Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Glosolálie, glossolalie

Glosolálie, glossolalie

charismata, charismatická obnova, Duch Svatý, Letnice

Glosolálie, glossolalie

(řec. γλωσσολαλια [glóssolalia] - „mluvení jazyky", pocházející z řeckého λαλειν γλωσσαις [lalein glóssais] - „mluvit jazyky")

 

- nesouvislý a nesrozumitelný hlasový projev těch, kdo jsou takto obdarování Duchem ke chválení Boha a k prosbám k Němu (1Kor 12,10; 28,30; 13,1.8; 14,1-40, viz též Řím 8,26). Vyšším a užitečnějším charismatem je prorocká inspirace, která může ostatním vyložit význam těchto hlasových projevů. Při interpretování fenoménu jazyků jako zázračného promlouvání cizími jazyky (Sk 2,4; viz Mk 16,17) sv. Lukáš rovněž zmiňuje glossolalii (Sk 10,46; 19,6) způsobem, který připomíná učení sv. Pavla v 1. listu Korintským.

 

[Z knihy: OʼCollins, G. - Farrugia, E. G.: A Concise Dictionary of Theology, New Jersey 2000, přeložil Lukáš Drexler.]

  

Související články:

Řehoř Veliký: Jaký užitek máme z nanebevstoupení Kristova  

 

Gerald O'Collins, Edward G. Farrugia, 23.10. 2022

Přečteno 344x

další křesťanské pojmy