Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Agapé, agapy

Agapé, agapy

liturgie, věrouka

Agapé, agapy 

(z řec. αγαπη [agapé] - "láska")

 

1. Obecně se jedná o řecký výraz pro lásku, který se intenzivněji používal právě v prvotním křesťanství oproti tehdejším v řecké oblasti běžněji a častěji používaným výrazům filia (φιλια - "přátelství", "láska") nebo erós (ερως - "láska", "touha", "toužebná láska"), a jenž "je výraz pro lásku, která stojí na víře a vírou je utvářena" (Benedikt XVI., Deus Caritas est, I,7).

2. V množném čísle αγαπαι [agapai] (ve starší české literatuře překládáno jako agapy) se jedná o označení pro "hody lásky" (viz např. Juda 12). Jednalo se o společené stolování křesťanů bez rozdílu společenského postavení, jež bylo úzce svázáno s eucharistickým slavením a jemu předcházelo. Kvůli mnoha nepřístojnostem, k nimž během agapé časem docházelo, od nich postupně křesťanské společenství upouštělo.

 

Lukáš Drexler, 22.1. 2009

Přečteno 2145x

další křesťanské pojmy