Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Anděl, andělé

Anděl, andělé

věrouka

Anděl, andělé

(z řec. αγγελος [angelos] - "posel", "vyslanec", "někdo poslaný"; lat. angelus)

 

Anděl je podle církevního učení čirý duch, stvořený Bohem k jeho chvále a ke službě lidem.

Andělé jsou pouzí duchové, kteří mají rozum a svobodnou vůli, ale nemají hmotné tělo. Čteme-li v Písmu svatém o „tváři" nebo „křídlech" andělů, jedná se o obrazné vyjádření: tvář značí jejich činnost bohopocty, křídla pak oandele-1-men.jpgchotu k plnění Božích rozkazů.

Andělů je veliké množství. Na základě Písma svatého a tradice se rozeznávají tři hierarchie a devět andělských kůrů (sborů): serafíni, cherubíni a trůny (které nazírají na Boha), panstva, knížectva a mocnosti (zabývají se věcmi světa), síly, archandělé a andělé (vyplňují zvláštní Boží příkazy).

Když Bůh stvořil anděly, byli dobří a blažení, obdařeni posvěcující milostí a mnohými dokonalostmi. Nadpřirozenou blaženost si měli zasloužit, a proto je Bůh podrobil zkoušce. Mnozí andělé ve zkoušce neobstáli. Věrní andělé byli od Boha odměněni věčnou blažeností, avšak andělé, kteří zhřešili, byli na věky zavrženi do pekla (zlí duchové). Hříchem padlých andělů byla pýcha, neboť chtěli být rovni Bohu a na něm nezávislí.

Svatí andělé se k nám chovají přátelsky: milují nás, povzbuzují nás k dobrému, chrání nás na těle a na duši a prosí za nás. Zlí duchové nás naopak nenávidí, navádějí a pokoušejí nás ke hříchu, hledí nám škodit na těle i na vnějším majetku a chtějí, abychom jednou přišli do pekla.

Katolická Církev uctívá zvláště archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela a anděly strážné.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně mírně upraveno.)  

 

Související články:

Josef Pospíšil: Andělé 1 - Existence andělů 
Josef Pospíšil: Andělé 2 - Andělé jsou bytosti obdařené rozumem a svobodnou vůlí 
Josef Pospíšil: Andělé 3 - O dokonalosti andělů
Josef Pospíšil: Andělé 4 - O čase, ve kterém byli andělé stvořeni
Josef Pospíšil: Andělé 5 - O počtu andělů
Kolda z Koldic: Povýšena nad anděly
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu
Terezie z Lisieux: K andělu strážci
 

 

 

Antonín Salajka, 28.9. 2009

Přečteno 1435x

další křesťanské pojmy