Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Abba

Abba

Bible, teologie, christologie

Abba

(z aramejštiny)

 

- aramejské označení pro otce. Ve Starém zákoně jen ojediněle pro oslovení Hospodina. Teprve v Novém zákoně v ústech Ježíšových (Mk 14,36) a křesťanů (Řím 8,15; Gal 4,6) něžné a důvěrné oslovení Boha Otce.

Tohoto výrazu se v určitých kulturních kontextech používá i pro označení duchovního otce nebo představeného mnišské komunity (viz fr. abbé pro oslovování opata).

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.] 

 

Jan Merell, 29.12. 2018

Přečteno 1183x

další křesťanské pojmy