Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Přijímáme-li Boží Tělo, spojuje se Božství s naší nevinnou duší a Boží lidství se mísí s naším hrozným tělem, a tak činí Duch Svatý svůj příbytek v naší víře. Toto blažené spojení si máme s velikou péčí zachovat."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, IV, VIII

Archiv zamyšlení
 
nejsvetejsi-srdce-jezisovo-001-4.jpg
.

Nejnovější články

Duch a Oheň

sv. Efrém Syrský, 6.6. 2023
Teologie sv. Efréma Syrského (+373) nemůže být jiná než "plamenná". Proto i Efrémův hymnus o eucharistii je hymnem o Hořícím keři, planoucím Ohněm Ducha, kterého přijímají a kterým planou ti, kdo přistupují k této svátosti, k tomuto mysteriu Božího života, skrytého v "chlebu a vínu", a sytí se jím k životu věčnému, k životu v Ohni.

Přečteno 59xcelý článek

Myšlenky o Eucharistii

bl. Jan van Ruysbroeck, 4.6. 2023
Blahoslavený vlámský mystik Jan van Ruysbroeck (+1381) ve svých dílech opěvuje tajemství Eucharistie, skutečného těla a skutečné krve Ježíše Krista, jímž nás Kristus "zcela noří do sebe a zároveň se nám zcela odevzdává".

Přečteno 67xcelý článek

Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice

Tertulián, 1.6. 2023
Raněkřesťanský apologeta Tertulián (+220) je zastáncem toho mínění, že součástí stvoření člověka "k obrazu a podobě Boží" je i tělo člověka, které bylo stvořeno k obrazu Toho, jenž se v jistý dějinný okamžik "stal tělem" neboli člověkem, tj. jednoho z Trojice - Syna, který jakožto Bůh spolu s Otcem i Duchem stvořil člověka coby korunu stvoření.

Přečteno 84xcelý článek

Trojjediné sebezřeknutí Lásky

Hans Urs von Balthasar, 30.5. 2023
Trojice je Společenství tří božských osob, které je umožněno sebeustoupením každé z nich vůči dvěma ostatním neboli jejich dobrovolným "sebezmařením" (kenozí) z lásky k druhým. V prostoru tohoto "respektu" vůči druhému v Bohu je pak umožněna existence stvoření a jeho svobody, i svobody volit zlo nebo dokonce vzpouru vůči svému Dárci, jehož láska čeká na svobodnou volbu dobra, ne na přinucení k němu.

Přečteno 69xcelý článek

Ochutnala jsem a uviděla

sv. Kateřina Sienská, 30.5. 2023
Dominikánská stigmatizovaná mystička a Učitelka Církve sv. Kateřina Sienská (+1380) nalézá Trojici všude: ve stvoření, které je dílem celé Trojice, ve své duši, která je obrazem Božím a kterou oheň Trojice zbavuje sebelásky, i v lidství Ježíše Krista, kterému uděluje sílu svého Božství, jak to vše sv. Kateřina vyjádřila v jedné ze svých modliteb.

Přečteno 87xcelý článek

Kenotické bytí Ducha Svatého

John Meyendorff, 20.5. 2023
Duch Svatý je "neznámý Bůh": tvář Syna jsme viděli, neboť se stal člověkem, tvář Otce jsme rovněž viděli, protože "kdo vidí Syna, vidí Otce" (srov. J 14,9). Ale kdo viděl tvář Ducha Svatého? Ten až do dne zjevení plné Boží slávy působí ve skrytosti své osoby, ale v moci svého působení, a jeho tvář spatříme tváří v tváře, až "poznáme plně" (1Kor 13,12), tzn. až Bůh "odhrne oponu" dokořán a vylije Boží království na "každé tělo". Tehdy budeme nazírat tváře všech tří osob jediného Boha, včetně tváře Ducha Svatého. Nyní je však až do Druhého příchodu Pána Ježíše Duch Svatý "kenotický", jak píše významný pravoslavný teolog John Meyendorff (+1992).

Přečteno 76xcelý článek

SVATODUŠNÍ INSPIRACE nejen k slavnosti Seslání Ducha Svatého

19.5. 2023
Nejen k příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají Božské osoby Ducha Svatého a jejího působení. Vždyť život křesťana by měl být permanentně "letniční". Mezi autory těchto tematických textů lze najít taková jména jako Basil Veliký, Brigita Švédská, Tomáš Akvinský, Marie Magdaléna de'Pazzi, Jan Maria Vianney, Miriam z Abelínu, Marta Robinová a mnohá další.

Přečteno 6594xcelý článek

Všechny články