Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > "I tvoji vlastní duši probodne meč"

"I tvoji vlastní duši probodne meč"

sv. Beda Ctihodný, 30.1. 2021

Co je oním mečem, jehož probodnutí Simeon při uvedení Páně do chrámu prorokoval Panně Marii, Ježíšově Matce? To vykládá raněstředověký vzdělanec sv. Beda Ctihodný (+735).

 

fra-angelico-uvdedeni-pane-do-chramu-vyr-upr-men.jpg
 

 

„I tvoji vlastní duši probodne meč."

Evangelium Lukášovo, 2, 35

 

Žádné z historických děl neučí nic o tom, že by blahoslavená Maria odešla z tohoto světa v důsledku zabití mečem, tím spíše, že železnou zbraní lze zabít nikoli duši, ale jedině tělo. Proto nezbývá než oním mečem chápat ten, o němž je řečeno: „A mezi jejich rty je meč" (Ž 58, 8), to jest, že její duši pronikla bolest z utrpení Páně. Jakkoli totiž dokonale věděla, že Kristus, jakožto Boží Syn, půjde na smrt z vlastní vůle a bezpochyby že taktéž přemůže samotnou smrt, přesto nemohla patřit bez bolestného pohnutí na ukřižování Toho, který se narodil z jejího těla. Neboť železnou zbraní, jež pronikla duši Josefa, jak bylo zpíváno, nelze chápat nic jiného než tvrdou duchovní bolest.

 

[Beda Ctihodný: Výklad Evangelia Lukášova (In Lucae Evangelium expositio), I ad 2, 35. Na základě latinského textu (J.-P. Migne: Patrologia latina, 92, Paris 1862, sl. 346C-D) a polského překladu (in: Andrzej Bober: Millenium. Pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa w świetle tekstów źródłowych, V. Anglia, Szkocja, Irlandia, Lublin 1991, s. 61-62) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Blahoslavené lůno, které tebe nosilo... 

 

uvedeni-pane-do-chramu-hromnice-001-vyr-men-3.jpg  

 

[RSS]

Přečteno 777x

další články