Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Podjáhen, podjáhenství

Podjáhen, podjáhenství

věrouka, liturgie, církevní hierarchie

Podjáhen, podjáhenství

 

- podjáhenství (subdiakonát) bylo až do roku 1973 prvním z vyšších svěcení a posledním stupněm před diakonátem (jáhenstvím), nebylo však ještě svátostného charakteru. Podjáhen při bohoslužbách nosil kromě alby a manipulu ještě dalmatiku. V latinské Církvi se svěcením na podjáhna přijímala povinnost celibátu a modlitby breviáře. Jeho funkcí při slavných bohoslužbách bylo stát po levé straně celebranta, zpívat epištolu a při obětování přinést kalich a patenu na oltář. Při obětování podával víno a vodu a po obětování - kromě zádušních mší svatých - držel až po modlitbu Otče náš patenu v rukou.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.)   

 

Karel Sahan, 14.5. 2010

Přečteno 1095x

další křesťanské pojmy