Nacházíte se na: Theofil > O Revue > Redakce

Redakce

  

Kontakt na redakci:

revue(zavinac)theofil.cz

 

Kdo připravuje revue:

  

Lukáš Drexler, Ph.D.

- provozovatel, odpovědný redaktor 

V letech 2000-2005 absolvoval magisterské studium katolické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které zakončil obhajobou diplomové práce Člověk jako ekstatická bytost. Roku 2016 na téže fakultě získal licenciát z katolické teologie obhajobou licenciátní práce Hlavní teologické prvky úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu v českých katolických časopisech konce 19. a první poloviny 20. století, r. 2023 tamtéž obdržel titul Ph.D. obhájením dizertační práce Rány Kristovy jako výraz kenotičnosti osoby. Je provozovatelem portálu Theofil.cz a zodpovědným redaktorem Revue Theofil a autorem několika textů tamtéž.

drexler(zavinac)theofil.cz

 

Mgr. Luboš Bližňák

Absolvoval r. 2016 obor kombinovaného studia Teologické nauky na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studium zakončil na katedře systematické teologie diplomovou prací Sociální a politická problematika očima katolických teologů v Časopise katolického duchovenstva

bliznak(zavinac)centrum.cz

 

Jana B. Šumpíková

Roku 2006 absolvovala Kurz pastoračních pomocníků a v období 2006-2011 pracovala jako pastorační asistentka děkanátu Šternberk.

 

Blízcí spolupracovníci:

  

Ing. Mgr. Michal Dvořáček

Ing. Mgr. Michal Dvořáček - absolvent Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (1997-2002). R. 2001 přijímá pravoslavné vyznání a je členem Pravoslavné církevní obce při chrámu sv. Václava v Brně. R. 2001 se účastnil stipendijního pobytu na řeckém institutu „School of Business Economics" na T.E.I. Kavala, během něhož blíže poznává specifika řeckého pravoslaví a několikrát navštěvuje Svatou Horu Athos. Od r. 2003 do současnosti je odpovědným redaktorem brněnského pravoslavného věstníku Dobrý pastýř. V r. 2009 zakončil magisterské studium pravoslavné teologie na Pravoslavné teologické fakultě v Prešově, na Detašovaném pracovišti v Olomouci. Jeho dílem jsou drobné publikace a překlady z řečtiny, angličtiny a ruštiny: Bůh jest a nezahyne duše má (Víra pravoslavného křesťana) (2001), O modlitbě Páně (2002), Theosis (2007), Pravoslavná církevní obec v Brně (stručná historie a současnost) (2007).

 

Mgr. Petr Hudec 

Mgr. Petr Hudec dokončil r. 2006 dálkové studium oboru Křesťanské výchovy na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterské studium zakončil na Katedře církevních dějin a dějin křesťanského umění prací Kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti ve světle nových objevů. Původním povoláním keramik, nyní pastorační asistent na Velehradě, zakládající člen hudební skupiny Hukl. Rozhovor s Petrem Hudcem zde.

  

Dominik Opatrný, Th.D.

Domink Opatrný, Th.D. absolvoval r. 2005 katolickou teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterské studium zakončil na Katedře biblických věd diplomovou prací Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově. Nyní pokračuje postgraduálním studiem, obor Biblická teologie, zaměření Nový Zákon.

 

Július Pavelčík, Th.D.

Július Pavelčík, Th.D. - teolog, filolog a vysokoškolský pedagog. Ukončil studium teologie a následně postgraduální studium v oboru Biblická teologie - Nový zákon na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti působí na Katedře biblických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je autorem knihy Jedno nevyhnutelné (Svitavy, 2001), pojednávající o důkazu Boha v díle francouzského filosofa Maurice Blondela, a studie Tri podobenstvá z Tomášovho evanjelia (České Budějovice 2010). 

 

Vydavatel:

 

Lukáš Drexler, Ph.D.

drexler(zavinac)theofil.cz 

 

ISSN (International Standard Serial Number):

  

ISSN 1803-7704

 

Podpora umístěním banneru 

Budeme vám vděční, když nás podpoříte vyvěšením našeho banneru na vaše internetové stránky:

 

Revue Theofil

theofil-maly-5-hnedy-tm-pomal.gif  revue-theofil.gif

 

Finanční podpora

  

Revue Theofil je zcela nekomerčním projektem dobrovolníků, kteří je bez jakékoliv finanční odměny vytváří ve svém volném čase z vděčnosti Bohu a z touhy sdílet s druhými bohatství vztahu s Bohem. Provoz revue je hrazen z jejich soukromých prostředků a částečně z pronájmu e-obchodu Theofil. Váš případný finanční příspěvek bude sloužit k zajištění provozu revue a k jejímu dalšímu rozvoji. I bez finančních prostředků však revue děláme moc rádi!

Pokud budete chtít chod Revue Theofil podpořit finančním darem, můžete tak učinit na transparentní účet:

 2100510277/2010

var. symbol: 2222 

Za případné finanční dary srdečně děkujeme!