Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Rozjímání je podílem na věčnosti. Už teď konáme, co budeme dělat věčně."

Adrienne von Speyr, Lumina

Archiv zamyšlení
 
adventni-inspirace-3.jpg
.

Nejnovější články

ADVENTNÍ INSPIRACE - tematické texty

28.11. 2023
V následujícím přehledu nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají tématu adventní doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání o Kristově příchodu.

Přečteno 5982xcelý článek

Žena je orantou ve znamení Přímluvce

Pavel Evdokimov, 27.11. 2023
Ani v duchovní rovině, tak jako v té tělesné, není ženě odňata její výsostná mateřská úloha, jak o tom píše význačný pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970). Koneckonců tuto výsostnou úlohu ve své osobě dokonale vyjádřila a naplnila Panna Maria, Matka Boží, duchovní matka všech duchovních matek a sama Oranta par excellence.

Přečteno 61xcelý článek

Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem

24.11. 2023
Způsoby Kristovy jsou v protikladu ke způsobům tohoto světa zasaženého hříchem, stejně jako způsoby jeho kralování.

Přečteno 64xcelý článek

Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa

Origenes, 22.11. 2023
Ježíš Kristus je Bohem a jeho proroky zaslíbený král, ovšem jeho království není z tohoto světa, proto jej nemohly ohrozit ani úklady Herodovy, ani úklady ďábla, kteří usilovali o jeho život, neboť se obávali o svoji moc, uplatňovanou v tomto světě, jak to připomíná i velký starověký teolog Origenes (+253) ve svém díle "Proti Kelsovi".

Přečteno 66xcelý článek

Životem srdce je láska

Hugo ze Sv. Viktora, 20.11. 2023
Hugo ze Sv. Viktora (+1141), významný středověký teolog z okruhu pařížské svatoviktorské školy, jen jinými slovy de facto vyjadřuje to, co již několik století před ním napsal sv. Augustin, totiž že "nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože", neboť Boží srdce je pokojným a bezpečným příbytkem pro srdce naše.

Přečteno 105xcelý článek

Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus

sv. Lev Veliký, 10.11. 2023
Lze směle říci, že Chalcedonský koncil (r. 451) je nejdůležitějším koncilem Církve, neboť jasně definoval tajemství Kristovy osoby a jeho dvou přirozeností: přirozenosti božské, kterou Syn má od věčnosti, a přirozenosti lidské, kterou týž Syn přijal v čase skrze lůno Panny Marie, aby v sobě božskou mocí vykoupil a obnovil tuto lidskou přirozenost, zkaženou hříchem člověka, a přivedl ji v sobě i v těch, kteří v něho uvěří, do nebeské slávy. Velkou zásluhu na této stěžejní definici Chalcedonu má tehdejší papež sv. Lev Veliký (+461) a zejména jeho "Dopis Flaviánovi" ("Tomus ad Flavianum"), z něhož přinášíme úryvky, které srozumitelně vrhají světlo na toto tajemství a pomáhají v pochopení pravdy, že Bůh se stal člověkem, aniž by přestal být Bohem, aby člověka navrátil do společenství s Bohem.

Přečteno 111xcelý článek

Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"

Hans Urs von Balthasar, 9.11. 2023
Člověk je na počátku svého stvoření "ochuzen" o sebe sama, aby sebe sama a své naplnění našel ve druhém a skrze něj, muž v ženě a žena v muži, kdy jeden je fundamentálně pro toho druhého, bez něhož nemůže sebe samého nalézt, jak to rozvádí ve svém textu švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988). Druhý je totiž pro prvního nejvlastnějším domovem.

Přečteno 102xcelý článek

Všechny články