Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Tradice obdržená v životadárné milosti musí vždy zůstat nedotknutelná."

sv. Basil Veliký, O Duchu Svatém, XII, 28

Archiv zamyšlení
 

velikonocni-inspirace-5-b.jpg


Nejnovější články

KONEC

redakce RTh, 18.5. 2024
Vážení přátelé, čtenáři, příznivci, podporovatelé! Existence Revue Theofil se v tuto chvíli blíží ke svému konci - 29. 5. 2024 bude posledním dnem její stávající webové prezentace. Pak se zhasne vypínač a web Revue Theofil "bude zmizelej".

Přečteno 88xcelý článek

Tento pozdrav byl vyhrazen výlučně Marii

Origenes, sv. Ambrož Milánský, 7.4. 2024
Panna Maria obdržela od Boha výlučné poslání a výlučný dar: být matkou Boha vtěleného. Tuto výsadu a výjimečnost vyjadřuje již pozdrav, jaký pronesl archanděl Gabriel, poslaný od Boha ohlásit Marii tuto zvěst. A této mimořádnosti si byli vědomi i starověcí církevní autoři a otcové, kteří tuto skutečnost zdůrazňovali ve svých spisech, z nich např. slavný alexandrijský teolog Origenes (+254) nebo svatý biskup Ambrož Milánský (+397).

Přečteno 297xcelý článek

Bůh nám dává radost ze spásy, zářící z této slavnosti

sv. Atanáš Alexandrijský, 30.3. 2024
Velikonoce neboli Pascha Pána jsou nejdůležitějším svátkem křesťanství, protože jsou svátkem našeho vykoupení, svátkem Ježíšovy výkupné smrti na kříži a jeho slavného zmrtvýchvstání. V ní křesťané docházejí pití z pramene věčného života a "tato slavnost nás vede v těžkostech, jež nás potkávají v tomto světě", jak píše v jednom ze svých listů svatý alexandrijský biskup Atanáš (373).

Přečteno 656xcelý článek

INSPIRACE pro Velikonoce

30.3. 2024
V následujícím výběru nabízíme aktualizovanou nabídku textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají témat celé velikonoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova sestupu do podsvětí na Bílou sobotu, jeho vzkříšení, nanebevstoupení a s tím spojených témat.

Přečteno 6057xcelý článek

Považte, jak za Vás trpěl, a rozvažujte o tak veliké lásce

sv. Kateřina de' Ricci, 29.3. 2024
Jeden z dopisů italské stigmatizované mystičky sv. Kateřiny de' Ricci (+1590) adresovaný jejímu otci, který prozrazuje jejich vzájemnou starost a péči, kdy otec světici a jejím spolusestrám pomáhal v zajišťování každodenních potřeb, nutných pro chod kláštera, a světice neztrácela ze zřetele starost o statky duchovní pro otce i celou její rodinu. V středu toho všeho však má stát veliká láska Pána, projevená na kříži.

Přečteno 325xcelý článek

Hle, člověk!

28.3. 2024
Utrpení a smrt Krista ukazuje, jakou moc má hřích, vzkříšení Krista však ukazuje, jakou moc má Bůh.

Přečteno 452xcelý článek

Skrze kříž se země stala nebem

sv. Jan Zlatoústý, 26.3. 2024
Nejen Kristova osoba, ale i jeho kříž - symbol a nástroj jeho vykoupení - jsou mezním, zlomovým bodem v dějinách vesmíru, takže lze díky tomu mluvit nejen jako "před Kristem" a "po Kristu", ale i jako "před křížem" a "po kříži", neboť "kříž je počátkem naší spásy", jak píše ve své oslavě kříže sv. Jan Zlatoústý (+407).

Přečteno 440xcelý článek

Všechny články