Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Z (našeho) půstu se raduje i náš Pán, jen jestli se postíme s láskou, nadějí a vírou."

sv. Efrém Syrský

"Láska dosáhne všeho, čeho chce dosáhnout."

Giselher ze Slatheimu

"Můžeme vykonat podivuhodná díla, ale cenu budou mít jen ta, která vyplynula z milosrdné lásky Krista v nás."

bratr Roger (Schutz), Žít dnešek s Bohem

"Myslím, že mezi všemi činnostmi duše není žádná pro duši přirozenější, nežli milovat Boha."

Markéta Romanet, O pravé zbožnosti

"Křesťanství je jedinečné, protože jedinečný je Kristus."

Alexandr Meň

"Chcete tedy ode mne slyšet, proč a jakým způsobem má být Bůh milován. Odpovídám: Důvod, proč milovat Boha, je Bůh sám. Způsob a míra - milovat bez míry."

sv. Bernard z Clairvaux, De diligendo Deo, I,1

"Král Ježíš chce léčit, a proto se stal člověkem, aby mohl léčit to, co bylo nemocné."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, 12,1

"Svět byl nehodným přijmout Božího Syna bezprostředně z rukou Otce, daroval ho tedy Marii, aby ho svět mohl přijmout skrze ni."

sv. Augustin; Sermo CCXV, De Symbolo

"Syn nejvyššího Boha se stal synem člověka, aby se pak i člověk stal synem Božím."

sv. Irenej z Lyonu, Adversus haereses, III,10,2

"Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj."

Bible, Žalm 37,4-7

"Srdce přímé padá a zase vstává; prochází ohněm, vším k Bohu."

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Nelibuj si v úspěších na tomto světě, poněvadž nevíš určitě, zda ti zajišťují život věčný."

sv. Jan od Kříže, Výroky o světle a lásce, 64

"Kdybych věděl, že v mém srdci je jediná nitka, která nepatří Bohu, hned bych ji vytrhl."

sv. František Saleský

"Je zjevné, že skutečně potřebujeme poznání Boha: pokud je totiž naším cílem nebeské království a můžeme a máme ho dosáhnout pouze tak, jak ho dosáhnul Bohočlověk, potřebujeme poznat tohoto Bohočlověka, jeho život, jeho skutky a to, proč došel slávy, protože musíme následovat jeho skutky a přetvořit se v něho, abychom tak skrze jeho zásluhy a milost mohli spolu s ním vládnout v nebeském království."

bl. Angela z Foligna

"Bůh je přece v nás - celá nejsvětější Trojice. Pokud si dokážeme ve svém nitru vybudovat dobře uzavřenou komůrku, kam bychom se co nejčastěji uchylovali, pak nám nikde na světě nemůže nic scházet."

sv. Edith Stein

"Chceš mít všechno? Dej všechno Bohu a on ti dá všechno, co je jeho. A tak už nebudeš mít nic ze sebe, neboť budeš mít všechno z něho a k tomu celého sebe."

sv. Antonín Paduánský, XIII. neděle po Seslání Ducha

"Nic není sladšího než láska, nic silnějšího, nic vyššího, nic širšího, nic radostnějšího, nic plnějšího ani lepšího na nebi ani na zemi; vždyť láska se zrodila z Boha a může spočinout jen v Bohu, jenž převyšuje všechno stvořené."

Tomáš Kempenský, Následování Krista, 3,5,3

"Jen ten je svobodný, kdo žije pro Krista."

sv. Jan Zlatoústý (Chrysostom), Dopis Theodorovi

"Ten, kdo miluje Boha, miluje modlitbu."

sv. Alfons z Liguori

"Den bez boje je den ztracený."

br. Efraim, Paradoxní Bůh

"Modlitba nás osvobozuje ode všeho, co člověka odděluje od Boha. Ona nás chrání proti malomyslnosti a otevírá lidská srdce Boží milosti."

bl. Jan Pavel II.

"Člověk je hostie a jeho život je mše svatá. Cílem je jeho proměnění, konsekrace."

sv. Terezie z Lisieux

Další stránky: předchozí | 1 ... | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ... 36 |