Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Krása Církve je dvojí: první krásy Církev dochází na tomto světě díky ctnostnému životu, druhou pak je sláva, kterou bude odměněna v budoucím životě."

Isidor ze Sevilly, Sentence, I, 16, 1

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

O spojitosti a řádu čtyř posledních věcí člověka

Denis Kartuzián, 28.10. 2020
Smrt, soud, peklo a nebe - čtyři tzv. "poslední věci", s jejichž vědomím má člověk žít svůj život, aby o něj na prahu věčnosti nepřišel, ale aby naopak dosáhl svého cíle, tj. života před Boží tváří, jak každého z nás vybízí mnich a teolog Denis Kartuzián (+1471).

Přečteno 30xcelý článek

Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného

sv. Jan Pavel II., 25.10. 2020
Jak přirozené zjevení, kterým je samotné Boží stvoření, tak nadpřirozené Zjevení Starého i Nového Zákona jasně zjevuje tu pravdu, že člověk je stvořen jako muž a žena - muž k ženě a žena k muži a muž s ženou společně pro třetího, jakým je jejich společný potomek. V tom, ale ne jen v tom, je člověk coby společenství plodné lásky odrazem Společenství odvěkého, tj. Společenství tří Osob Nejsvětější Trojice, která stvořila člověka, aby se stal slávou Boží. To je povoláním člověka a jeho věčným štěstím.

Přečteno 49xcelý článek

Dopisy Henrymu de Castries 1/5

bl. Charles de Foucauld, 20.10. 2020
Následující krátká série dopisů je vzácná tím, že postupně odkrývá vnitřní i vnější cestu bl. Charlese de Foucaulda (+1916), která nakonec vrcholí jeho mučednickou smrtí v alžírské poušti, v níž se dokonale sjednocuje se svým Pánem a Spasitelem: vydaností druhým, službě chudým jakožto chudý a láskou "až do krajnosti", jakou je násilná smrt rukou druhých ve věrnosti poznané lásce.

Přečteno 39xcelý článek

Žiji a přece nejsem živa

sv. Terezie od Ježíše, 14.10. 2020
Jedna z nejznámějších básní velké karmelitánské mystičky a Učitelky Církve sv. Terezie z Avily (+1582).

Přečteno 73xcelý článek

Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm

Origenes - sv. Jeroným, 12.10. 2020
Duši nestačí smrtelný pokrm těla, ale potřebuje jí odpovídající nesmrtelnou potravu. Úryvek z výkladu žalmů, který byl dříve připisován sv. Jeronýmovi (+420), avšak v současné době je jeho autorství přisuzováno Origenovi (+253), jehož výklady Jeroným podle všeho v různé míře přesnosti přeložil do latiny.

Přečteno 61xcelý článek

Blondel, Newman, Tradícia

Július Pavelčík, 4.10. 2020
Filosof Maurice Blondel (+1949) a teolog kardinál John Henry Newman (+1890) - jak každý z nich pojímal otázku Tradice, obzvlášť ve vztahu k rozvoji křesťanské nauky a k otázce zachování identity křesťanství v jeho dějinném kontinuu? Toho se týká přednáška teologa Júlia Pavelčíka, působícího na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Ve slovenském znění.

Přečteno 63xcelý článek

Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů

Étienne Gilson, 30.9. 2020
Stručný souhrn učení sv. Bonaventury (+1274) o devíti andělských kůrech, který předložil významný francouzský filosof Étienne Gilson (+1978) ve své knize "Filosofie svatého Bonaventury".

Přečteno 115xcelý článek

Všechny články