Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Dopisy Markétě 3

Dopisy Markétě 3

bl. Alžběta od Trojice, 16.1. 2013

"...když máš zármutek, řekni to Jemu, Tomu, který ví všechno, který všechno chápe, který je Hostem tvojí duše..." Dopis bl. Alžběty od Trojice (1880-1906) č. 93.

 

Úvod k dopisům  

 

D 93

[12. září 1901]

J. M. + J. T.[1]

Amo Christum.[2]

 

Moje hodná Markétko,

ty jsi tak hodná sestřička a já vím, že tě moje lístky tak potěší, že jeden takový vsunu do dopisu mamince a budu doufat, že ti udělá radost. Ani ti nemůžu říct, jak moc se za svou maličkou modlím, protože myslím, že teď má dost smutné okamžiky, když vidí maminku tak unavenou a když už ani nemá Bětku, která by ulehčila jejímu ubohému srdci. Ach, má drahá, když máš zármutek, řekni to Jemu, Tomu, který ví všechno, který všechno chápe, který je Hostem tvojí duše, mysli na to, že On je v tobě přítomný jako v hostii[3]. Tolik miluje svoji Markétku, vzkazuju ti to od Něho... Přes den někdy pomysli na Toho, který v tobě žije a který má takovou žízeň po lásce. U Něho mě vždycky najdeš!

Můj Anděl má duchovní obnovu[4]. Nemluvím s ní, ani ji už nevidím, protože má přes obličej závoj. To mě tak láká! Ale slíbila mi, že mě vezme s sebou a opravdu to cítím! Vidíš, sjednocení duší je tak dobré. Je potřeba mít se rádi nade všechno pomíjivé, potom už nic nemůže způsobovat rozdělení. Mějme se takto rády, Markétko moje, a hlavně milujme Jeho! A rozjímání? Radím ti zjednodušit všechno tvoje čtení, nepřesycovat se tolik, uvidíš, že je to mnohem lepší. Vezmi si Kříž, dívej se, naslouchej. Víš, že to je místo našeho setkání, a pak, vůbec se neznepokojuj, když máš tolik práce jako teď a nemůžeš dělat všechna zbožná cvičení jako obvykle: je možné se modlit k Pánu Bohu, i když jednáme, stačí na Něj myslet. Tehdy se všechno stane příjemným a snadným, protože člověk není sám, ale jedná v něm Ježíš. Uklidni maminku. Několik karmelů se stěhuje, ale my zůstáváme.[5] Naše ctihodná Matka žádala o schválení, tak buďte naprosto klidné. S Bohem, moje milá. Jdu na matutinum a beru tě s sebou ve své duši před Pána Boha. Ach! Je tak dobré milovat Ho, na karmelu je to naše zaměstnání, vidíš, jak je to milé! Každý den Mu děkuj za svou starší sestru.

 

Alžběta od Trojice

 

Pozdravuj Gabrielu. Kdyby věděla, že můj úděl je opravdu nejlepší![6] ...

 

[Z francouzského originálu přeložila Alžběta Dřímalová.]  

 

Více o bl. Alžbětě od Trojice 

 

Související články:

Raoul Plus: Jsme nebem  
Alžběta od Trojice - životopis
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Alžběta od Trojice - recenze   

 

Poznámky:


[1] Značka J. M. + J. T. znamená Josef, Maria, Ukřižovaný, Jan od Kříže a Terezie od Ježíše, hlavní patroni karmelitánského řádu.

[2] Lat. Miluji Krista.

[3] Myšlenka Terezie z Lisieux, jejíž Obětování se milosrdné Lásce si Alžběta čtyřikrát opsala.

[4] Duchovní obnova je několikadenní usebrání v tichu a zaměření na modlitbu a obnovu života s Bohem, bez vnější činnosti.

[5] Kvůli francouzským proticírkevním zákonům se některé řeholní komunity odstěhovaly do zahraničí.

[6] Narážka na Lk 10,42.

 

[RSS]

Přečteno 1538x

další články