Nacházíte se na: Theofil > Různé > Portál sv. Isidora, patrona internetu - Isidorus.net

Portál sv. Isidora, patrona internetu - Isidorus.net

Lukáš Drexler, 27.6. 2008

V nově otevřené sekci Revue Theofil představujeme dlouholetý mezinárodní křesťanský projekt - Portál sv. Isidora, který se snaží zlepšovat informovanost o křesťanství na internetu, především v oblasti zpravodajství a publicistiky. Na otázky nám odpovídal Jakub Sowinski, zástupce šéfredaktora projektu.

Jak a kdy vznikl Portál sv. Isidora? Jaké jste si k tomuto cíli zvolili prostředky?

Počátky portálu svatého Isidora jsou úzce spojeny s intenzivním rozvojem křesťanského internetu v Polsku. Všechno začalo od portálu http://www.katolik.pl/, kde se virtuálně na chatu setkávala docela velká  skupina uživatelů internetu. logo-2.jpgČást z nich se setkala o Silvestru 2002/2003 v Ostravě. Po společných diskusích jsme se rozhodli ukázat návštěvníkům osobu patrona internetu (svatý Isidor byl vyhlášen patronem internetu papežem Janem Pavlem II. v roce 1999) a vytvořit trošku klidnější prostředí než zmíněný portál, o kterém se dokonce mluvilo v televizi, což způsobilo vlnu uživatelů ne vždy ochotných kulturně diskutovat.

I když se první redaktoři setkali v české Ostravě, portál sv. Isidora byl pouze polský. První verze stránek - ještě v html - vznikla již v lednu 2003. Tehdy byly ještě bezplatně používány servery a domény.  Asi po roce vznikl první portál CMS a zároveň česká verze. Tehdy rovněž vznikla doména isidorus.net, která ukazuje úzké spojení patrona (lat. jméno svatého Isidora - Isidorus) s internetem (Net je anglicky „síť").

Jaká je idea portálu - jeho cíl?

Původně nebyly ambice velké - přibližovat osobu patrona a vytvořit další místo pro kulturní, křesťanskou diskusi. Postupem času jsme však prohlubovali naše vědění o patronovi, jehož největším dílem je Etymologarium (ve skutečnosti první encyklopedie, nebo databáze antické vědy). Právě to druhé srovnaní s databázi způsobilo, že svatý Isidor se stal patronem internetu a rozhodlo to o dnešním designu portálu.

V jeho dílu jsme začali pokračovat, avšak omezili jsme okruh zájmu „pouze" na křesťanské prvky života. Dnešní Isidorus.Net má ambice vytvořit co nejširší databázi toho, co křesťan může potřebovat a najít v síti. Nemáme však úmysl nahrazovat jakékoliv portály. Naopak, chtěli bychom spolupracovat s ostatními, tak aby Portál nejen obsahoval informace, ale i čitelně odkazoval na důležité, nacházející se na jiných, velmi hodnotných webových stránkách, které mají větší šanci zasv-isidor-3b-men.jpgujmout třeba nějakou konkrétní skupinu lidi. Zánik jakékoliv stránky by byl  naopak obrovskou ztrátou pro křesťanský internet.

Vznik české verze doprovázel také další cíl. Chtěli jsme vytvořit šířeji chápané fórum vzájemného poznání se mezi Poláky a Čechy. Dalším krokem by mělo být obnovení slovenské verze, kterou jsme dočasně zrušili kvůli nedostatkům tzv. lidských zdrojů v slovenské redakci. Rádi bychom také spustili anglickou verzi, která by spojovala hlavní tři (českou, polskou a slovenskou) a byla nejen jakousi vizitkou celého díla, ale i neformálně našeho církevního regionu v zahraničí.

Kolik lidí zajišťuje chod portálu? Máte nějakou odezvu od Vašich návštěvníků na Vaši práci?

Kořen redakce portálu tvoří šest osob a webmaster. Tři Poláci a tři Češi, z čeho čtyři osoby pracují od začátku existence polsko-českého portálu. Zakladatelem projektu je Tomasz Adam Kaniewski, zároveň redaktor polské verze, magistr katolické teologie Papežské Teologické Akademii v Krakově. Jakub Sowiński je od začátku zodpovědný za českou redakci a současně studuje na Papežské Teologické Fakultě ve Wroclavi. Webmaster a tvůrce dnešního Isidora je také Polák. A v polské redakci je další studentka teologie.

Tento polský kořen byl od začátku trošku problematický, proto tak velkou roli hrají v redakci korektoři a velmi si ceníme jejich práce. Na tomto místě musím poděkovat p. Vladimíru Kružíkovi, prvnímu Čechovi v redakci, který (i přes nové rodinné povinnosti) je s námi dodnes. Velký podíl měla i pí. Ilona Sovová, která nám dodnes pomáhá v korekturách. Velkou posilou pro toto dílo je p. Tomáš Navrátil, který zajišťuje nejen korektury, ale také bannery, grafiku a komunikaci s portálem http://www.katolik.cz/.

Panu Lipšanskému, redaktoru časopisu s DVD, vděčíme za spoustu pěkných fejetonů, nejen o filmech.

Nad duchovní stranou díla bdí modlitební pomoc českých sester benediktinek, které se také modlí na úmysly našich uživatelů (viz kniha intenci).

Přes chyby, které se ve velkém množství objevovaly na českém portálu, jsme se od začátku setkávali s mnohými projevy srdečnosti, jejichž důkazem je právě existence a pomalý, ale systematický rozvoj české redakce. Kromě výše zmíněných, stálých spolupracovníků naši redakce pomáhaly další osoby, kterým všichni děkujeme. Nechybí ani externí dopisovatelé z poutních míst a diecézních center.

