Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Křesťanská kontemplace není jen úkon rozumu, nýbrž duchovní poznání, neoddělitelné od lásky a svobodného přijetí, vyjadřuje tedy lépe vzájemné sdílení. Je jisté, že osoby se znají tím lépe, čím více se vzájemně milují."

Tomáš kard. Špidlík, My v Trojici

"Naši svatí to dobře pochopili... A jak zapalovali duše! Vše v nich působil Ježíš Kristus, když v jejich nitru zapaloval živé plameny."

sv. Alžběta od Trojice

"Pravda je Osoba, která se historicky projevuje. Není to žádný abstraktní princip. Jinak řečeno: Pravda není věcná, ale osobní."

Pavel Florenskij, Sloup a opora pravdy

"Kdo začal pěstovat modlitbu, ať na to nikdy ani nepomyslí zanechat ji, i když se stane, že upadne do hříchů. Pomocí modlitby bude moci brzo povstat, bez ní však to bude velmi obtížné. Ať se nedá pokoušet ďáblem, aby ji zanechal z pokory ... , a ať se přesvědčí, že Boží slovo nemůže chybět. Je-li naše lítost upřímná a umíníme-li si, že Ho už nebudeme urážet, přijme nás do svého přátelství, zahrne nás milostmi jako předtím a mnohdy i většími, jelikož si to zasluhuje upřímnost pokání."

sv. Terezie od Ježíše, Život, VIII, 5

"Kdo stále touží po Bohu, ten ho vidí."

sv. Jan Damašský, De fide orthodoxa, I, 13

"I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají zrak."

sv. Terezie z Lisieux

"Bůh obohacuje duši, když ji všeho zbavuje."

sv. Pio z Pietrelciny

"Modlitba? Není třeba hledat nějaké krásné myšlenky, stačí jen vylít Bohu své srdce."

sv. Alžběta od Trojice

"Když na sobě činíš znamení kříže, vzpomeň na veškerou moc kříže, na celé dílo naší spásy, a uhasíš tím svůj hněv a všechny ostatní vášně."

sv. Řehoř Naziánský

"Maria je podivuhodná ozvěna Boha, která odpovídá jen 'Bůh', když my voláme 'Maria'..."

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, Tajemství Mariino, II

"Ve Vyznání víry se po Duchu Svatém připomíná svatá Církev. Správné pořadí vyznání vyžaduje, aby se k Trojici připojila Církev, jako se k člověku připojuje jeho bydliště, k Bohu jeho chrám a město ke svému zakladateli."

sv. Augustin, Rukověť pro Vavřince, 56

"Maria nás zahrne svými dary. Vždyť je to Královna nebe, Matka milosrdenství."

sv. Bernard z Clairvaux, Kázání k Nanebevzetí Panny Marie, I,2

"Otec se těší z pohledu na srdce Nejsvětější Panny jako na mistrovské dílo svých rukou."

sv. Jan Maria Vianney

"Tam, kde je žena nejhlouběji sama sebou, není již sama o sobě, neboť sebe odevzdala."

Gertruda von le Fort, Věčná žena

"Že Bůh nám všechno dal, se dovíme, teprve až Mu všechno vrátíme. Až budeme zcela vyprázdněni, budeme stále ještě Jím naplněni, takže velikost Jeho darů nikdy nemůžeme změřit."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Snaž se dojít k vnitřnímu pokoji a množství lidí najde vedle tebe spásu."

sv. Serafim Sarovský

"Maria rodí božský tvar na zemi a lidský tvar v nebi."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Dogmata jsou přesně tím místem, kde se žije pravý duchovní život a v nichž se realizuje pravá víra v dokonalé lásce. Dogmata nebyla v církvi formulována díky nějakým pojmovým spekulacím a nejsou výplody vypracované nad pracovním stolem. Dogmata vznikla z duchovního a církevního života. ... Dogmata nejsou pojmové definice víry, nýbrž symboly víry, neomylné souřadnice, uvnitř kterých se pohybují pokřtění ve jménu Trojjediného Boha. Duchovní život každého, jeho osobní hledání a snaha o kategorizaci obsahu vlastní víry a vlastního duchovního života by se měly zcela přirozeně pohybovat v mezích církví definovaných dogmat."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Démon je hrozně žárlivý na člověka, který se modlí, a užívá všech prostředků, aby zabránil dosažení cíle modlitby."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 46

"Uctívání Nejsvětějšího Srdce nabízí světu, jenž je v úzkých, to, co nejvíce potřebuje: zjevení milosrdného Boha."

kard. Stefan Wyszyński

"Kde je eucharistie, tam je Ježíš a tam je církev skutečně tělem a my tam už nyní máme podíl na věčném životě."

Henri J. M. Nouwen, Dopisy Markovi

"Vrcholem duchovní cesty je, když se my lidé můžeme stát části trojičního společenství, plně vtaženi do kruhu lásky, která existuje v Bohu."

Kallistos Ware, Cestou orthodoxie

Další stránky: předchozí | 1 ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 36 |