Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Konzultor

Konzultor

hierarchie, Církev, úřad

Konzultor

(z lat. consultor - „rádce")

 

- konzultor neboli poradce diecézního biskupa, který je biskupem jmenován ze stávající kněžské rady do sboru poradců. Kodex kanonického práva k tomu v kán. 502 říká:

„§ 1. Ze členů kněžské rady svobodně jmenuje diecézní biskup některé kněze - nejméně šest, nejvíce dvanáct - kteří na pět let vytvoří sbor poradců, jemuž přísluší úkoly stanovené právem; po uplynutí pěti let nadále plní své úkoly až do ustavení nového sboru.

§ 2. V čele sboru poradců je diecézní biskup; v době uvolnění úřadu diecézního biskupa nebo zamezení výkonu tohoto úřadu je v čele osoba, která je dočasně na místě biskupa, anebo pokud nebyla ještě ustanovena, je v čele kněz ze sboru poradců, který je nejdéle z nich knězem."[1]

 

Poznámky:


[1] Kodex kanonického práva - Codex Iuris Canonini, Praha 1993.

 

Lukáš Drexler, 20.8. 2020

Přečteno 662x

další křesťanské pojmy