Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské osobnosti > Petr Damiani

Petr Damiani

1006-1072 / poustevnický mnich, biskup, kardinál / učitel církve

 

počeštěně Petr Damián, latinsky Petrus de Honestis

 

damian-barev-med.jpgNarodil se kolem roku 1006 (někteří autoři uvádí rok 988) v italské Ravenně, kde získal i vzdělání. Později vstupuje do kláštera eremitů založeného sv. Romualdem a r. 1044 (některé prameny uvádějí rok 1043) se tamtéž stává představeným. Po svém jmenování kardinálem r. 1057 se zaměřuje na církevní reformu především v oblastech diecézního kléru, mnišského života a vztahů církve a státu. Ve svém reformním úsilí se vyznačuje velikou přísností (mnichům kromě častých půstů či chození naboso doporučoval např. i bičování), která i leckdy vyvolala odpor mnichů. Askezi však navzdory tomu považoval pouze za „prostředek k dosažení dokonalé lásky a božské moudrosti"[1]. V obnově diecézního kléru, který tehdy byl mnohde stižen simonií[2], smilstvem a nevědomostí, fonte-avellana-m.jpgkladl důraz především na vzdělání diecézních kněží a na studium a rozjímání Božího slova.

Ve svém díle se kromě duchovních témat věnoval i vztahu teologie a filosofie, kde prosazoval vyjádření „filosofie služkou teologie" (lat. philosophia ancilla theologiae). Nejznámějším dílem v této oblasti je dopis opatu z Monte Cassina Desiderovi De divina omnipotentia (lat. O božské všemohoucnosti)[3]. V otázce Boží všemohoucnosti Damiani „prokázal značné dialektické schopnosti a také přesvědčení, že dialektiku lze použít k řešení věroučných otázek"[4].

Petr Damiani zemřel v únoru 1072. Ačkoliv nikdy nebyl oficiálně svatořečen, i přesto byl r. 1828 papežem Lvem XII. prohlášen za učitele církve.

 

Z díla:

Chvála poustevnického života

   

Související čláky:

L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici 
Ewa Wipszycka: Antropologie sv. Antonína Poustevníka a askeze   
Vyvýšena i se svým tělem do nebeských paláců 

 

Poznámky:

[1] Aumann, J., Křesťanská spiritualita v katolické tradici, Praha 2000, s. 89.

[2] Simonie - svatokupectví, tzn. obchodování s duchovními dobry (např. se svátostmi, ostatky svatých apod.) za peníze či jiné hmotné výhody. Název vznikl podle Šimona Mága z knihy Skutky apoštolů (Sk 8,9n), který za získání moci Ducha svatého apoštolům nabízel peníze.

[3] Anglický výtah z tohoto dopisu lze stáhnout zde.

[4] http://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/15_stredovek_uvod.htm#damian.

 

Lukáš Drexler, 3.9. 2007

Přečteno 1825x

další křesťanské osobnosti