Nacházíte se na: Theofil > Odkazy na jiné weby

Odkazy na jiné weby

kurie, instituce
řeholní společenství, komunity, hnutí
zpravodajství, publicistika, média
bible, biblistika
teologie
duchovní život
mariánská úcta
pastorace 
mládež
pravoslaví
religionistika, mezináboženský dialog
filosofie
slovníky, encyklopedie
umění, kultura
osobní stránky, blogy 
světci, osobnosti
Svatá země
ostatní

theofil-maly-5-hnedy-tm-pomal.gif  revue-theofil.gif

kurie, instituce

Arcidiecéze olomoucká - aktuality, akce, odkazy...
Jáhni.cz - "web trvalých jáhnů ostravsko-opavské diecéze". Kromě základních informací i množství textů pro duchovní život, vč. elektronických knih.
Katolická církev v ČR - oficiální stránky České biskupcké konference - zprávy, prohlášení, dokumenty, odkazy.
Biskupství litoměřické - stránky litoměřické diecéze a litoměřického biskupství.
Královohradecká diecéze - stránky Královohradecké diecéze.
Vikariát Jilemnice - oficiální webové stránky vikariátu Jilemnice.

řeholní společenství, komunity, hnutí

Augustiniáni - informační web o České provincii Řádu sv. Augustina a o jejich pastorační činnosti.
Cisterciácký klášter Vyšší Brod - stránky nejen o tomto konkrétním klášteru, ale i o českém společenství cisterciáků, včetně mnoha textů o cisterciácké spiritualitě.
Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA) - stránky komunity českých salesiánek.
Hnutí Fokoláre - české stránky celosvětového hnutí, vč. elektronické podoby časopisu Nové Město.
Jesuit.cz - stránky České provincie Tovaryšstva Ježíšova: aktuality, články, rozhovory, dokumenty, portréty svatých ad.
Klášter Nový Dvůr - stránky české komunity trapistů v Novém Dvoře u Toužimy.
Komunita Blahoslavenství - stránky Komunity Blahoslavenství.
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - na stránkách lze mj. nalézt různé zajímavé přednášky ve formátu mp3.
Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie - stránky kongregace III. řádu sv. Františka z Assisi.
Malé sestry Ježíšovy - vše o tomto společenství: historie, spiritualita ad.
Opatství Emauzy - benediktinské opatství v Emauzích.
Řád karmelitánů - oficiální stránky obutých karmelitánů v ČR. Kromě základních informací o samotném Řádu obsahují i elektronickou podobu časopisu pro duchovní život Karmel.
Řád kazatelů - dominikáni - stránky českých dominikánů, obsahuje i odkazy na mnohé spřízněné weby dominikánské rodiny.
Řád menších bratří kapucínů - oficiální stránky českého společenství kapucínů. Kromě aktualit a obecných informací o řádu obsahuje i množství životopisů kapucínckých světců a mnohé další zajímavé texty.

  jesuit-cz.gif

zpravodajství, publicistika, média

AveMaria.cz - "křesťanský zpravodajský portál": "Cílem těchto stránek je upozorňovat na různé zajímavé události, které se dějí v křesťanských organizacích nejen v České republice a na Slovensku."
Compass Direct CZ - aktuální internetové zpravodajství o pronásledování křesťanů ve světě pro svou víru.
Katolický týdeník - elektronická podoba Katolického týdeníku.
Křesťan Dnes - křesťanské ekumenicky zaměřené zpravodajství ze světa i z domova.
Křesťané.cz - zajímavý a nadějný projekt nabízející náhledy aktuálních článků z různých křesťanských webů na jednom místě + rozcestník odkazů.
Kresťanské médiá - Portál "Krestanskemedia.sk/cz" je místem, na kterém lze najít tištěná média a periodika vydávaná v Čechách, na Moravě, Slezsku a Slovensku a množství odkazů na tématicky zaměřené weby.
Portál sv. Isidora - katolický portál zameřený především na zprávy z dění v církvi po celém světě, nabízející však i různé recenze, duchovní zamyšlení, internetový rozcestník ad. Od jara 2008 v nové nejen grafické podobě.
Rádio Proglas - celostátní křesťanské rádio s bohatým programem pro všechny věkové kategorie.
Rádio Vaticana - "česká sekce Vatikánského rozhlasu" - zprávy z Vatikánu, církevní dokumenty, promluvy papeže ap.
Res Claritatis - aktuální zpravodajství z katolického světa.

