Nacházíte se na: Theofil > Galerie Theofil

Galerie Theofil

Ježíš Kristus - Starý dnů

Ježíš Kristus - Starý dnů

Poněvadž východní křesťanství se ve svém ikonopisectví brání znázorňování Boha Otce nebo některých nesprávných vyjádření Trojice, snaží se některé výpovědi Božího Zjevení o Bohu Otci vyjadřovat christologicky, což se týká např. zprávy o stvoření světa nebo mimo jiné i Danielova vidění "Starého dnů" (či "Věkovitého"; srov. 7. kap. Dan), který od určité doby bývá znázorňován výlučně jako Ježíš Kristus, zcela v intencích Ježíšova: "Kdo vidí mne, vidí Otce" (Jan 14,9). Více o problematice se lze dozvědět v článku orthodoxního ikonopisce a ikonologa mnicha Gregora (Kruga) "Ježiš Kristus Starý dňami" v sekci "Pravoslaví".
obsah galerie

A sedmého dne Bůh odpočinul...

A sedmého dne Bůh odpočinul...

Galerie ikon na téma Božího odpočinutí sedmého dne po stvoření světa, jak nás o tom zpravuje Písmo svaté. Tématicky souvisí s výkladem této ikony od Mnicha Gregora (Kruga) v článku "A odpočinul si Boh na siedmy deň" v sekci "Pravoslaví".
obsah galerie

Martin Kučera - fotografie s duchovními texty III

Martin Kučera - fotografie s duchovními texty III

Pokračování galerie fotografií s duchovními texty, vytvořené severomoravským autorem Martinem Kučerou.
obsah galerie

Martin Kučera - fotografie s duchovními texty II

Martin Kučera - fotografie s duchovními texty II

Pokračování galerie fotografií s duchovními texty, vytvořené severomoravským autorem Martinem Kučerou.
obsah galerie

Poutní cesta růžence na Velehradě

Poutní cesta růžence na Velehradě

Doprovodná fotogalerie ke stejnojmennému článku o výstavbě a žehnání poutní cesty růžence na Velehradě. Zmiňovaný článek lze najít v sekci Umění, kultura. Autory fotografií jsou Petr Hudec a František Ingr.
obsah galerie

Martin Kučera - fotografie s duchovními texty

Martin Kučera - fotografie s duchovními texty

K dobré fotografii není potřeba přidávat text, protože by měla podle mě vyvolat dojem sama o sobě. Měla by sdělit tomu, kdo se na ni dívá, \"jakési nevímco\". Rozhodl jsem se však spojovat své fotografie s duchovní četbou, popřípadě se svými \"vzdechy\". M.K.
obsah galerie

Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu"

Wiesbaden Codex - "kodex Hildegardy z Bingenu"

Ukázky z "Wiesbadenského kodexu" (či tzv. "Riesencodexu") pocházejícího z přelomu 12.-13. století, který obsahuje kompletní dílo německé mystičky Hildegardy z Bingenu (1098-1179). Více o kodexu viz ve článku "Wiesbaden Codex - 'kodex Hildegardy z Bingenu' - na internetu" v sekci Různočtení (http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=852).
obsah galerie

Begináže

Begináže

Jako doplněk k heslům Bekyně, Beghardi (begardi) a Begináž (bekináž) v sekci Křesťanské pojmy přinášíme sérii fotografií několika begináží, tj. budov či městských čtvrtí, v nichž svého času přebývaly a působily členky hnutí bekyň.
obsah galerie

Kostel a cela Juliany z Norwiche

Kostel a cela Juliany z Norwiche

Juliana z Norwiche (1342-1416) byla anglická rekluza a mystička, která téměř celý život prožila uzavřená v cele přistavěné ke kostelu. Kostel i s celou byl v období 2. světové války výrazně poničen (r. 1942), ovšem v r. 1950 začala jeho obnova podle původní podoby. V této galerii přinášíme fotografie Julianiny cely a kostela jak před poničením, tak po obnově. Více o samotné Julianě z Norwiche můžete nalézt v sekci Křesťanské osobnosti. (Většina fotografií v této galerii je převzata z webu http://www.norfolkchurches.co.uk/norwichjulian/norwichjulian.htm.)
obsah galerie

La Mano Poderosa

La Mano Poderosa

Fotogalerie ke článku "La Mano Poderosa" (sekce Umění, kultura) o motivu Kristovy probodené ruce. Většina reprodukovaných maleb pochází z 19. století.
obsah galerie

Daniel Mitsui - precizní "comix"

Daniel Mitsui - precizní "comix"

Ukázka z díla amerického ilustrátora a výtvarného badatele Daniela Mitsui (*1982). Více o něm se lze dočíst ve stejnojmenném článku v sekci Umění, kultura. Ukázky z díla jsou převzaty z osobních stránek autora: www.danielmitsui.com.
obsah galerie

