Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Neposkvrněné početí Panny Marie je historicky prvním v člověku zjeveným vítězstvím Kristovy milosti nad hříchem a neklamnou zárukou eschatologické naděje - rovněž na překonání veškerých utrpení - naděje, která byla zaslíbena nám všem a která se zjevuje v Neposkvrněné a zároveň Nanebevzaté."

Danuta Mastalska, "Neposkvrněné početí a utrpení Marie"

Archiv zamyšlení
 

Hledáte online casino CZK ? Jste na správném místě! Pokud jste o této měně nikdy neslyšeli, budete příjemně překvapeni množstvím online kasin, která ji přijímají. Kromě toho, že vám tato kasina umožní hrát s Kč, vám nabídnou různé druhy zábavy. Zde jsou některé z nejlepších možností. Ať už hledáte kasinové hry nebo výherní automaty, najdete je v každém městě v České republice. Česká koruna je oficiální měnou země a je široce akceptovanou měnou v online kasinech. Tato měna byla poprvé zavedena v roce 1919 a do roku 1993 nahradila československou korunu. Mnoho předních online kasin zaměřuje svou pozornost na české hráče a snaží se co nejvíce zjednodušit bankovní proces. Hráči navíc mohou tuto měnu používat k vkladům a výběrům peněz podle svého uvážení. Při hraní v českém kasinu můžete své peníze vkládat prostřednictvím Paysafecard, což je anonymní předplacená služba bez poplatků. Paysafecard je renomovaná, velká společnost s dlouhou historií. Další možností je PayPal, což je největší služba elektronické peněženky na světě. Tuto platební možnost mohou využívat i čeští hráči, je však třeba si uvědomit, že PayPal má velmi přísnou politiku v oblasti hazardních her.

adventni-inspirace-3.jpg

Ježíš Kristus • Boží Trojice Církev Eucharistie Duchovní život Modlitba Panna Maria 


Nejnovější články

Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu

Pius IX., 7.12. 2022
Roku 1854 se papež Pius IX. rozhodl po dlouhých přípravách slavnostně definovat pravdu víry, že Panna Maria byla prvním plodem Kristova vykoupení neboli že byla od svého početí uchráněna před poskvrnou dědičného hříchu s ohledem na její budoucí úkol být Matkou Boha. Tuto událost připomíná fragment ze slavnostního definování v papežově encyklice "Ineffabilis Deus", jež za zdánlivě květnatou řečí znovu připomíná a potvrzuje mnohé Boží pravdy a hluboká tajemství křesťanské víry.

Přečteno 47xcelý článek

Hlas volajícího na poušti

Eusebius Cesarejský, 27.11. 2022
"Co je to hlásat radostnou zvěst? Kázat všem lidem Kristův příchod na svět", píše ve svém výkladu starozákonní knihy proroka Izajáše známý starokřesťanský historik Eusebius Cesarejský (+339). A k tomu je potřeba "připravit cestu Pánu", cestu k našemu srdci, které žije v očekávání Boha na poušti tohoto světa.

Přečteno 49xcelý článek

Celá Církev je mariánská

Charles Journet, 26.11. 2022
Další z participátorů Druhého vatikána je díky vícero dostupným překladům českému čtenáři již poměrně znám. Je jím švýcarský dominikánský teolog Charles Journet (+1975), ve svých dílech umně snoubící teologickou erudovanost a spirituální zanícenost neboli jasnost a přesnost nauky a tah na bránu lidského srdce. Jedním z jeho teologických důrazů byla i otázka Církve, která je však nemyslitelná bez Boží Matky Panny Marie. Maria je totiž Matkou nejen Ježíše Krista, ale i celého Jeho Mystického Těla neboli Církve. A tak celá Církev - Tělo Kristovo - je díky tomu mariánská, "rozvlněná" milostí Mariina Božího mateřství, jak to vykresluje kardinál Journet ve své eklesiologii.

Přečteno 56xcelý článek

Láska podle míry Boha

Pavel Evdokimov, 25.11. 2022
Jak již bylo zmíněno, Druhého vatikánského koncilu se účastnili i tzv. pozorovatelé, pocházející z nekatolického křesťanského prostředí. Za pravoslavnou stranu se tak tohoto koncilu účastnil původem ruský, avšak ve Francii působící teolog Pavel Evdokimov (+1970), autor širokého spektra teologických děl. Z jednoho z nich, konkrétně z knihy "Umění ikony", pochází i následující drobný úryvek o setkání se dvou propastí, propasti Boží kenotické lásky a propasti temnoty lidského hříchu, a jejich společném vyústění...

Přečteno 58xcelý článek

Všudypřítomná láska Boha

León-Joseph Suenens, 23.11. 2022
Mezi nejvlivnější teology Druhého vatikánského koncilu bezesporu patří belgický biskup a kardinál Léon-Joseph Suenens (+1996), který náležel k progresivnějšímu proudu, usilujícímu o dialog Církve s moderním světem. Byl osobně blízkým poradcem papeže Pavla VI. a dokonce jedním ze čtyř tzv. moderátorů koncilu. Známou je i jeho podpora katolické charismatické obnovy. Z jeho textů, spíše biograficky nebo spirituálně laděných, vybíráme úryvek z knihy "Každodenní život jako život křesťanský", a to úryvek opakující "banální pravdu", která stojí v základu křesťanství, totiž že jsme bezpodmínečně milováni Bohem, protože Bůh je Láska.

Přečteno 44xcelý článek

INSPIRACE pro Advent

22.11. 2022
V následujícím přehledu nabízíme výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají tématu adventní doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání o Kristově příchodu.

Přečteno 5627xcelý článek

Služebníci jediného kněžství Kristova

Max Thurian, 21.11. 2022
K dění Druhého vatikánského koncilu byli pozváni coby tzv. pozorovatelé i křesťané z nekatolických církví a společenství, za pravoslavné např. známý francouzský teolog Pavel Evdokimov, za protestantské bratry např. představitelé ekumenické komunity z Taizé, Roger Schütz a Max Thurian (+1996), kdy ten druhý po nějakém čase dokonce konvertoval do katolické církve, kde nadále plodně teologicky působil. Jedním z těchto plodů je i jeho teologická studie o podstatě novozákonního, křesťanského kněžství, z níž přinášíme malý úryvek o rozdílu mezi kněžstvím Starého a kněžstvím Nového zákona.

Přečteno 57xcelý článek

Všechny články