Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil

Revue Theofil - revue pro život z víry

Zamyšlení na týden

"Počátkem hříchu je žádost. Právě kvůli ní hyne rozumová duše. Kdežto počátkem spásy a nebeského království je pro duši láska."

Pseudo-Antonín Veliký, Poučení o ctnostném jednání lidí a správném způsobu života, 148

Archiv zamyšlení
 

Nejnovější články

Rozmluvy o modlitbě - O povaze modlitby (IX, 2)

sv. Jan Kassián, 23.2. 2021
Sv. Jan Kassián (+ cca 435) byl tím, kdo zkušenost a učení východního mnišství přenesl na Západ, který v tomto odkazu dále pokračoval a rozvíjel jej. Součástí tohoto učení a zkušenosti pouštních otců byla i nauka o modlitbě, o níž pojednává následující část z Kassiánova zásadního díla "Rozmluvy s otci", v tomto případě o vzájemném vztahu ctností a modlitby.

Přečteno 41xcelý článek

Tajemství kříže z hlediska teologie

Tomáš Špidlík, 15.2. 2021
"Všichni víme, že spása světa přišla skrze kříž. Ale přesto všechno ten, kdo se nad obsahem věty hlouběji zamyslí, přece jen pozná, jak je nesnadné pochopit, co vyjadřuje," píše kard. Tomáš Špidlík (+2010) ve své stati na téma Kříže, kterým Ježíš Kristus vykoupil svět.

Přečteno 58xcelý článek

INSPIRACE pro Postní dobu

11.2. 2021
Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

Přečteno 4568xcelý článek

Vladimír Kubáč: Člověk před Boží tváří

Július Pavelčík, 10.2. 2021
KNIHA - Vladimír Kubáč: Člověk před Boží tváří, Vyšehrad, Praha 2016, 334 s.

Přečteno 47xcelý článek

Trápíš se a máš soužení? Volej Ježíše, kterého máš blízko

sv. Barsanufius z Gazy, 6.2. 2021
Pojem "acedie" vyjadřuje jakousi "znechucenost" mnichů svým dosavadním mnišským životem a jeho povinnostmi a "nechuť" v něm pokračovat. "Velký Stařec" Barsanufius z Gazy (+ cca 540) v takovém případě jednomu zkroušenému bratru radí to nejjednodušší a zároveň nejúčinnější: Obrátit se k Ježíši, který mu je stále blízko. A to je rada platná komukoliv, kdo ve svém životě následuje Ježíše a ocitne se v těžkostech.

Přečteno 88xcelý článek

"I tvoji vlastní duši probodne meč"

sv. Beda Ctihodný, 30.1. 2021
Co je oním mečem, jehož probodnutí Simeon při uvedení Páně do chrámu prorokoval Panně Marii, Ježíšově Matce? To vykládá raněstředověký vzdělanec sv. Beda Ctihodný (+735).

Přečteno 84xcelý článek

Kristus je Hlavou Těla Církve

sv. Tomáš Akvinský, 26.1. 2021
Ukázka výkladu textu Písma svatého z pera sv. Tomáše Akvinského (+1274), tentokrát k pasáži z Listu Koloským, týkající se vztahu Krista-Hlavy a Církve-Těla a dále toho, proč je Kristus Počátkem, Prvorozeným z mrtvých a příbytkem plnosti milostí.

Přečteno 86xcelý článek

Všechny články