Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Dopisy Markétě 14

Dopisy Markétě 14

bl. Alžběta od Trojice, 19.12. 2014

Blahoslavená karmelitka Alžběta od Trojice (+ 1906) povzbuzuje a vyjadřuje soustrast nad úmrtím manželova otce své rodné sestře Markétě v dalším ze svým dopisů. "Bůh dobra a milosrdenství mu již přidělil místo ve svém království."

 

Úvod k dopisům 

 

D 201

[27. dubna 1904]

J. M. + J. T.[1]

Dijonský karmel, středa

 

Moje drahá Markétko,

přes tebe se chci dostat k Jiřímu a říci mu, že mám účast na jeho veliké bolesti. Cítím, že lidské slovo je bezmocné před takovými zkouškami, ale skrze tyto řádky uhodne to, co moje srdce nemůže vyjádřit, protože dobře ví, že má na karmelu sestřičku, která s ním důvěrně sdílí jeho trápení i jeho radosti. Váš drahý otec byl opravdu tím spravedlivým, o němž mluví Písmo, a Bůh dobra a milosrdenství mu již přidělil místo ve svém království. Člověk ale musí být tak čistý, aby mohl vejít. Tak se za něj moc modlím a také moc za ty, které opustil. Naše ctihodná Matka mě pověřila, abych tlumočila tvému manželovi od ní a od celé komunity, že se velmi modlíme za duši, která vám byla tak drahá.

Než ho Pán Bůh zavolal k sobě, chtěl mu ještě udělat poslední radost: Bětuška přišla ozdobit jeho korunu jako poslední poupě. Drahý andílek, už jsou u její kolébky slzy! Můžeš prosím vyjádřit paní Chevignardové[2] upřímnou a uctivou soustrast? Když si představuju, co vytrpěla naše ubohá maminka, když nás opustil náš drahý tatínek, zdá se mi, že ještě více chápu její bolest, řekni jí, jak moc se za ni modlím, aby jí Oporou a podporou byl Pán Bůh.

A teď, moje milá Markétko, objímám tě jakou svou drahou sestřičku. Máš pověření ujistit svého muže o mé náklonnosti, myslím, že o tom nepochybuje.

 

Vaše sestřička Alžběta od Trojice, n. k. ř.[3]

Minule jsi byla tak milá s tím andílkem v náručí! Pořád vás vidím. Dej jí pusinku na čelo za tetu Alžbětu.

 

 [Z francouzského originálu přeložila Alžběta Dřímalová.]   

 

Více o bl. Alžbětě od Trojice 

 

Související články:

Raoul Plus: Jsme nebem  
Alžběta od Trojice - životopis 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Alžběta od Trojice - recenze  

 

  Poznámky:


[1] Značka J. M. + J. T. znamená Josef, Maria, Ukřižovaný, Jan od Kříže a Terezie od Ježíše, hlavní patroni karmelitánského řádu.

[2] Matce Jiřího.

[3] Vaše sestřička Alžběta od Trojice, nehodná karmelitánská řeholnice.

 

 [RSS]

Přečteno 1262x

další články