Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Nominalismus

Nominalismus

filosofie, teologie

Nominalismus

(z lat. nomen - „jméno", „název", „rod")

 

- středověká filosofie hlásající, že pojmenování (lat. nomina) udílená věcem, ač bývají vhodná k jejich klasifikování, náležitě nevystihují samotnou skutečnost. Každá substance je nutně individuální: neexistují společné přirozenosti, a takzvané obecniny (univerzální pojmy) existují pouze v mysli. Nejslavnějším představitelem nominalismu byl Vilém Ockham (cca 1285-1347). Tato filosofie měla vliv na teologii, zejména na nauku o Bohu, o ospravedlnění a o milosti. Prostřednictvím Gabriela Biela (cca 1420-1495), který byl učitelem Martina Luthera (1482-1546), nominalismus ovlivnil rovněž reformaci. Některé nominalistické prvky je možné shledat v současné filosofii jazyka nebo v existencialismu.

 

[Z knihy OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: Leksykon teologiczny (orig. A Concise Dictionary of Theology), Kraków 2002, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Gerald O'Collins, Edward G. Farrugia, 11.2. 2021

Přečteno 85x

další křesťanské pojmy