Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Sarabaité (remoboth)

Sarabaité (remoboth)

duchovní život

Sarabaité (remoboth)

 

- druh mnichů, kteří žili společně po 2-3 osobách a neuznávali mnišského představeného, ani žádnou řeholi. Pod jménem remoboth se o nich negativně zmiňuje sv. Jeroným (Epist., XXII, 34). Podobné mínění o nich měl i sv. Jan Kassián, který dosvědčuje jejich velké rozšíření v oblasti Egypta a okolí (Coll., XVIII, 4, 7). Rovněž negativně je zmiňuje sv. Benedikt z Nursie (5.-6. stol.) v 1. kapitole své Řehole:

"Třetím pak, velmi nízkým, druhem jsou sarabaité. Nejsou vytříbeni jako zlato v ohni žádnou řeholí, ani školou zkušenosti, nýbrž jsou měkcí jako olovo. Svými skutky dosud věrně slouží světu a svou tonsurou zjevně obelhávají Boha. Po dvou, po třech či jednotlivě se bez pastýře uzavírají ne do ovčinců Páně, nýbrž do svých vlastních, kde je jim zákonem jen uspokojování vlastních choutek. Cokoliv si usmyslí nebo vyberou, to prohlašují za svaté, a co nechtějí, to pokládají za nedovolené."
(překlad převzat z: http://www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/spiritualita/rehole/kapitola1.htm)

 

Lukáš Drexler, 5.9. 2008

Přečteno 613x

další křesťanské pojmy