Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"V tobě se, Maria, utváří ten, kdo tě stvořil. Ten, skrze něhož jsi byla stvořena. A ještě víc, ten pro něhož bylo stvořeno nebe a země, skrze něhož byly stvořeny všechny věci."

sv. Augustin

Archiv zamyšlení
 

postni-inspirace-13.jpg


Nejnovější články

Modlitba Páně je pravidlem našeho života

Theodor z Mopsuestie , 11.3. 2023
Ježíšem odevzdaná modlitba "Otče náš" není jen množstvím slov k modlitbě, ale i programem praktického, duchovního života křesťana, protože "modlitba se má projevit v ušlechtilém jednání", jak o tom promlouvá ve svých katechetických homiliích starokřesťanský syrský exegeta a teolog, biskup Theodor z Mopsuestie (+428).

Přečteno 59xcelý článek

O hříchu

Matka Tereza, 7.3. 2023
Sv. Matka Tereza z Kalkaty (+1997) nás svými slovy znovu upozorňuje na to, co sice již dávno víme, ale co nás ustavičně i nadále ohrožuje, totiž že hřích staví mezi nás a Boha překážku a okrádá nás o naši vnitřní svobodu.

Přečteno 79xcelý článek

Kristus nechce nic odpustit bez Církve

bl. Izák ze Stelly, 6.3. 2023
"Celý a úplný Kristus je hlava a tělo", píše cisterciácký mnich a teolog bl. Izák ze Stelly (+1178), milovník a velebitel tajemství Církve Kristovy. A jako Kristus má moc odpouštět hříchy, neboť je Bůh, který jediný může udělit člověku odpuštění, tak udělil tuto pravomoc i své Snoubence, své Církvi, která je Boží, Bohem utvořená a Bohem pověřená hlásat a konat až do konce světa dílo Božího milosrdenství v této moci dané jí Bohem. Ona je s Kristem jedno tělo, a proto on odpouští skrze ni a ona díky němu a spolu s ním - Kristus a Církev je tak "jediný člověk, který odpouští hříchy" v tomto světě a tomuto světu.

Přečteno 80xcelý článek

Ježíšova smrt je interpretem jeho života

Hans Urs von Balthasar, 4.3. 2023
Celý pozemský život Krista směřoval ke kříži: ke kříži vše směřuje, od kříže se vše odvíjí, kříž vše osvětluje, neboť je nejvyšším výrazem Pravdy, kterou je Bůh a která se stala tělem, jak se k tomu podobně vyslovuje i švýcarský katolický teolog Hans Urs von Balthasar (+1988).

Přečteno 75xcelý článek

Zbožné očištění postem a milosrdenstvím

sv. Lev Veliký, 28.2. 2023
Ať bohatý, nebo chudý, každý má plný měšec zlaťáků pro pomoc chudým a nuzným, tj. měšec vlastního milosrdenství, které je v lásce k druhým vynalézavé, jak káže slavný papež sv. Lev Veliký (+461).

Přečteno 90xcelý článek

INSPIRACE pro Postní dobu

19.2. 2023
Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 5886xcelý článek

Církev je svátostí Kristovy přítomnosti, navzdory našim hříchům

Wacław Hryniewicz, 16.2. 2023
Nedávno zesnulý polský teolog Wacław Hryniewicz (+2020) v úryvcích z jeho trilogie "Naše Pascha s Kristem" nastiňuje, co znamená kenoze v případě Církve - mystického Těla Kristova, a to že Církev ve své mateřské lásce dává člověku prostor i s jeho hříchem, jejž ona trpělivě snáší, nese a přivádí k vykoupení svým spoluutrpením: spoluutrpením s Kristem a spoluutrpením s námi. Církev je v tomto obrazem Krista, Kristova těla, do kterého On na kříži přijal veškeré naše bolesti a zla, aby nás od nich osvobodil a daroval nám svoji boholidskou krásu, které se dobrovolně vzdal kvůli nám, výměnou za naše hříchy. Pokud je tedy Církev "zbavena krásy", pak je jí zbavena našimi hříchy, podobně jako Kristus na kříži, v trpělivém snášení našich vin, dokud se my a konečnou platností neobrátíme.

Přečteno 116xcelý článek

Všechny články