 Portál sv. Isidora logo-modre-proglas.jpg krestanske-media-88x33.jpg

bible, biblistika

Bible21 - on-line text nového překladu Bible, včetně vyhledávání.
Biblický slovník - oblíbený slovník Adolfa Novotného (vyd. Kalich) on-line ve formátu jednotlivých pdf a jpg souborů.
České katolické biblické dílo - stránky katolické pastorační instituce, jejímž úkolem je především pomáhat lidem lépe porozumět Písmu svatému, k čemuž slouží jak nabízené kurzy, tak množství textů k jednotlivým čtením Písma během liturgického roku. 
Dominik Duka OP: Všeobecný úvod do Písma sv. Starého zákona
Greek Bible - řecký text Bible on-line (stránky v angličtině).
Online Bible - český překlad Bible v pdf ke stažení.

teologie

Amen - elektronická podoba starších čísel ještě donedávna vydávaného měsíčníku zaměřeného na prohlubování věroučných znalostí vydávaného českými dominikány (ročníky 1997-2001).
Apologia - „Co se vám nelíbilo na katolické církvi a báli jste se zeptat." Apologeticky pojatý web, který si předsevzal reagovat „na různé námitky a obvinění vůči katolické církvi".
Communio - misio - slovenský internetový časopis pro novu evangelizaci z okruhu hnutí Fokoláre.
Depositum - virtuální knihovna Katolické teologické fakulty, v níž jsou volně přístupné digitalizované historické texty pro účely dalšího výzkumu. 
Dominik Duka - Úvod od teologie
Katolická dogmatika - stručné základy katolické dogmatiky.
Křesťanství.cz - web Pastoračního střediska Praha, který přináší „křesťanský pohled na otázky původu světa a smyslu života". 
Príručka katolíckej dogmatickej teológie - teprve vznikající, avšak zajímavý přehled katolické dogmatiky; slovensky.
Teologické texty
- elektronická podoba známého a významného českého odborného teologického časopisu.
Teologie těla - web s podtitulem "Povolání k lásce", nabízející texty a podněty k celé šíři oblasti teologie těla, vztahů, sexuality, čistoty atd. -
Summa contra gentiles - Summa proti pohanům sv. Tomáše Akvinského v češtině.
Summa theologiae - Theologická summa sv. Tomáše Akvinského - trojjazyčná (latinsky, česky, anglicky) on-line verze jednoho z nejvýznamnějších děl katolické teologie od jednoho z největších Učitelů Církve. 

apologia-2.jpg teologie-tela-88x33.gif 

duchovní život

Elektronický breviář - projekt, který si klade za cíl přenést tištěnou "Denní modlitbu církve" v úplné formě do elektronické podoby.
Fatym - internetové stránky „společenství katolických kněží, jáhnů a jejich dalších spolupracovníků působící(ho) v brněnské diecézi v okrese Znojmo". Obsahuje mj. velké množství materiálu (elektronické knihy, videoklipy ad.) především pro duchovní život a prohlubování víry.
Ježíš.cz - web plný svědectví o setkání se s Ježíšem a s jeho působením.
Karmel - karmelitánský časopis pro duchovní život.
Katolická charismatická obnova - články, akce, Katolická charismatická konference...
Katolik.cz - katolický portál zaměřený především na dotazy a odpovědi na konkrétní otázky čtenářů. Dále obsahuje seznamku, gynekologickou poradnu, svědectví, množství odkazů na jiné křesťanské weby a mnoho dalšího.
Kňazi.sk - stránka věnovaná kněžím - liturgie, homilie, knihovna, světci ad. (slovensky).
Modlitba.cz - "přehledně řazené modlitby". Katalog více i méně známých modliteb.
Posvátný prostor - každodenní modlitba on-line, kterou připravují irští jezuité.
SALVE - elektronická podoba Revue pro theologii a duchovní život vydávaného českými dominikány.
Víra - "abeceda víry na internetu" - nejen představení křesťanské víry hledajícím, nýbrž i podněty pro duchovní život věřícím.
Vojtěch Kodet - oficiální stránky oblíbeného karmelitánského exercitátora a kazatele se spoustou článků, přednášek, kázání, rozhovorů ap.  

vira.gif modlitba-cz.jpg

mariánská úcta 

Maria.cz - webové stránky uvádějící především do základních pravd o Panně Marii a rozšiřující naše poznání o ní.
Rytier Nepoškvrnenej - stránky o sv. Maxmiliánovi Kolbem a o jím založeném mariánském hnutí, tentokrát na Slovensku; včetně elektronické podoby stejnojmenného časopisu.

Maria.cz

pastorace 

Nesvátostná manželství - „Stránky pro všechny, kteří se zajímají o problematiku nesvátostných manželství. ... Cílem stránek je nabídnout pomocnou ruku nejen těm, kterých se tento problém osobně dotýká, ale i pro ty, kteří se s ním setkávají v životě."
Pastorace.cz - „Web Pastorace.cz nabízí podklady pro pastorační činnost a duchovní život." Je součástí webu Víra.cz a nabízí tématické texty, kázání, promluvy, katecheze atp.

mládež

Signály.cz - křesťanský portál nejen pro katolickou mládež - diskuse, blogy, novinky, profily...
VKH Brno - stránky brněnského vysokoškolského katolického hnutí.

