Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Bdělost duchovní

Bdělost duchovní

duchovní život, mnišství, pouštní otcové

Duchovní bdělost

(řec. νηψις [népsis] - "střízlivost")

  

- duchovní ostražitost, neustálá pozornost a připravenost zabránit špatným myšlenkám, aby vyšly z rozumu a vstoupily do srdce. V srdci musí být přítomna pouze mysl, ale žádné špatné myšlenky (logismoi).  

[Michal Dvořáček] 

 

- střízlivost (népsis) nebo též bdělost znamená vědomý, rozumový život prožívaný v Boží přítomnosti. Předpokládá vědomé zkoumání přicházejících myšlenek (Evagrius Pontský přirovnává střízlivého a bdělého mnicha k vrátnému, který pouští do mysli pouze dobré myšlenky).

[Szymon Hiżycki, in: Pseudo-Antoni Wielki, Izajasz Anachoreta, Kraków 2017, s. 146; přeložil Lukáš Drexler]

  

Z hlasu Písma:

"Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil." (1. list Petrův, 5,8)

 

Z hlasu duchovní tradice:

Serafim Sarovský (†1833):

"Kdo se vydá na cestu bdělosti, nesmí spoléhat pouze na svoje vlastní porozumění, ale musí se odvolávat také na Písmo. Musí porovnávat hnutí svého srdce a svůj život s životy asketů, kteří žili před ním. Takto se snáze ubrání Zhoubci a také uvidí jasněji pravdu." (O bdělosti)

 

Michal Dvořáček, Szymon Hiżycki, 6.2. 2010

Přečteno 1067x

další křesťanské pojmy