Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Chvály Boha Nejvyššího

Chvály Boha Nejvyššího

sv. František z Assisi, 3.10. 2011

Latinské znění a český překlad inspirující a hluboké modlitby od jednoho z největších křesťanských světců, sv. Františka z Assisi (+1226).

 

frantisek-z-assisi-stigmata-upr-vyr-men.jpgÚvod

Tento text modlitby je nade vší pochybnost pravým textem sv. Františka z Assisi (1181/82-1226), neboť je zachován v rukopise vlastnoručně psaném svatým Františkem, jenž je uchován v bazilice sv. Františka v Assisi. Slova bratra Lva k němu připsaná udávají čas, kdy byl text napsán, totiž po vtisknutí Kristových ran (stigmat), tj. v polovině září 1224, 2 roky před smrtí sv. Františka. Sv. František tímto výkřikem lásky velebí Boha za nesmírnou milost, kterou mu udělil.

Na tom rukopise je na jedné stránce napsáno požehnání udělené bratru Lvovi, které je dobře zachováno, kdežto „chvály" napsané na druhé straně jsou značně porušeny, avšak mohou být doplněny podle znění ve sbírkách. Text modlitby přinášíme v latinském znění a v českém překladu.

 

Laudes Dei Altissimi

1Tu es sanctus Dominus Deus solus, qui facis mirabilia (Ps 76,15). 2Tu es fortis, tu es magnus (cfr. Ps 85,10), tu es altissimus, tu es rex omnipotens, tu pater sancte (Joa 17,11), rex caeli et terrae (cfr. Mt 11,25). 3Tu es trinus et unus Dominus Deus deorum (cfr. Ps 135,2); tu es bonum, omne bonum, summum bonum, Dominus Deus vivus et verus (cfr. 1 Thess 1,9). 4Tu es amor, caritas; tu es sapientia, tu es humilitas, tu es patientia (Ps 70,5), tu es pulchritudo, tu es mansuetudo, tu es securitas, tu es quietas, tu es gaudium, tu es spes nostra et laetitia, tu es iustitia, tu es temperantia, tu es omnia divitia nostra ad sufficientiam. 5Tu es pulchritudo, tu es mansuetudo; tu es protector (Ps 30,5), tu es custos et defensor noster; tu es fortitudo (cfr. Ps 42,2), tu es refrigerium. 6Tu es spes nostra, tu es fides nostra, tu es caritas nostra, tu es tota dulcedo nostra, tu es vita aeterna nostra: Magnus et admirabilis Dominus, Deus omnipotens, misericors Salvator.

 

Chvály Boha Nejvyššího

Ty jsi svatý Pán, jediný Bůh, jenž činíš divy.

Ty jsi mocný, Ty jsi velký, Ty jsi nejvyšší,

Ty jsi Král všemohoucí, Ty, Otče svatý, Králi nebe i země.

Ty jsi trojí a jeden Pán Bůh bohů,

Ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, Pán Bůh živý a pravý.

Ty jsi láska a soucit, Ty jsi moudrost,

Ty jsi pokora, Ty jsi trpělivost,

Ty jsi krása, Ty jsi mírnost,

Ty jsi bezpečí, Ty jsi pokoj.

Ty jsi radost, Ty jsi naděje naše a veselí, Ty jsi spravedlnost,

Ty jsi mírnost, Ty jsi naše postačující bohatství.

Ty jsi krása, Ty jsi mírnost.

Ty jsi ochránce, Ty jsi strážce a obránce náš,

Ty jsi síla, Ty jsi útěcha.

Ty jsi naše naděje, Ty jsi naše víra, Ty jsi naše láska,

Ty jsi naše veškerá sladkost,

Ty jsi náš věčný život:

velký a podivuhodný Pán,

Bůh všemohoucí, milosrdný Spasitel.

 

 

 

[Úvod a český překlad Leandera Brejchy převzat z knihy Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi, Praha 1915. Úvod přepracoval a český překlad upravil podle uveřejněného latinského znění, s přihlédnutím k italskému překladu, Lukáš Drexler.]

 

Více o sv. Františkovi z Assisi

 

Od téhož autora:

Výklad Otčenáše

 

Související články:

Brigita Švédská: O svatém Františkovi 
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2) 
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (2/2)

 

[RSS]

Přečteno 2528x

další články