logosignalycz-men-men.jpg

pravoslaví

Ambon - „Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv."
Dielna Archanjela Rafaela - ikonopisecká dílna se spoustou ukázek ikon a hodnotných textů k tématu.
Hlas Pravoslaví - pdf archív časopisu Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.
Pantokrator - "revue o katolicko-pravoslavném dialogu".
Pravoslavi.cz - "hlavní český pravoslavný rozcestník".
Pravoslavná církevní obec při chrámu svatého Václava v Brně - stránky brněnské pravoslavné církevní obce, které kromě zpráv ze života obce nabízí i přínosné texty pro povzbuzení k duchovnímu životu, vč. elektronické podoby věstníku Dobrý pastýř
Pravoslavné křesťanství - množství textů z teologie, spirituality, dále aktuality a odkazy na další podobné weby.
Pravoslavné křesťanství.com - "rozcestník pravoslavného internetu". "Pravoslaví na internetu: rozchodník, hodnocení, vyhledávání."

pantokrator.gif

religionistika, mezináboženský dialog

Centrum pre štúdium sekt - stránky ve slovenštině k tématice sekt.
Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt - internetový přehled o současných sektách a nových náboženských hnutích, taktéž nabídka pomoci postiženým.
Dingir - elektronická "podpora" tištěného čtvrtletníku Dingir, který se zabývá současnou religiozitou. Přináší mnoho zajímavých článků k jednotlivým tématům na pomezí odborného a populárního podání.
Křesťanské rozcestí - pod poněkud zavádějícm názvem se "skrývá" web, určený především pro srovnání křesťanské víry s věroukou a praxí Svědků Jehovových. Užitek z něj však získají nejen členové sekty.
Mezináboženský dialog -  zajímavý nadšenecký web, jehož název vystihuje i jeho obsah.
Sekty a nová náboženská hnutí na internetu - sice dlouho neaktualizovaný, ale i přesto velmi přínosný rozchodník k tématice nových náboženských hnutí.
Společnost křesťanů a Židů - web občanského sdružení, jehož cílem je dialog mezi křesťany všech denominací a Židy, obsahující články, události, akce, fotogalerie ad. Lze si zde i stáhnout elektronickou verzi Zpravodaje s množstvím kvalitních článků na dané téma. 

rozcesti9.gif

filosofie

Doxa.wz.cz - stránky věnované filosofii, především možnosti stáhnout si zdarma kompletmí české překlady filosofických děl významných filosofů v elektronické podobě.

slovníky, encyklopedie

Abc svatých - abecedně seřazený seznam svatých.

umění, kultura

Křesťanská hudba - především rozcestník směrem k současné křesťanské hudbě, ale i články, kompletní kopie časopisu Tón, aktuality ad.

osobní stránky, blogy

Dominikovy apokryfy - osobní blog jednoho ze stálých příspěvovatelů Revue Theofil, Dominika Opatrného, s komentáři k různým křesťanským tématům a oblastem.
Františkánská mozaika - osobní stránky františkána Petra Regaláta Beneše s množstvím textů z františkánské spirituality.
Poušť.cz - osobní stránky J. Peška obsahující mnoho fotografií a článků se zaměřením především na duchovní život.
Tomáš Tatranský - zajímavý blog nejen k ryze náboženským, ale i ke společenským tématům, věnující se často např. problematice islámsko-křesťanského dialogu či multikulturalismu. 

světci, osobnosti

Abc svatých - abecedně seřazený seznam svatých. 
Anna Marie Zelíková T.O.Carm. -  stránky věnované služebnici Boží a karmelitánské terciářce A. M. Zelíkové.
Johanka z Arku - stránky o světici Johance z Arku.
Pater Ladislav - stránka věnovaná památce a odkazu Ladislava Kubíčka.
Páter Pio - stránky věnované známému italskému stigmatizovanému kapucínovi.
Pier Giorgio Frassati - stránky věnované blahoslavnému P. G. Frassatimu a dominikánským laickým terciářům, obsahující mj. životopisy dalších dominkánskch osobností.
Sv. Gemma Galgani - stránky věnované významné italské stigmatizované světici, vč. možnosti stažení e-podoby jejího životopisu.
Svatý Augustin - život, dílo, studium - stránky věnované jedné z nejvýraznějších osobností západního křesťanství.
Životopisy svatých - velice obsažný a přehledný web o životopisech svatých s možností stažení mnoha elektronických publikací. 

augustin-1.gif

Svatá země

Eretz.cz - zpravodajství z Izraele.
ICEJ - Slovo z Jeruzaléma - stránky české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém s množstvím aktuálních zpráv z Izraele.
Israel.cz - zprávy, komentáře a tématické speciály na téma Izraele, Palestiny a izraelsko-palestinského konfliktu.

ostatní

Bohosluzby.cz - stránka určená k vyhledávání časů a míst konání bohoslužeb v České republice.
Zoe - slovenský e-zine Prešovské eparchie. Řeckokatolické webové stránky, jejichž součástí jsou mj. teologická pojednání a tzv. Zoepédia - abecední seznam křesťanských hesel.

 

Pro další křesťasnké odkazy doporučujeme Ambit - adresář českého katolického internetu.  ambit.gif