Vedení každého portálu je spojeno s různými náklady. Jak je na tom Isidor?

Portál svatého Isidora vděčí za svou existenci, obzvlášť z počátku, mnoha soukromým osobám, díky kterým měl první Isidor zajištěný hosting a doménu. Většina těchto osob dodnes přispívá podle svých možnosti. Nyní je velkou, nikoli jedinou, podporou pro portál obchod, který však není veden sdružením. Navíc sdružení čerpá nějaké finanční prostředky z nabízeného CD s křesťanskou grafikou a spoluprací s Charitou (nabízíme Lázeňské oplatky od Charity).

Provoz portálu dnes stojí ročně asi 5000 Kč, nepočítaje, kolik naši redaktoři platí za internet. Někteří si kvůli němu museli pořídit rychlejší připojení. Kromě toho aktualizace portálu, údržba apod. je také spojená s náklady. Po plánovaných rozestaveních se tyto náklady mohou ztrojnásobit.

Hlavní podporou pro nás všechny je modlitba. Všechno ostatní zařizuje Bůh.

nahled-men-ram3.jpg

Nedávno proběhla designová i obsahová „přestavba" portálu, co Vás k ní vedlo a jak dlouho se na této proměně pracovalo?

Ke kompletní přestavbě (neboť za takovou je třeba uznat přechod z phpNuke na zakázkovou CMS) nás vedla právě ochota pokračovat v Isidorově díle vytvoření co nejrozsáhlejšího křesťanského zdroje informací a odkazů, křesťanské databáze. Tradiční, volně dostupné portály jako phpNuke, Joomla nebo Geeklog toto neumožňovaly. Samotný projekt dnešní podoby portálu se vyvíjel od momentu vzniku portálu. V roce 2006 valná hromada Sdružení svatého Isidora, které mezi jinými zajišťuje portálu právní existenci, se rozhodla pro hledání možnosti modernizace portálu. Již tehdy existovaly základní požadavky pro nový portál. Intenzifikace práce nastala, když se jeden z našich známých, dnes již náš webmaster, rozhodl, že se pokusí napsat svůj první CMS. V září loňského roku jsme mu předali přesné plány portálu. Jeho konstrukce a testování skončilo letošního dubna a tuto odbornou práci můžeme všichni vidět.

Je po této proměně vidět změna v návštěvnosti portálu?

Na začátku jsme zaznamenali pokles návštěv jak z Polska, tak Česka. Nebylo to pro nás překvapením, neboť přestaly existovat samostatné portály na adresách www.isidorus.net/pl a www.isidorus.net/cz. Místo nich se objevil pouze dvoujazyčný portál na hlavní adrese, na který skoro nikdo neměl uložený odkaz. Zároveň jsme si všimli, že díky moderním vyhledávacím technologiím a jednodušší adrese máme nové návštěvníky. Nyní pozorujeme, že se postupem času vracejí i naši starší návštěvníci.

Je u současné podoby něco, co ještě čeká na dotažení či chystáte ještě nějaké nové funkce stránek a změny?

Velké množství práce nás čeká v dotažení spolupráce s křesťanskými nakladatelstvími, časopisy a portály. Největší problém cítíme zvláště v té třetí oblasti, jelikož některé portály v nás spíše hledají konkurenci než spolupracovníky na polích a vinicích Páně.

Před námi je také ohromné množství práce při doplňování více statických části portálů, tykajících se struktur a spirituality života církve - diecézí, řeholí a modlitební e-knihy.

V nejbližších dnech chystáme otevření dvou posledních větších dílů portálu - inzerátů a církevních dokumentů. Potom nás čeká mezinárodní chat a fórum. Ten první je spojený s velkými náklady (koupě software a rychlejší server).

Je ještě par dalších projektů, otevřených farnostem a skupinám, ale musíme ještě doladit podrobnosti.

V čem by Vám mohli pomoci případní zájemci o spolupráci, především z řad Vašich návštěvníků?

Dnešní internetová technologie - pojmenovaná WEB2.0 - předpokládá spoluúčast návštěvníků na tvorbě obsahu. Od uživatelů bychom očekávali hlavně připomínky na věci, které hledají na internetu a chtěli by je najít na „Isidorkovi". Současná podoba stránek je velmi flexibilní a tímto otevřena i dalším nápadům návštěvníků. Nicméně rádi bychom uvítali zájemce o doplňování některých dílů portálu, tykajících se obzvlášť zmíněných výše: řeholí, modliteb, nebo doplňovali katalog stránek. (Pomoc je vítaná i pro dříve zmíněnou pozastavenou slovenskou redakci).

Co byste si v budoucnu přáli stran portálu, čeho byste rádi dosáhli?

Každého redaktora nejvíce naplňuje stoupající počet návštěv. Byli bychom také rádi, kdyby se nám podařilo - pokud možno úzce - spolupracovat s alespoň několika dalšími portály.

Jménem redakce Revue Theofil Vám děkuji za Vaši sdílnost a upřímně Vám přeji mnoho návštěvníků a spolupracovníků a především Boží přízně.

Odpovídal Jakub Sowinski, zastupce šéfredaktora Portálu sv. Isidora.  Ptal se Lukáš Drexler.

nahled-logo-men.jpg

duchovni-zivot-1d.jpg

 

[RSS]

Přečteno 1989x

další články