Santini objektivem Petra Hudce

Santini objektivem Petra Hudce

V této fotogalerii jsou publikovány fotografie Petra Hudce, které spojuje zacílení objektivu na díla Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677 -1723). Tento významný český architekt italského původu se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Fotografie byly pořízeny V Zelené hoře (Žďár nad Sázavou), Zvoli (žďársko) a Sedlci u Kutné Hory.
obsah galerie

Ruda u Rýmařova - Křížový vrch

Ruda u Rýmařova - Křížový vrch

Větrná krajina Nízkého Jeseníku nese na svém hřbetě v blízkosti obce Ruda impozantní barokní křížovou cestu z roku 1760. Přinášíme z ní v Galerii Theofil fotografické uchopení Petra Hudce a v sekci Umění, kultura článek téhož autora Křížový vrch v Rudě.
obsah galerie

Daniel Reynek (1928-2014)

Daniel Reynek (1928-2014)

Daniel Reynek (nar. 9.6.1928 ve Francii, zemř. 23.9.2014 na Moravě) je synem francouzské básnířky Suzanne Renaud a českého výtvarníka, básníka a překladatele Bohuslava Reynka. Se svým otcem tiskl jeho grafiky a jeden čas spolu experimentovali s upravovanými skleněnými negativy. Fotografovat začal ve čtyřicátých letech 20. století. Své fotografické montáže vytvářel od poloviny šedesátých let do druhé poloviny let osmdesátých. Od devadesátých let do současnosti měl výstavy na několika místech v České republice a ve Francii. V roce 2007 vyšla kniha s jeho fotografiemi "Z vln, které zkameněly" (Karmelitánské nakladatelství, 2007). Až do své smrti žil spolu se svým bratrem Jiřím v Petrkově u Havlíčkova Brodu, kde žil i většinu života jejich otec Bohuslav. Fotografie v této fotogalerii, jež jsou s laskavým svolením autora převzaty z katalogu k jeho výstavě v Českých Budějovicích "Mezi psem a vlkem" (Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice 2005), se vztahují k recenzi výstavy Bohuslava a Daniela Renkových v Rýmařově, již naleznete pod názvem "Velká výstava v malém městě - Bohuslav a Daniel Reynkovi" v sekci Recenze.
obsah galerie

Otmar Oliva, Petr Novák a Šmartno na Pohorju

Otmar Oliva, Petr Novák a Šmartno na Pohorju

Ve vysokých kopcích nad Mariborem, po jejichž strmých svazích šplhá vinná réva, se nachází malá vesnička Šmartno na Pohorju. V Česku bychom ji asi zvali Martínkov, neboť její název ukrývá zdrobnělé jméno světce, kterému je zasvěcen i místní kostelík. A právě tento kostelík odlišuje Šmartno ode všech okolních vesniček... (Více se dozvíte ve stejnojmenném článku v sekci Umění, kultura, ke kterému se tato galerie vztahuje.)
obsah galerie

Hora křížů (Kristus bungee jumping)

Hora křížů (Kristus bungee jumping)

Hora křížů (Kryziu kalnas) je nejvyznamnějším poutním místem Litvy, jehož počátky sahají až do 14. století. I přes snahy sovětů zničit jej pomocí buldozerů toto poutní místo žije dál a každoročně je navštěvováno mnoha místními i zahraničními poutníky. V Galerii Theofil přinášíme několik krásných fotografií z tohoto poutního místa od Petra Hudce. Více o jeho návštěvě Hory křížů a o pocitech, které si z ní odnesl, si lze přečíst v článku Kristus bungee jumping v nové rubrice Různočtení.
obsah galerie

Ikonostasy

Ikonostasy

Předkládáme zde foto-ukázky rozličných ikonostasů. Tato fotogalerie se vztahuje ke článku "Ikonostas" v kategorii Pravoslaví, v němž se můžete dozvědět něco více o vzniku a významu ikonostasu a jeho jednotlivých částí.
obsah galerie

Bohuslav Reynek (1892-1971)

Bohuslav Reynek (1892-1971)

Bohuslav Reynek patří k nejvýraznějším českým osobnostem katolické kultury 20. století. Na stránkách Revue Theofil vám přinášíme jeho krátký životopis a ukázky z literárního i výtvarného díla. Krátkou biografii B. Reynka naleznete v sekci Umění, kultura. Většina obrázků je převzata z webů: www.galerieart.cz, www.tea-art.cz a www.zslipa.hbnet.cz.
obsah galerie

Hildegarda z Bingenu (1098-1179)

Hildegarda z Bingenu (1098-1179)

Výtvarný doprovod nejstarších rukopisů děl Hildegardy z Bingenu. Jedná se o výtvarná zpodobení vizí Hildegardy. Více o Hildegardě naleznete v sekci Křesťanské osobnosti.
obsah galerie