Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Hledal jsem Ježíše...

Hledal jsem Ježíše...

Richard Rolle, 18.4. 2008

Úryvek z Chvalořeči na Jméno Ježíš od Richarda Rolle de Hampole, anglického eremity, jenž žil na přelomu 13. a 14. století. Toto jeho dílo je z počátku 14. stol. a řadí se k nejkrásnější anglické mystické literatuře.

 

rosa-men.jpgSpravedliví hledají slávu a život a nalézají je v Je­žíši, jehož milují.

Bloudil jsem, veden bohatstvím - a nenalezl jsem Ježíše. Běžel jsem k radostem tělesným - a nenalezl jsem Ježíše. Trávil jsem život v propasti rozkoší - a nenašel jsem Ježíše. Usadil jsem se u množství těch, kteří žijí v radosti - a nenalezl jsem Ježíše.

Na všech těchto místech jsem hledal Ježíše a ne­nalezl jsem ho, poněvadž mi dal svou milostí poznat, že jej nelze nalézt na zemi u těch, kteří žijí v hoj­ných rozkoších.

Dal jsem se tedy jinou cestou. Hledal jsem jej v chu­době a nalezl jsem jej jako dítko, jež přišlo na svět „zabalené v plénkách a položené v jeslích" (Lk 2,12). Šel jsem k trpělivosti a námaze a nalezl jsem Je­žíše unaveného cestou, vydaného hladu, žízni, zimě, nasyceného nejhroznějšími potupami. Usedl jsem si stranou do samoty a nalezl jsem Ježíše v tuhém postu a pohrouženého v modlitbě na hoře. Běžel jsem k bolesti a pokání a nalezl jsem Ježíše spoutaného řetězy, zbičovaného, zraněného, napájeného octem, přibi­tého na kříž, visícího z kříže, umírajícího na kříži.

Ne, u bohatců nenalezneme Ježíše, nýbrž u chu­dáků. Nenajdeme jej u lidí oddaných rozkoším, ný­brž u kajících, nenalezneme jej u těch, kteří se veselí a žijí v radostech, nýbrž u těch, kteří jsou v hořkosti, a u těch, kdo pláčí - nenalezneme jej uprostřed davu, nýbrž v samotě...

Od té doby, co jsem našel Ježíše a zamiloval jsem si ho, čím více vystupuji v jeho lásce, tím je mi jméno Ježíš sladší a líbeznější a až do tohoto dne mě toto sladké Jméno neopustilo.

Kéž je požehnáno Jméno Páně!

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 5, 1928. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Od téhož autora:

Richard Rolle: Touha a slast  
O potřebnosti a hodnotě modlitby a rozjímání

  

Související články:

Ambrož Milánský: Znalost Krista
Ambrož Milánský: Kristus nade všechno  
Tomáš Akvinský: Ježíš Kristus - cesta k pravému životu  
Ambrož: Otevři svá ústa Božímu Slovu  

 

[RSS]

Přečteno 1423x

další články