Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Heinrich Kraft: Slovník starokřesťanské literatury

Heinrich Kraft: Slovník starokřesťanské literatury

Lukáš Drexler, 7.9. 2007

KNIHA - Heinrich Kraft: Slovník starokřesťanské literatury - Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, 320 stran, překlad Jiří Kaplan.

  

obal-uprav-men.jpgJiž úvodem lze tento titul směle označit za skvělý vydavatelský počin Karmelitánského nakladatelství. Oblast patristiky je v českém prostředí jednou z mnoha, která kvůli potírání křesťanství komunistickou totalitou nemohla dojít takové publikační pozornosti, jakou by si vzhledem ke svému bohatství zasloužila, a tak jsme oproti západním zemím či např. sousednímu Polsku v této oblasti dosud o velmi mnohé ochuzeni. Díky např. Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (jehož výsledné překlady a studie vydává především nakladatelství Oikoymenh) či nakladatelstvím Refugium, Benediktinské arciopatství a dalším je však tento nedostatek postupně napravován a my se tak s postupem času můžeme setkávat s poklady teologie a spirituality církevních otců prvních staletí křesťanských dějin. K těmto postupně se objevujícím překladům klasických děl křesťanského starověku nyní zásluhou Karmelitánského nakladatelství přibyla dosud chybějící příručka-slovník osobností a autorů starověké literatury: Slovník starokřesťanské literatury s podtitulem Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců od německého teologa Heinricha Krafta. S tímto titulem jsme se sice mohli setkat již ve slovenském překladu (Slovník starokresťanskej literatúry, Trnava 1994), ten však oproti tomuto českému vydání trpěl tiskovými chybami a především chybějící bibliografií překladů děl starokřesťanských autorů ve svém jazyku. Slovenská verze vydání však zase měla navrch svými kompaktními knižními rozměry, jež se mně osobně zdály praktičtější.

Heinrich Kraft (nar. 1918), německý uznávaný odborník patristiky a patrologie 20. století, je autorem mnoha slovníků a monografií ve svém oboru, mimo jiné řecko-latinsko-německého slovníku k textům apoštolských otců Clavis patrum apostolicorum - Catalogum vocum in libris patrum qui dicuntur apostolici non raro occurentium (1964) ad. Slovník starokřesťanské literatury byl původně pátou částí k německé čtyřdílné antologii textů církevních otců, pro své kvality byl však zanedlouho vydáván jako samostatná kniha.

České vydání knihy uvádí přemluva kardinála a jezuity Tomáše Špidlíka, která je převzata z knihy P. Strachoty Hlasy Otců (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005).

ukazka-textu-m2.jpgHlavní část slovníku zabírají abecedně řazené portréty starokřesťanských autorů či pojednání o anonymních starověkých dílech vč. apokryfů. Obsáhlost každého hesla-portrétu je úměrná jeho důležitosti. Při obsáhlejších portrétech je dané heslo-portrét složeno z krátkého životopisu konkrétní osobnosti, jeho teologického díla a přínosu. Co je obrovským kladem a přínosem, který i mě přiměl k tomu, abych si, ač jsa majitelem slovenského vydání slovníku, pořídil i jeho českou verzi, je doplnění portrétů a hesel o takřka kompletní bibliografii českých překladů děl daných osobností od 19. století do roku 2005, kterou shromáždil Jiří Dvořák. Překladová bibliografie je vždy přítomná za samotným heslem či portrétem dané osobnosti a umožňuje tak případnému zájemci si v dobře vybavených knihovnách tyto texty dohledat a prohloubit tak znalost daného autora či anonymního díla. Je to skutečně velký přínos. Kromě toho je kniha doplněna i o sekundární českou literaturu k tématu slovníku a v knize lze najít i mapu tehdejšího křesťanského světa pro snazší geografickou orientaci.

Ačkoliv má kniha vzhledem k obsáhlosti tématu pouze 320 stran, je velice kompaktní, hutná a nabitá mnohými informacemi, z nichž některé se v českém jazyku objevují pravděpodobně vůbec poprvé. Grafická úprava knihy je velice přehledná, snad bych jen uvítal větší grafické odlišení každého daného písmene abecedy v celém jeho rozsahu kvůli rychlejší orientaci při listování za účelem nalezení daného hesla. Kromě této drobné „nepohodlnosti" však s radostí knihu vítám a vřele doporučuji všem zájemcům, kteří si přejí hlouběji poznat kořeny křesťanské teologie a spirituality a v kostce celé „dědictví otců". Kniha je vhodná jak pro studenty teologie, tak pro zvídavé ne-teology, které téměř vůbec nebude obtěžovat odborná terminologie, neboť texty v knize jsou napsány velice srozumitelně a jednoduše, aniž by to však bylo na úkor jejich hutnosti, obsáhlosti a přesnosti sdělení.

 

Související články:

 Josef Novák: Patrologie a patristika
Lukáš Drexler: Slovník raněkřesťanské literatury Východu  

 

[RSS]

Přečteno 2057x

další články