Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Pán Bůh nemůže vnukat neuskutečnitelné touhy. Přes svou maličkost tedy mohu usilovat o svatost."

sv. Terezie z Lisieux

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Ježíš Kristus, Snoubenec církve, a svátost manželství

sv. Jan Pavel II., 25.9. 2023
Manželské pouto je zcela výlučným svazkem, ve kterém se tak intimně spojují muž a žena, až počínají nový život. A tato výjimečnost mezilidské lásky je Bohem povýšena a umocněna až na svátost neboli na účast člověka na lásce Boží, jakou nás Bůh miluje a jakou vůči nám projevil, když se stal člověkem, zemřel na kříži pro naše vykoupení a svým vzkříšením nám otevřel cestu do nebe a ke vzkříšení těla, v jednotě s jeho vzkříšeným tělem. Manželství se tak stává ikonou této lásky Boha, nad kterou není, což ve svém díle často popisuje i svatý papež Jan Pavel II. (+2005).

Přečteno 50xcelý článek

Ježíšovy rány zjevují jeho osobu

Lukáš Drexler, 22.9. 2023
Ježíšovy smrtelné rány, zachované i po přemožení smrti, tj. po vzkříšení, nejsou nahodilou událostí nebo snad nějakým nedostatkem, ale jsou neopominutelnou součástí Božího Zjevení, ve kterém Bůh v Ježíši Kristu zjevuje sám sebe světu. I tyto rány tak artikulují Boží sdělení nám lidem, pro naše dobro a pro naši spásu, abychom především poznali Toho, kterému toto naše dobro a naše spása leží na srdci, na trvale probodeném srdci.

Přečteno 101xcelý článek

Rozšířit své srdce přívalu milosti

sv. Jana Františka de Chantal, 21.9. 2023
Modlitba je především náležitým rozhovorem s Bohem, jak píše sv. Jana Františka de Chantal (+1641), blízká spolupracovnice sv. Františka Saleského (+1622), který má postupně sestupovat až do srdce a dávat v něm prostor Božímu jednání.

Přečteno 66xcelý článek

Především se oddej četbě Božích Písem!

Origenes, 19.9. 2023
Niterné, osobní spojení s Bohem zajišťují nejen svátosti, které on ustanovil, ale i jeho slovo, zaznamenané v Písmu. Právě proto již první křesťané tíhli k rozjímání Písma, takže se stalo jak pramenem jejich duchovnosti, tak zdrojem teologie církevních otců. Proto mnozí z nich opakovaně vyzývali k četbě Písma, podobně jako proslulý starokřesťanský teolog Origenes (+253) v následujícím úryvku z jeho dopisu maloasijskému biskupovi Řehořovi Divotvůrci (+270).

Přečteno 64xcelý článek

Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...

sv. Cyprián, 17.9. 2023
V prosbě modlitby "Otče náš" o "chléb náš každodenní" prosíme nejen o naplnění našich každodenních, všedních potřeb, ale zejména o chléb duchovní, zajišťující nám věčnost, kterým je sám Kristus v tajemství eucharistie, jak to církevní otcové chápali od samotného začátku, včetně sv. Cypriána (+258), kartaginského biskupa a vlivného autora mnoha textů.

Přečteno 69xcelý článek

Kristův Kříž převyšuje vše

sv. Jan Damašský, 15.9. 2023
Kristův Kříž se tyčí nade vším, neboť svým nejhlubším ponížením na něm až k smrti a k sestupu do podsvětí nám jím Kristus vydobyl naše povýšení až do nebeských výšin a po pravici Boha Otce, jak tuto skutečnost často a rádi oslavovali církevní otcové, z nich např. i sv. Jan Damašský (+750).

Přečteno 93xcelý článek

Církev a kenoze

Lukáš Drexler, 9.9. 2023
Je-li Církev Kristovým tělem, pak spolu s Kristem sdílí i jeho úděl - jak v jeho ponížení, tak v jeho oslavení, ale i v jeho plodnosti, uvolněné a otevřené na Kříži, ve "vodě a krvi" boku Kristova.

Přečteno 134xcelý článek

Všechny články