Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Apoštol, apoštolové

Apoštol, apoštolové

věrouka, biblistika, dějiny, církevní hierarchie

Apoštol, apoštolové

(z řec. αποστολος [apostolos] - „vyslaný", „poslaný")

 

1. V užším smyslu je tak označeno 12 učedníků vyvolených Ježíšem s apoštolem Petrem v čele. Na nich Kristus založil svou Církev (Ef 2,20) a svěřil jim svůj učitelský, kněžský a pastýřský úřad. Jména těchto 12ti apoštolů jsou: Šimon Petr, Ondřej, Jakub Zebedeův, Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon horlivec a Jidáš Iškariotský. Později byl na místo Jidáše zvolen Matěj. K nim jako „apoštol národů" byl připočten apoštol Pavel.

2. V širším smyslu se apoštolem rozumí ten, kdo se zvláštním způsobem zaslouží o pokřesťanštění některého národa nebo země (např. sv. Cyril a Metoděj nebo sv. Bonifác).

3. V přeneseném smyslu se za apoštola označuje ten, kdo se horlivě věnuje nějakému záslužnému působení (např. P. Damián, „apoštol malomocných"). 

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno redakcí Revue Theofil.)   

 

Související články:

Cyril Alexandrijský: "Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás"   

 

Jan Merell, 14.5. 2010

Přečteno 10786x

další křesťanské pojmy