Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Kněz, kněžství

Kněz, kněžství

svátosti, liturgie, pastorace, hierarchie, Církev

Kněz, kněžství

 

- povolaný prostředník mezi Bohem a lidmi. Je Bohem zplnomocněnou úřední osobou, aby učil, pečoval o duše a oběťmi zastupoval lid před Bohem.

V užším slova smyslu je kněz hiereus, sacerdos, nositel posvěcující moci, kterou světí, žehná a přináší oběť Bohu.

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Antoine-Marie Chévrier: Kněz obětník  
Jan Zlatoústý: O kněžství (De Sacerdotio)  
Jan Lipšanský: Postava kněze (faráře) v českém filmu  
Cyril Alexandrijský: "Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás"   
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování  
Pavel Evdokimov: Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy  
Jan Pavel II.: Proč jsou kněžími jen muži, a nikoliv i ženy?  
Max Thurian: Služebníci jediného kněžství Kristova   
Lukáš Drexler: Musí být biskup skutečně ženatý? 


 

Karel Sahan, 20.12. 2019

Přečteno 1957x

další křesťanské pojmy