Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Ferie, feriální

Ferie, feriální

liturgie

Ferie, feriální 

(z lat. ferialis - "všednodenní")

 

Ferie se v liturgii nazývají takové dny v týdnu mimo neděle, na něž nepřipadá ani liturgický svá­tek, ani vigilie. Dělí se na ferie I., II., III. a IV. třídy.

Ferie I. třídy jsou Popeleční středa a všechny dny Svatého týdne. Tyto ferie mají přednost před kterýmkoliv svátkem a nepřipouštějí žádnou komemoraci, leč jednu privilegovanou.

Ferie II. třídy jsou ferie adventní od 17.-23. prosince, a dále kvatembrové dny adventní a kvatembrové dny postní a zářijové. Tyto ferie, jestliže jsou zatlačeny, musí být komemorovány.

Ferie III. třídy jsou ostatní dny doby svatopostní od čtvrtka po Popeleční středě až do soboty před II. nedělí Utrpení Páně (Květnou nedělí) a mají přednost před svátky III. třídy. Dále feriemi III. třídy jsou ad­ventní dny až do 16. prosince včetně a tyto svátkům III. třídy ustupují, ale mají být komemorovány.

Ostatní ferie jsou feriemi IV. třídy, a jestliže jsou zatlačeny, nikdy se nekomemorují.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně mírně upraveno.)

 

 

Jaroslav Kouřil, 6.2. 2009

Přečteno 2724x

další křesťanské pojmy