Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Kristus je zároveň člověk i Bůh: jako člověk narozený, jako Bůh nenarozený, jako člověk tělesný, jako Bůh duchovní, jako člověk slabý, jako Bůh nezměrně silný, jako člověk umírající, jako Bůh živoucí. Spojují se v něm dvě rovnocenné přirozenosti, božská a lidská, obě jsou stejně skutečné, zůstávají oddělené a zachovávají si svůj odlišný charakter ducha a těla. O jeho božství svědčí zázračné projevy Ducha, o jeho lidství utrpení těla. Jako není zázračných projevů bez Ducha, není ani utrpení bez těla. Pokud by tělo i s jeho utrpením bylo pouhý klam, ani Duch s jeho zázračným působením by nebyl nic než podvod."

Tertulián, O Kristově těle, 5, 7

Archiv zamyšlení
 

postni-inspirace-13.jpg


Nejnovější články

Vírou uvěřila, vírou počala

sv. Augustin, 25.3. 2023
Panna Maria přijala a zachovala ve svém nitru Slovo nebeského Otce, které je vůlí Otce a které se v ní v jednotě vůle její a vůle Otcovy stalo tělem a ona se tak stala Matkou - matkou v duchu i matkou v těle, jak naznačuje sv. Augustin (+430) v jednom ze svých kázání.

Přečteno 62xcelý článek

Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem

sv. Cyril Alexandrijský, 24.3. 2023
Ač je Králem, protože je Bůh, vydobyl si svoji královskou pravomoc a krásu i svým utrpením a ponížením, když se pro nás a pro naši spásu stal člověkem, aby nás svým utrpením vykoupil, jak o tom píše velký starokřesťanský teolog sv. Cyril Alexandrijský (+444). Dobrovolně se stal nanejvýš bezmocným, aby tím projevil svoji největší moc, moc lásky, kterou je Bůh sám.

Přečteno 50xcelý článek

Modlitba Páně je pravidlem našeho života

Theodor z Mopsuestie , 11.3. 2023
Ježíšem odevzdaná modlitba "Otče náš" není jen množstvím slov k modlitbě, ale i programem praktického, duchovního života křesťana, protože "modlitba se má projevit v ušlechtilém jednání", jak o tom promlouvá ve svých katechetických homiliích starokřesťanský syrský exegeta a teolog, biskup Theodor z Mopsuestie (+428).

Přečteno 79xcelý článek

O hříchu

Matka Tereza, 7.3. 2023
Sv. Matka Tereza z Kalkaty (+1997) nás svými slovy znovu upozorňuje na to, co sice již dávno víme, ale co nás ustavičně i nadále ohrožuje, totiž že hřích staví mezi nás a Boha překážku a okrádá nás o naši vnitřní svobodu.

Přečteno 96xcelý článek

Kristus nechce nic odpustit bez Církve

bl. Izák ze Stelly, 6.3. 2023
"Celý a úplný Kristus je hlava a tělo", píše cisterciácký mnich a teolog bl. Izák ze Stelly (+1178), milovník a velebitel tajemství Církve Kristovy. A jako Kristus má moc odpouštět hříchy, neboť je Bůh, který jediný může udělit člověku odpuštění, tak udělil tuto pravomoc i své Snoubence, své Církvi, která je Boží, Bohem utvořená a Bohem pověřená hlásat a konat až do konce světa dílo Božího milosrdenství v této moci dané jí Bohem. Ona je s Kristem jedno tělo, a proto on odpouští skrze ni a ona díky němu a spolu s ním - Kristus a Církev je tak "jediný člověk, který odpouští hříchy" v tomto světě a tomuto světu.

Přečteno 95xcelý článek

Ježíšova smrt je interpretem jeho života

Hans Urs von Balthasar, 4.3. 2023
Celý pozemský život Krista směřoval ke kříži: ke kříži vše směřuje, od kříže se vše odvíjí, kříž vše osvětluje, neboť je nejvyšším výrazem Pravdy, kterou je Bůh a která se stala tělem, jak se k tomu podobně vyslovuje i švýcarský katolický teolog Hans Urs von Balthasar (+1988).

Přečteno 84xcelý článek

Zbožné očištění postem a milosrdenstvím

sv. Lev Veliký, 28.2. 2023
Ať bohatý, nebo chudý, každý má plný měšec zlaťáků pro pomoc chudým a nuzným, tj. měšec vlastního milosrdenství, které je v lásce k druhým vynalézavé, jak káže slavný papež sv. Lev Veliký (+461).

Přečteno 101xcelý článek

Všechny články