mnoha dalších spisů. Jedním z těch menších je i "Krátké napomenutí k duchovním cvičením", z něhož přinášíme drobnou ukázku.

Přečteno 65xcelý článek

Svatopostní inspirace

22.2. 2020
Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 4196xcelý článek

Bůh Otec - Zdroj všeho

sv. Hilarius z Poitiers, 17.2. 2020
Když otcové vykládají Prolog Janova evangelia: "Na počátku bylo Slovo", mají nezřídka za to, že oním Počátkem je Bůh Otec, který je Počátkem bez počátku a ze kterého vše pramení, dokonce i nestvořené Slovo a Jeho Duch, kteří jsou ovšem s Otcem soupodstatní a souvěční.

Přečteno 110xcelý článek

Všechny články