Nacházíte se na: Theofil > Věčnost > Otec Pio a věčnost

Otec Pio a věčnost

Karl Wagner, 21.9. 2016

Osobní svědectví o svatém kapucínovi otci Piovi (+1968) z pera Karla Wagnera na téma věčného údělu některých duší.

 

padre-pio-001-upr-vyr-men.jpgPtal jsem se při zpovědi otce Pia, zda by mi neřekl, jak obstál před soudem Božím můj ve válce padlý bratr. Otcův obličej se rozjasnil: „Je už v nebesích u Pána!" - Mladý právník se tázal na svého před čtyřmi lety zemřelého děda. „Tvůj dědeček byl lékařem, a v tom povolání vykonal mnoho dobrých skutků; smí proto patřit v nebi na Boha." Pak se právník ptal na druhého dědečka, zesnulého již před patnácti lety; byl to člověk nábožensky lhostejný. Říkával prý: co bych se zpovídal, nic jsem neukrad, nikoho jsem nezabil. Nebo: nač mám chodit v neděli na mši; to se raději pomodlím doma nebo v přírodě! Jenže, jak známo, lidé tohoto druhu se nemodlívají vůbec. - Na tuto otázku otec Pio zbledl a třesoucím se hlasem odvětil: „Nemohu se na něj dívat - je tak příšerný, zmítá se ve věčných plamenech!"

Muž opustil ženu se dvěma dětmi a po tři léta už žil s jinou. Onemocněl; na domluvu přátel přijal svátosti nemocných a zemřel. Jeho první žena se ve zpovědi ptala na jeho osud. „Řeknu ti to, protože vím, že to sneseš. Duše tvého muže je navždy zavržená. Když přijímal svátosti nemocných, zamlčel mnoho hříchů a neměl lítost ani dobrý úmysl. A hřešil také proti Božímu milosrdenství; říkával, že chce užít života a že se k Bohu obrátí, až bude starý." - Každý z nás si totiž musí zvolit jeden ze tří křížů, které kdysi stály na Kalvárii: buď zemře nevinen s Ježíšem, nebo kajícně jako lotr po pravici, či nekajícně jako rouhač po levici. Je na nás, co si vybereme.

Známá paní se po zpovědi ptala na zemřelou sestru, ale otec mlčel. Když se za tři týdny opět zpovídala, řekl jí sám od sebe: „Tvá sestra je už v nebi!" „Vy jste se tedy, otče, za ni modlil a trpěl, aby byla vysvobozená z očistce? Vždyť beztoho denně snášíte takové bolesti! Nemohla bych já teď na oplátku vytrpět to, co vy jste vytrpěl za duši mé sestry?" Vážným hlasem odvětil: „Má milá, nevíš, co říkáš; takové bolesti bys nepřežila!" - Písemné odpovědi na podobné otázky otec Pio nedává; říkává žertem: „Nejsem žádná nebeská informační kancelář." - Jedna zvědavá přišla ke zpovědnici s celým seznamem nebožtíků, dostala však tuhle radu: „Když tě to tolik zajímá, udělej si výlet do věčnosti a uvidíš sama, kde kdo je."

 

[Převzato z publikace Karl Wagner: Informace o Otci Piovi, Vídeň 1966; mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Monika Zaviš: 365 dní s pátrom Piom 
Pio z Pietrelciny: Milovat nade všechno ostatní  
Pio z Pietrelciny: Pokora je pravda, a pravda je, že bez Boha jsme nic  

 

[RSS]

Přečteno 3292x

další články