Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Církev je jedna, zrozená z krve Kristovy a zahalena do vzácného pláště utkaného Duchem Svatým."

sv. Chromatius z Aquileje

Archiv zamyšlení
 

postni-inspirace-13.jpg


Nejnovější články

Tlučte, dokud vám nebude otevřeno, tlučením kajícím

-a-, 22.2. 2024
Proste, a bude vám dáno, tlučte, a bude vám otevřeno, hledejte, a naleznete toho, který hledá vás.

Přečteno 59xcelý článek

O postu

sv. Antonín Paduánský, 14.2. 2024
Sv. Antonín Paduánský (+1231) vyzývá k tomu, k čemu vyzýval už Ježíš: nepostit se pouze na oko, ale opravdově, aby se člověk neusiloval zalíbit lidem, ale Bohu, "který vidí, co je skryto," a který tuto opravdovost odměňuje.

Přečteno 141xcelý článek

INSPIRACE pro Postní dobu

10.2. 2024
Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 6414xcelý článek

Být zcela přetvořen v Krista

sv. Anděla z Foligna, 7.2. 2024
Mírně komentovaný text italské mystičky sv. Anděly z Foligna (1309), který ona v závěru svého života věnovala svým duchovním synům. Jedná se tak o jakousi její duchovní závěť o dokonalé lásce a o přetvoření milujícího v Milovaného: "Podle jednoho znamení můžeš s jistotou poznat, zda miluješ Boha. A tím znamením je, že tvá vůle je proměněna ve vůli toho, kterého miluješ." Což znamená také chudobu od sebe samého a všeho svého kvůli Kristu, která se ve františkánském charismatu, na němž Anděla coby terciářka měla účast, proměňuje i v chudobu vnější, jak k ní ve svém textu nabádá.

Přečteno 131xcelý článek

Kenotický trojjediný Bůh

Hans Urs von Balthasar, 29.1. 2024
Trojjediný Bůh je ve všem svém konání zároveň kenotický: jak ve svém vnitřním životě, v jednání každé z osob Trojice vůči druhým dvěma, tak ve vztahu ke stvořenému světu - při jeho stvoření i při jeho vykoupení, jak to popisuje slavný švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar (+1988) zejména ve své "Teodramatice".

Přečteno 224xcelý článek

Svátost manželství je svátostí naplnění lidství a znovu nalezeným rájem

Athenagoras I., 26.1. 2024
Úryvek z rozhovoru s pravoslavným patriarchou konstantinopolským Athenagorem I. (+1972), vedeného francouzským pravoslavným teologem Olivierem Clémentem, je v několika málo větách ukázkou produchovnělosti, hloubky a moudrosti pravoslavné víry, těžící ustavičně z odkazu církevních otců a tudíž nazírající v komplexnosti obsah své víry, v opoře o milost a inspiraci Ducha Svatého a v důrazu na Krista vzkříšeného a na eschatologické naplnění, což se týká i níže traktované otázky svátosti manželství, která se protíná i s otázkou stvoření, Krista ukřižovaného a vzkříšeného, Trojice, Církve ad.

Přečteno 157xcelý článek

Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr

sv. Augustin, 25.1. 2024
V církvi katolické je oprávněné přesvědčení, že církev je z pověření Kristova v jistém smyslu založena na apoštolu Petrovi. Sv. Augustin (+430) se na tuto skutečnost dívá ještě z jiného zorného úhlu, totiž že onou skalou je vyznání Ježíše za Mesiáše a Božího Syna, které učinil Petr, a právě na této skále po všechny věky podle Augustina stojí církev, které Bůh v Kristu uděluje moc svazovat a rozvazovat hříchy lidí.

Přečteno 147xcelý článek

Všechny články