Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy

Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy

Pavel Evdokimov, 19.5. 2022

"Žena neprahne po kněžství," píše provokativně známý pravoslavný teolog Pavel Evdokimov (+1970), který nahlíží Pannu Marii, Matku Boží, jako fundamentální archetyp "nekněžského kněžství" ženy.

 

pokrov-036-upr-2-men.jpg
 

 

Východní tradice nikdy nepřipisovala Theotokos kněžskou hodnost. Na známé ikoně ona rozprostírá nad světem omofor, což ale nikdy není znamením kněžské moci, nýbrž charismatem ochrany (svátek Pokrovu - Mateřské Ochrany). Ordinované kněžství není součástí ženského charismatu, žena po něm neprahne, poněvadž její archetyp - Theotokos - stojí v čele nového lidství, nad kněžstvím a veškerým hierarchickým řádem - ‚neporovnatelně slavnější nad serafy[1].

 

[Úryvek ze stati Pavla Evdokimova: „Panagion et Panagia", in: Bulletin de la Société Française dʼÉtudes Mariales, Le Saint-Esprit et Marie. III. Perspectives oecuméniques et conclusions doctrinales, 27, Paris 1970. Z polského vydání (Paul Evdokimov: „Duch Święty i Matka Boża", in: Teksty o Matce Bożej. Prawosławie, II, Niepokalanów 1991, s. 120) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Žena je orantou ve znamení Přímluvce  
Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka    
Žena je pro muže a muž skrze ženu  
Láska podle míry Boha  

 

Související články:

Emilián Soukup: Bohorodička 
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží  
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie  
Max Thurian: Služebníci jediného kněžství Kristova   
Stanisław C. Napiórkowski: Matka Boží ve světle protestantské teologie  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Jan Pavel II.: Proč jsou kněžími jen muži, a nikoliv i ženy?  
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti
Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many  
John Saward: Bohorodička jako Svatyně 

 

marianske-inspirace-002-b.jpg

 

Poznámky:


[1] Jedná se o citaci z byzantské Liturgie sv. Jana Zlatoústého: „Ctihodnější jsi nad cheruby a neporovnatelně slavnější nad serafy". Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 472x

další články