Nacházíte se na: Theofil > Duchovní hrozby

Duchovní hrozby

Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí

Gabriele Amorth, 3.5. 2023

Nedávno zesnulý italský exorcista Gabriele Amorth (+2016) byl svědkem moci, kterou Ježíš Kristus daroval své Církvi, totiž "vyhánět všechny démony" (Lk 9,1), jak sám Ježíš činil za svého pozemského života. Silnou pomocnicí v tomto díle osvobozování člověka od nečistých duchů je také osoba Matky Boží Panny Marie, jak o tom svědčí sami exorcisté, včetně právě Gabriela Amortha. Pokud totiž Bůh svěřil Marii svého Syna, svěřil jí tím i moc "rozdrtit hadovi hlavu", jak to Bůh předpověděl již v knize Genesis (srov. Gen 3,15) a jak to opakovaně poznávají exorcisté při vymítání zlého ducha.

Přečteno 606xcelý článek

Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby

Marian Matusik, 3.10. 2022

Marian Matusik, bývalý polský arcidiecézní exorcista, při jednom z rozhovorů na téma exorcismu, duchovních hrozeb a působení ďábla, jakož i na základě svých vlastních zkušeností se službou osvobozování od Zlého, zodpovídá otázku, čeho se satan bojí nejvíce.

Přečteno 712xcelý článek

Jsou křesťanští mystici breathariáni?

Lukáš Drexler, 21.8. 2022

Breathariánství, resp. breatharianismus je určitým přesvědčením v rámci soudobé nekřesťanské, alternativní spirituality o možnosti a schopnosti člověka čerpat životní energii pro duši i tělo výlučně z duchovní, všeprostupující energie nazývané "prána". Mezi tyto "prániky" neboli "breathariány" jsou často zařazováni i křesťanští svatí a mystici, které Bůh omilostnil darem výlučné závislosti pouze na svátosti eucharistie při dlouhodobé absenci jakéhokoliv běžného, hmotného pokrmu. Je však takovéto slučování křesťanských osobností s breathariány opodstatněné? A co je to vůbec ono breathariánství a jaký je jeho poměr ke křesťanství?

Přečteno 704xcelý článek

Oč jde démonům?

sv. Justin, 19.4. 2021

Krátký úryvek z díla "Apologie" raného křesťanského apologety sv. Justina (+165), avšak říkající mnoho k otázce, proč démoni usilují svést člověka a také jak se jim bránit.

Přečteno 905xcelý článek

Zlí duchové, reiki, exorcismus

4.1. 2012

"Sám satan se převléká za anděla světla", píše apoštol Pavel v listě Korintským. A tak není divu, že i své působení často zahaluje zdáním dobrého, jako např. v případě reiki a dalších esoterických a okultních metod, což dosvěduje následující slovenský filmový dokument.

Přečteno 2884xcelý článek

Léčitel Bruno Gröning, ale jakou mocí?

redakce, 20.6. 2011

Ne vše, co je duchovní, je nutně Boží. Je třeba pronikavě rozlišovat každou duchovní nabídku a lákadlo, podobně jako v případě německého léčitele Bruna Gröninga (1906-1959), jenž má své stoupence i v České republice. S jedním z nich, jenž však po vlastních zkušenostech s učením tohoto léčitele z kruhu jeho následovníků vystoupil, přinášíme dlouho připravovaný rozhovor, který nám může pomoci v orientaci, "odkud 'vítr' vane".

Přečteno 31812xcelý článek

Malý slovník New Age

Papežská rada pro mezináboženský dialog, 2.9. 2008

Vybraná popisná hesla vysvětlující některé pojmy související s hnutím New Age, pocházející z dokumentu Papežské rady pro mezináboženský dialog "Ježíš Kristus, nositel živé vody" (2003), která nám mohou pomoci se orientovat v některých bodech nauky tohoto různorodého hnutí a pochopit jeho východiska.

Přečteno 3843xcelý článek

Křesťanství a okultismus

Jacques Verlinde, Lukáš Drexler, 18.6. 2008

Kněz Jacques Verlinde (nar. 1947), zakladatel společenství "Rodina sv. Josefa", prožil hlubokou zkušenost se světem okultismu a jeho praktikami. Zažil však také ještě mnohem hlubší uzdravující a osvobozující zkušenost s Ježíšem Kristem, o čemž vydává svědectví v následujícím textu, který jsme doplnili o malý slovník pojmů a krátký dodatek.

Přečteno 5338xcelý článek

New Age a křesťanství, část 2/2

Peter J. Ashton, 23.9. 2007

Druhá, závěrečná část přednášky anglického františkánského kněze o problematice New Age, v níž probírá hlavní rysy tohoto hnutí a některé z konkrétních proudů uvnitř něho, např. čarodějnictví a alternativní medicínu. Upozorňuje také na vztah známých osobností k myšlenkám a aktivitám New Age a v závěru se dotýká katolické odpovědi na fenomén tohoto hnutí.

Přečteno 3328xcelý článek

New Age a křesťanství, část 1/2

Peter J. Ashton, 22.7. 2007

První část přednášky anglického františkánského kněze o problematice New Age, v níž kromě základních aspektů tohoto hnutí popisuje i vzájemný vztah křesťanství a New Age. Vyzdvihuje ne vždy známá fakta, na jejichž základě vychází najevo původ a podstata tohoto celosvětově rozšířeného hnutí.

Přečteno 3868xcelý článek

New Age stručně

Papežská rada pro mezináboženský dialog, 22.7. 2007

V návaznosti na zveřejnění dokumentu "Ježíš Kristus, nositel živé vody" (2003) na stránkách Revue Theofil (v sekci Církevní dokumenty) vám předkládáme úryvek z tohoto dokumentu, kterým je shrnutí hlavních myšlenek New Age několika krátkými formulacemi a pojmy v Dodatcích tohoto dokumentu.

Přečteno 2239xcelý článek