Nacházíte se na: Theofil > O Revue > Úvodní slovo

Úvodní slovo

Vážení čtenáři a návštěvníci stránek Theofil,

dovolujeme si vám nabídnout nový křesťanský portál www.theofil.cz. Jak jste si již možná všimli, tento portál v současné chvíli sestává ze dvou základních částí: z  internetového obchodu Theofil a z křesťanské Revue Theofil.

V internetovém obchodu bychom vám rádi nabízeli křesťanské či spřízněné produkty, většinou knihy. Stávající sortiment ještě není úplný a v průběhu času bude doplňován o další nové produkty. Z činnosti internetového obchodu bude financována i existence Revue Theofil. Budete-li tedy chtít podpořit naši revue, můžete tak učinit i zakoupením produktu z internetového obchodu Theofil.

Revue Theofil vznikla za účelem podpory křesťanského života z víry. Není naším záměrem komentovat nejnovější společenské problémy uvnitř křesťanství či mimo něj, nýbrž  chceme nabízet příspěvky, které tyto pomíjivé události přesahují a nabízejí něco, co nepodléhá dobovým společenským změnám, něco, co má trvalejší platnost.

Hlavním důrazem je podporovat křesťanský život a nabízet možnost k jeho prohlubování. Z toho vyplývá zaměření revue především na křesťanskou věrouku a spiritualitu prožívané v lůně Katolické církve, avšak s otevřeností vůči všem lidem dobré vůle a hledajícím konečný smysl našeho lidského údělu.

Vybízíme také všechny, kteří by s námi chtěli jakkoliv spolupracovat, aby se nebáli napsat nám na e-mail uvedený v Kontaktech. Budeme vděčni za každý příspěvek či pomoc, které budou mít potenci obohatit čtenáře Revue Theofil.

Ať vás stále provází Kristův pokoj!

redakce Revue Theofil

na Bílou sobotu 7. 4. 2007

 

Podpora umístěním banneru 

Budeme vám vděční, když nás podpoříte vyvěšením našeho banneru na vaše internetové stránky:

 

theofil-maly-5-hnedy-tm-pomal.gif   revue-theofil.gif

 

Napsali o nás:

Co nabízí portál Theofil? - internetový rozhovor (Křesťan a hudba)

 

Poděkování:

Martině Březinové - za zprostředkování mnoha kontaktů a materiálů k Hildegardě z Bingenu.
Kamile Kuchaříkové - za hmotnou podporu portálu Theofil.
Olomouckým dominikánům, obzvláště br. Jindřichovi a br. Štěpánovi - za hmotnou podporu portálu Theofil.
Benediktovi Mohelníkovi OP a České dominkánské provincii - za vstřícnost a svolení publikovat na stránkách Revue Theofil texty z revue pro duchovní život Na hlubinu, jako i z dalších dříve vydaných dominkánských počinů.
Firmě Web71 - za velkorysost při vytváření stránek portálu Theofil.

 

Finanční podpora

Revue Theofil je zcela nekomerčním projektem dobrovolníků, kteří ji bez jakékoliv finanční odměny vytváří ve svém volném čase z vděčnosti Bohu a z touhy sdílet s druhými bohatství vztahu s Bohem. Provoz revue je hrazen z jejich soukromých prostředků. Váš případný finanční příspěvek bude sloužit k zajištění provozu revue a k jejímu dalšímu rozvoji. I bez finančních prostředků však revue pro Vás děláme moc rádi!

Pokud budete chtít chod Revue Theofil podpořit finančním darem, můžete tak učinit na transparentní účet:

 

2100510277/2010

var. symbol: 2222 

  

Za případné finanční dary srdečně děkujeme!