Nacházíte se na: Theofil > TÉMATA > INSPIRACE pro Velikonoce

INSPIRACE pro Velikonoce

16.4. 2022

V následujícím výběru nabízíme aktualizovanou nabídku textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají témat celé velikonoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vzkříšení, nanebevstoupení a s tím spojených témat.

  

vzkriseni-men-men.jpg   

 

 Základní pojmy:

Ladislav Pokorný: Velikonoční třídení (triduum)
Velikonoce
Pascha, Pesach
Bílá sobota
Velikonoční vigilie
Paškál
Exsultet, exultet
Egerie: Putování Egerie (Itinerarium Egeriae) 

   

Sestoupil do pekel:

Sestoupení do pekel
Epifanius ze Salaminy: Sestoupení Pána do pekel
Richard Špaček: O sestoupení Krista do předpeklí
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení
Michal Dvořáček: Spasitelovo sestoupení do pekel (a naše spása) 
Lukáš Drexler: Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  

 

Vstal z mrtvých:

Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista 
Zamyšlení ke smyslu křesťanských velikonoc 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus vstal z mrtvých? 
Ladislav Pokorný: Neděle zmrtvýchvstání Páně 
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy 
Brigita Švédská: Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista 
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené? 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
 
Efrém Syrský: Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
Augustin: Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana 
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu  
Alžběta ze Schönau: Vidění 3/5 - Neděle Zmrtvýchvstání 
Atanáš Alexandrijský: Obnov naše dny jako na počátku
Melitón ze Sard: Velikonoční homilie (Peri Pascha)  
Origenes: Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Řehoř z Nyssy: Prvorozený nového stvoření  
Marie Dolistová: Hymnus k Ježíši Kristu 
Augustin: Jedině od Boha je naše spása 
Antonín Paduánský: Pán můj a Bůh můj 
Hana Rakusová: Šťastné Velikonoce 
Kristus, původce vzkříšení a života  
Antonín Paduánský: "Pokoj vám!" 
Kateřina Sienská: Naše Vzkříšení! 
Augustin: Totožnost Kristova těla 
Charles de Foucauld: Velikonoce 
Maxim Turínský: Kristus je den
Lukáš Drexler: Rány Kristovy 

 

Vstoupil na nebesa:

Richard Špaček: O nanebevstoupení Krista a o jeho moci a slávě v nebi 
Augustin: Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe 
Augustin: Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana 
Cyril Alexandrijský: "Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Řehoř Veliký: Jaký užitek máme z nanebevstoupení Kristova 
Alžběta ze Schönau: Vidění 4/5 - Nanebevstoupení 
Nerses Šnorhali: Nanebevstoupení  
Augustin: Nanebevstoupení Páně  

 

Křest - pramen nového stvoření:

Richard Špaček: Křest
Tridentský koncil o křtu
Justin: Koupel znovuzrození 
Paolo Giglioni: Proč se křtí děti?
Hilarius z Poitiers: Takto jsi připravil zemi
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis)
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3 
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 2/3 
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 3/3 

 

  Eucharistie - zárodek vzkříšení:

 Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení
Gaudentius z Brescie: Eucharistie, Pascha Pána
Lukáš Drexler: V čem spočívá věčný život
Karel Říha: "Tajemství víry"

 

[RSS]

Přečteno 5215x

další články