Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Tetragrammaton arréton

Tetragrammaton arréton

biblistika

Tetragrammaton arréton

(z řec. τετραγραμματον [tetragrammaton] - „čytřpísmeno" a αρρητον [arréton] - „nevyslovitelný")

 

- nevyslovitelné čtyřpísmeno Božího jména Jahve, tedy JHVH.

 

jhvh-001-upr-men.jpg

  

Zmínky zasluhuje občasné psaní Hospodinova jména starokananejským písmem, ač ostatní text je psán písmem hebrejským, kvadrátním. I v řeckých rukopisech se setkáváme s psaním nevyslovitelného Jména jiným písmem. Septuaginta jméno Jahve důsledně překládá řeckým Kyrios - „Pán". Zde se věcně shoduje český výraz „Pán", „Hospodin". Obojí vychází z hebrejského opisu Adonaj - „Pán" pro jméno Jahve, které se v židovstvu nesmělo vyslovit pro svou svatost. Nejstarší papyrus Fouadův z 2. století před Kristem má jméno vypsáno v řeckém textu jinou rukou kvadrátním písmem souhlásky JHVH. Ve zlomcích Aquilova překladu je užito dokonce starokananejského písma jako návěští, že nečitelnost je příkazem nevyslovitelnosti. Doklady Aquilových zlomků jsou ze starokairské synagogy v palimpsestu z 5-6. stol. V nalezeném řeckém překladu Malých proroků z jeskyně Vádí Murab-ba‘at původu jistě židovského je jméno Hospodinovo psáno dokonce starokananejským textem, ač jde o řecký text nalezený na palestinské půdě. V rukopisech křesťanského původu jako papyry Chester-Beatty z 2.-4. stol. po Kristu je Hospodinovo jméno Jahve nahrazeno řeckým Kyrios. I Kumránské svitky jsou zajímavým dokladem, jak se i v hebrejských písemnostech Hospodinovo jméno Jahve psalo odlišně od ostatního textu, totiž písmem starokananejským. Podrobnějšího studia zasluhuje Izaiášův svitek, Komentář k Habakukovi a Chvalozpěvy.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.)    

 

Související články:

Lukáš Drexler: Ježíšovy výroky "Já jsem" v Evangeliu podle Jana
František Žák: Jméno Jahve 

 

František Kotalík, 26.2. 2011

Přečteno 1401x

další křesťanské pojmy