Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Hlavním cílem Proměnění bylo vymýtit ze srdce apoštolů pohoršení kříže, aby ponížení spojené s Kristovým utrpením, které On chtěl, nenarušilo jejich víru. Proto jim byla předem odhalena jeho skrytá skvělost a důstojnost."

sv. Lev Veliký, Tractatus, 51, 2

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

"Toto je můj Syn, můj jediný Zákon - Ten poslouchejte"

4.8. 2021
Tak jako kdysi na hoře Sinaj Mojžíšovi, podobně na hoře Proměnění Bůh odhalil a předal v oblaku své slávy svůj navždy platný a nepomíjející Zákon, kterým je jeho Syn: "Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy".

Přečteno 29xcelý článek

Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla

Origenes - sv. Jeroným, 25.7. 2021
Církevní otcové se v prvních staletích křesťanství museli zákonitě bránit vůči dobovým herezím, které se snažily popírat fundamentální pravdy apoštolské víry, např. božství Ježíše Krista nebo Ducha Svatého. Ukázkou takové apologie je i např. následující text, dříve připisovaný sv. Jeronýmovi (+420), v současnosti však s poznáním, že jde se vší pravděpodobností o text Origena (+253/254), Jeronýmem pouze přeložený a doplněný jeho vlastními poznámkami.

Přečteno 55xcelý článek

Modlitba apoštolova

sv. Bonaventura, 11.7. 2021
Touha sv. Bonaventury (+1274) vyjádřená v jeho modlitbě, která došla vyslyšení, neboť Bonaventura se stal tím, oč prosil: svatým v lásce k Ježíši. A tak je tato modlitba inspirací a provokací ke svatosti i pro nás.

Přečteno 77xcelý článek

Chceme-li být spaseni, pak to závisí na nás

sv. Veronika Giuliani, 4.7. 2021
Bůh nám dal svobodnou vůli, ale ta nalezne svoji spásu jen tehdy, přymkne-li se svobodně k vůli Boží, jak píše stigmatizovaná kapucínka sv. Veronika Giuliani (+1727) ve svém Deníku.

Přečteno 92xcelý článek

Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý

sv. Irenej z Lyonu, 28.6. 2021
Úryvek z úvodu ne tak široce známého díla sv. Ireneje z Lyonu (2. stol.), které se nám navíc nedochovalo v řeckém originále, ale pouze v arménském překladu, a které shrnuje křesťanskou vírou přijatou od "starších", tj. od apoštolů a jejich nástupců. V tomto úryvku sv. Irenej předestírá fundament, ve kterém se věřící rodí k životu věčnému, jímž je Boží Trojice, Trojjediný Bůh, kdy "naše znovuzrození se uskutečňuje skrze tyto tři články": Otce, Syna a Ducha Svatého.

Přečteno 140xcelý článek

Bible a postmoderní představivost

Július Pavelčík, 19.6. 2021
KNIHA - Walter Brueggemann: Bible a postmoderní představivost. Písmo jako scénář života, Vyšehrad, Praha 2016, 162 s.

Přečteno 66xcelý článek

Skrze modlitbu jsme spolustvořitelé světa

16.6. 2021
Malomyslnost nemá v modlitbě místo: modlitba není bezmocná jako člověk, ale mocná jako Bůh, neboť je slovem nejen člověka, ale i slovem Boha, dialogem, ve kterém si člověk a Bůh navzájem vyměňují své slovo...

Přečteno 95xcelý článek

Všechny články